Behaal in 2 dagen je BHV certificaat.

Opleidingskosten
€ 305,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Wanneer er brand uitbreekt, iemand zich bezeert of wanneer er ontruiming nodig is ben jij als BHV’er de aangewezen persoon om actie te ondernemen. Vanuit de Arbo-wet is de werkgever verplicht om de organisatie goed voor te bereiden op ongevallen, brand en eventuele (gedeeltelijke) ontruiming. Dit kan door middel van een BHV cursus.

Resultaat
Na afloop van de training kun je direct hulp verlenen wanneer zich een incident voordoet. Onze ervaren en vakbekwame docenten zien erop toe dat je genoeg leert om je zeker te voelen in een noodsituatie. Je ontvangt na afloop een pasje met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Doelgroep
Medewerkers die de rol van bedrijfshulpverlener gaan vervullen.

Doel van deze opleiding

De complete basiscursus bedrijfshulpverlening is ingedeeld in 4 modules:

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) dag:
 • Niet spoedeisende hulp
 • Spoedeisende hulp
Brand, Ontruiming en Communicatie (BOC) dag:
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming en Communicatie
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels, kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Het gebruik van de AED
 • Hartinfarct, beroerte, epilepsie en shock
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van brand
 • Blusmiddelen
 • Gevaren bij brand
 • Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten
 • Rol bij ontruiming
 • Praktische en realistische casussen zullen bijdragen aan de theorie
Werkwijze
De BHV cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte, met een interactief karakter. Je wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen. Er is onder andere aandacht voor levensreddende handelingen, het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen, ontruimingsplannen en diverse veiligheidsmiddelen.