In deze training ontwikkel je je analytisch en probleemoplossend denkvermogen

Opleidingskosten
€ 1.495,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De wereld waarin we leven wordt steeds complexer. Dat betekent dat er steeds meer gevraagd wordt van ons vermogen zaken te doorgronden en verbanden te leggen die er ogenschijnlijk niet lijken te zijn. Deze complexiteit vraagt om een open perspectief en een onderzoekend en probleemoplossend denkvermogen. Want wanneer je in staat bent zaken te onderzoeken en ze daarna vanuit een helikopterview te analyseren dan wordt het resultaat meer dan slechts de optelsom van de losse delen. Zo kan je vanuit nieuwsgierigheid complexe zaken ontrafelen om nieuwe ideeën op te doen of om duidelijkheid te creëren.

Zo leer je met en van je medecursisten hoe je je onderzoekend en nieuwsgierig op kunt stellen en wat je nodig hebt om een probleem of situatie vanuit verschillende gezichtspunten te kunnen bekijken. Ook staan we stil bij het loskomen van standaard denkpatronen om creatiever te kunnen denken. Met een andere denkwijze kan je bijvoorbeeld snel nieuwe verbanden leggen.

Resultaten
Na deze training

  • Heb je ervaren welk deel van je analyse- en oplossingscapaciteiten je (nog) niet gebruikt
  • Heb je geëxperimenteerd met het vergroten van je breinplasticiteit/denkflexibiliteit
  • Ben je in staat zonder vooroordelen naar een vraagstuk te kijken
  • Heb je kennis gemaakt met perspectiefdenken en hoe je praktisch toepast
  • Weet je problemen met creatief denken om te zetten in kansen
  • Stel je kritische en onderzoekende vragen om de juiste informatie te verzamelen
  • Heb je ervaren hoe je vanuit het grotere geheel hoofd- en bijzaken van elkaar kunt scheiden
  • Ben je in staat oordelen uit te stellen en een probleemstelling te herformuleren

Doel van deze opleiding

Dag 1 - Inzicht creëren in complexe problemen
In deze training ervaar je hoe je flexibel kunt denken. Via ongewone denktechnieken gebruik je je hoofd en handen om een probleem te analyseren. Zo kom je tot verrassend nieuwe inzichten in onmogelijk lijkende situaties.

Dag 2 - Werken vanuit verschillende perspectieven
Een groot deel van wat we doen of níet doen, wordt bepaald door de manier waarop we denken. Om dat te ervaren leggen we je denkpatronen onder de loep. Je ervaart welke mogelijkheden je ziet en welke kansen ontstaan als je vanuit een ander perspectief gaat denken. We dagen je uit anders waar te nemen en nieuwe verbanden te ontdekken.

Dag 3 - Nieuwsgierig denken en verbanden leggen
Een helicopterview zorgt ervoor dat hoofd- van bijzaken gescheiden blijven en je goed zicht hebt op ‘the bigger picture’. Maar hoe doe je dat zelf? En kan je dat leren? Met kritisch denken, de juiste communicatieve vaardigheden en een nieuwsgierige opstelling kom je tot de kern en krijg je zicht op het grotere geheel.

Dag 4 Wrap-up inclusief een afsluitende lunch
Een afrondende workshop waarin we een check doen op de individuele leerdoelen en de puntjes op de ‘i’ zetten. In een afrondende retrospective blik je terug op het gehele leerproces. We sluiten de training af met een gezamenlijke lunch.


Het trainingsprogramma ‘Vergroot je denkvermogen’ bestaat uit 3,5 klassikale trainingsdag met telkens een tussenliggende periode van een aantal weken. In deze weken kun je gebruik maken van onze online coaching die je helpt het geleerde tijdens de training ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. De eerste dag starten we met het bespreken van je leerdoelen en maak je kennis met je medecursisten. Iedere volgende trainingsdag start je de dag met een stand-up. Dit is een staande meeting (vandaar de naam) met je collega cursisten waarin we gezamenlijk terugblikken op de ervaringen van de afgelopen weken. Wat ging er goed? Wat kan er beter? Waar kunnen de trainer en je medecursisten je mee helpen? Je leert kritische interviewtechnieken toe te passen op elkaars inbreng om elkaar verder te helpen. Zo leer je stapsgewijs je eigen en elkaars doelstellingen in dit leertraject effectief te evalueren. In een afsluitende retrospective (een halve dag) blik je terug op het gehele leerproces.