De wereld om ons heen verandert snel. Informatie en kennis is voor iedereen binnen handbereik en altijd beschikbaar. Mensen zijn mondiger en duurzame oplossingen en samenwerkingen worden steeds belangrijker.

Grafiek Leerlijn 21Ste Eeuw
Vaardigheden van de 21ste eeuw

De veranderingen zijn groot. Digitalisering van werkzaamheden heeft veel invloed op de werkzaamheden. En daarnaast zet de regering ook in op zelfregie en eigen verantwoordelijkheid. Dit verandert de manier waarop mensen omgaan met elkaar en met corporaties. Bovendien neemt het aantal huurders die andere en extra aandacht nodig hebben, toe. Denk aan kwetsbare mensen, zoals ouderen, verwarde mensen, mensen met mentale of fysieke beperkingen, etc. Dit vraagt van jou, als medewerker, aanpassingsvermogen, sterke communicatieve en sociale vaardigheden en steeds meer en andere (digitale) vaardigheden.

De leerlijn Vaardigheden van de 21ste eeuw omvat de vaardigheden die jij nodig hebt om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Een maatschappij waarin vaardigheden als netwerken, samenwerken, creativiteit en sociale omgangsvormen onmisbaar zijn.

Deze leerlijn is ontwikkeld voor iedere medewerker die wil meegroeien met deze snel veranderende (werk)omgeving.

Meer informatie
Wat is mijn volgende stap?

De leerlijn Vaardigheden van de 21ste eeuw bestaat uit vier hoofdthema’s die zijn onderverdeeld in trainingen, e-learnings, video’s, artikelen en tips. De hoofdthema’s zijn Denken, Ik & mijn omgeving, Ik & mezelf en Digitaal. Je kunt de hele leerlijn volgen, maar je kunt ook kiezen om bepaalde onderdelen van de leerlijn te volgen. Je hebt hiervoor geen specifieke voorkennis nodig.

Misschien heb je voldoende kennis en vaardigheden op een of meerdere van deze hoofdthema’s opgedaan in eerdere opleidingen of door je werkervaringen. Met de zelftest kun jij jouw kennis en vaardigheden op een of meerdere hoofdthema’s in kaart brengen.

Zelftest
Hulp

Vragen?

Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw vakgebied of over een opleiding. Vraag het aan onze experts. Klik hier om contact op te nemen met de helpdesk van watdoejijmorgen.nl