Deze cursus Afrekening servicekosten gaat nader in op de servicekosten die u als verhuurder wel en niet mag doorberekenen aan de huurder. U maakt kennis met de geldende verdeelsleutels en leert welke informatie u uw huurders moet geven over de te verwachten kosten. Ook gaat de cursus Afrekening servicekosten in op kosten in een VvE en wordt aandacht besteedt aan de nieuwe warmtewet en de impact op het afrekenen van servicekosten.

Opleidingskosten
€ 395,-

Omschrijving

Programma

• Algemene wet- en regelgeving over servicekosten
• Kale huur, servicekosten en de verschillen
• Verschillende servicekosten en bijbehorende dienstverlening
• Voorschotten en jaarlijkse afrekening: opbouw en berekening servicekosten, verdeelsleutels, behandeling eigen berekeningsmethode en opbouw
• Rechten en plichten van huurders en verhuurders bij servicekosten
• Warmtewet en gevolgen afrekenen servicekosten
• Servicekosten in een VvE

Doelgroep
Medewerkers die zich bezig (gaan) houden met het voorbereiden en vervaardigen van de servicekostenafrekeningen en medewerkers die vragen van huurders over servicekosten moeten beantwoorden en afhandelen

Duur van de training
1 dagdeel

Prijs
€ 395,00

Arrangementskosten
€ 50,00

Doel van deze opleiding

Resultaat

• U hebt inzicht in de wettelijke aspecten over afrekenen van servicekosten.
• U weet hoe servicekosten worden opgebouwd.
• U kent de belangrijkste verdeelsleutels bij servicekosten.