Opleidingskosten
€ 545,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Veel medewerkers van corporaties worden bij bouw en verbouw regelmatig geconfronteerd met het Bouwbesluit. Moet er aan eisen voldaan worden en zo ja welke dan, en gaat het dan om eisen voor nieuwbouw of bestaande bouw? Of kan er ontheffing worden aangevraagd? En hoe en waar is dat te vinden? Deze praktijkgerichte cursus bouwbesluit van één dag helpt je hierin een heel eind op weg.

Resultaat
  • Je hebt inzicht in de opbouw en achtergronden van het Bouwbesluit en aanverwante regelgeving, zodat je beter kunt inschatten met welke regelgeving je op welk moment te maken kunt krijgen en waarom
  • Je weet in de meest voorkomende gevallen wanneer welke regels van toepassing zijn
  • Je weet waar je de benodigde informatie kunt vinden en waar je terecht kunt met lastige vragen en praktijksituaties
Doelgroep
Alle corporatiemedewerkers die in hun werk direct of zijdelings met het Bouwbesluit te maken hebben en hier meer over willen weten.

Doel van deze opleiding

In deze training gaan we in op de hoofdlijnen van het nieuwe Bouwbesluit en op een aantal specifieke aandachtspunten in het kader van beheer, verbouw en herbestemming.
  • Hoe zit het stelsel van de bouwregelgeving in elkaar?
  • Waarop is het bouwbesluit 2012 van toepassing?
  • Hoe lees ik het Bouwbesluit 2012?
  • Wat is het verschil tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw?
  • Hoe pas ik het Bouwbesluit 2012 toe?
  • Wanneer kan er vergunningsvrij gebouwd worden?
Het Bouwbesluit 2012 bepaalt aan welke eisen bouwwerken en alle verbouw- en onderhoudswerkzaamheden moeten voldoen. Kennis van het Bouwbesluit 2012 is daarom essentieel voor iedereen die bouwt of anderszins met bouwen en beheren te maken heeft. Vooral de nieuwe regels voor verbouw en het rechtens verkregen niveau krijgen daarom- aan de hand van praktische voorbeelden- nadrukkelijk de aandacht tijdens deze cursus.

Daarnaast komt aan de orde wanneer er vergunningen moeten worden aangevraagd en hoe de procedures zijn. En dat niet alleen voor het bouwen en verbouwen zelf, maar ook voor de bijbehorende bouwplaatsvoorzieningen, zoals de bouwkeet en het bouwhek.