Aan de slag met de meerjarenbegroting van jouw corporatie.

Opleidingskosten
€ 795,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Corporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven, wat betekent dat de financiële consequenties langdurig hun weerslag zullen hebben op de financiële positie. Om met name op de langere termijn in control te zijn is het belangrijk om de ontwikkeling van de financiële positie goed in beeld te brengen.
Wil jij ook je bijdrage kunnen leveren aan het opstellen van een (meerjaren)begroting? Na afloop van deze praktische training ben je in staat de begroting op efficiënte en effectieve wijze te helpen opstellen.

Resultaat

 • Je kan een (meerjaren)begroting (helpen) samenstellen
 • Je kent het proces van de totstandkoming van de (meerjaren)begroting
 • Je kan de uitgangspunten interpreteren en beoordelen
 • Je weet welke relaties binnen de begroting aanwezig zijn
 • Je kan je eigen (meerjaren)begroting lezen en interpreteren

Doelgroep
Medewerkers die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de financiële (meerjaren)begroting.

Extra bijzonderheden
De docent die deze training verzorgt is zelf verantwoordelijk voor de (meerjaren)begroting bij een corporatie, en deelt zijn eigen kennis en expertise graag met je!

Doel van deze opleiding

 • Het proces rondom begroten
 • Deelbegrotingen en onderlinge samenhang
 • Verantwoordelijkheid en taakstelling
 • Verschil begroten en budgetteren
 • Gevoeligheidsanalyse
 • Marktwaarde en overige waarderingen
 • Ontwikkeling financiële positie
 • Financiëringsbehoefte
 • dPi verantwoordingsinformatie naar CorpoData
Werkwijze

Tijdens de training komen alle facetten van het opstellen van de (meerjaren)begroting aan de orde (zoals planning, regelgeving, waardering, grondslagen, boekhouding, etc.) met theorie en opdrachten. Alle onderdelen met betrekking tot balans, resultaten, kasstromen en projecten worden systematisch behandeld, maar ook praktijkgericht. Er is voldoende ruimte voor interactie. De groepsgrootte is maximaal 10 personen, zodat er voor iedereen persoonlijke aandacht is.