In 1 dag leren hoe assetmanagement bij corporaties werkt en hoe je kunt waarderen op marktwaarde.

Opleidingskosten
€ 575,-

Omschrijving

Oude wijn in nieuwe zakken of is assetmanagement dé manier waarop corporaties dienen om te gaan met hun vastgoed? Veel corporaties worstelen met deze vraag. Bekende termen als 'strategisch voorraadbeleid' en 'complexbeheer' lijken te zijn vervangen door 'vastgoedsturing' en 'assetmanagement'. Maar wat houden deze termen nu eigenlijk in en – veel belangrijker – wat kun je er als corporatie mee?

In de herziene Woningwet is opgenomen dat corporaties hun vastgoed dienen te waarderen op basis van marktwaarde. Wat komt daar bij kijken? En welk effect heeft de marktwaardesystematiek op beslissingen in het assetmanagement?

In deze training krijg je aan de hand van concrete voorbeelden zicht op waar assetmanagement om draait. De verschillen tussen bedrijfswaarde en marktwaarde komen aan bod, evenals het denken in rendementen. En dat leidt tot verrassende inzichten zoals ‘de onrendabele top bestaat niet’ en ‘investeren in duurzaamheid levert geld op voor de corporatie’.

Gedurende de training ontstaat het besef dat assetmanagement (dat de spil vormt binnen vastgoedsturing) geen ver-van-mijn-bed-show is, maar direct toegepast kan worden in de praktijk. En dat het waarderen op marktwaarde tot compleet nieuwe inzichten leidt, met andere vastgoedkeuzes tot gevolg.

Resultaat:
Na het volgen van deze training:
  • ben je in staat om natuurlijk evenwicht te bieden in discussies rondom assetmanagement binnen jouw organisatie.
  • ken je de principes van assetmanagement en marktwaardering
  • kun je taxeren waar jouw organisatie nu staat
  • weet je wat nodig is om de organisatie een stap verder te brengen
Doelgroep:
Deze training behandelt laagdrempelig de onderwerpen assetmanagement en marktwaardering en is daarmee uitermate geschikt voor non-financials als managers en medewerkers van de afdelingen wonen, vastgoed en beleid.

Doel van deze opleiding

Programma:

Deze training wordt aangeboden in 1 dag. De volgende programmaonderdelen zullen aan bod komen:

Blok 1 Definities en context

Vastgoedsturing en assetmanagementDe vastgoedpiramideWat is er gebeurd met ‘strategisch voorraadbeleid’?

Blok 2 Proces en organisatie

Methoden om assetmanagement vorm te gevenDe plaats van assetmanagement in de organisatieDe mythe van een blauwdruk-organogram

Blok 3 Financieel

Onrendabele top versus rendementsdenkenUitleg bedrijfswaarde en marktwaardemethodiekHet waarderingshandboek ontrafeld; light versie vs. full versie