In 1 dag leren hoe assetmanagement bij corporaties werkt en hoe je kunt waarderen op marktwaarde.

Opleidingskosten
€ 575,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Oude wijn in nieuwe zakken of is assetmanagement dé manier waarop corporaties dienen om te gaan met hun vastgoed? Veel corporaties worstelen met deze vraag. Bekende termen als 'strategisch voorraadbeleid' en 'complexbeheer' lijken te zijn vervangen door 'vastgoedsturing' en 'assetmanagement'. Maar wat houden deze termen nu eigenlijk in en – veel belangrijker – wat kun je er als corporatie mee?

In de herziene Woningwet is opgenomen dat corporaties hun vastgoed dienen te waarderen op basis van marktwaarde. Wat komt daar bij kijken? En welk effect heeft de marktwaardesystematiek op beslissingen in het assetmanagement?

In deze training krijg je aan de hand van concrete voorbeelden zicht op waar assetmanagement om draait. De verschillen tussen bedrijfswaarde en marktwaarde komen aan bod, evenals het denken in rendementen. En dat leidt tot verrassende inzichten zoals ‘de onrendabele top bestaat niet’ en ‘investeren in duurzaamheid levert geld op voor de corporatie’.

Gedurende de training ontstaat het besef dat assetmanagement (dat de spil vormt binnen vastgoedsturing) geen ver-van-mijn-bed-show is, maar direct toegepast kan worden in de praktijk. En dat het waarderen op marktwaarde tot compleet nieuwe inzichten leidt, met andere vastgoedkeuzes tot gevolg.

Resultaat

 • Je bent in staat om natuurlijk evenwicht te bieden in discussies rondom assetmanagement binnen jouw organisatie
 • Je kent de principes van assetmanagement en marktwaardering
 • Je kunt taxeren waar jouw organisatie nu staat
 • Je weet wat nodig is om de organisatie een stap verder te brengen

Doelgroep
Deze training behandelt laagdrempelig de onderwerpen assetmanagement en marktwaardering en is daarmee uitermate geschikt voor non-financials als managers en medewerkers van de afdelingen wonen, vastgoed en beleid.

Doel van deze opleiding

Blok 1 Definities en context

 • Vastgoedsturing en assetmanagement
 • De vastgoedpiramide
 • Wat iser gebeurd met ‘strategisch voorraadbeleid’?

Blok 2 Proces en organisatie

 • Methoden om assetmanagement vorm te geven
 • De plaats van assetmanagement in de organisatie
 • De mythe van een blauwdruk-organogram

Blok3 Financieel

 • Onrendabele top versus rendementsdenken
 • Uitleg bedrijfswaarde en marktwaardemethodiek
 • Het waarderingshandboek ontrafeld; light versie vs. full versie