crediteuren debiteuren

Opleidingskosten
€ 320,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De hoofdprestatie van een woningcorporatie, het verhuren van woningen, is vrijgesteld van de heffing van BTW. Daarmee is ook de BTW op de samenhangende kosten van verhuur niet terugvorderbaar en verhoogt rechtstreeks de exploitatiekosten. De corporatie is bovendien als verlengstuk van de Belastingdienst verantwoordelijk gesteld voor de afdracht van de BTW op de nota’s van o.a. de aannemers door de verleggingsregeling.
Het is daarom belangrijk om de BTW op de betaalde facturen zo juist mogelijk te verantwoorden in de crediteurenadministratie, waarbij tevens voldaan moet worden aan een aantal door de Belastingdienst gestelde eisen.
In deze praktische cursus worden de meest elementaire zaken betreffende de BTW behandeld en wordt specifiek ingegaan op de situatie bij woningcorporaties. Door aan de basis de facturenstroom meteen juist en tijdig te verwerken wordt kostbare tijd bespaard op het proces van dagelijkse verwerking en voorkomt u veel onnodige kosten.

Doel van deze opleiding

Resultaat

  • U kent de werking van btw in zijn algemeenheid
  • U kent de eisen vanuit de Belastingdienst rondom btw
  • U kent de verschillende btw situaties die u in uw werk kunt tegenkomen
  • U weet hoe u binnenkomende facturen kunt beoordelen op correctheid met betrekking tot btw
  • U weet hoe u facturen correct kunt verwerken met betrekking tot btw