Een uitgebreide basiskennis van techniek, het bouwproces en de regelgeving

Opleidingskosten
€ 1.795,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

'Is dit technisch in orde of niet?'
'Kan ik dit, volgens ons zav-beleid, accepteren of niet?'
'Wat moet ik aan met dit vochtprobleem?'
Wilt u de antwoorden op deze vragen kennen en zélf goed kunnen omgaan met technische zaken binnen uw dagelijkse werk? Deze cursus biedt een stevige kennismaking met en verdieping op de gebieden bouwkunde, installatietechniek en bouwprocessen.
De trainer zet de belangrijkste bouw- en installatietechnische basiskennis en terminologie helder uiteen. Hiernaast wordt uitvoerig stilgestaan bij het bouwproces, de betrokken partijen en de relevante wet- en regelgeving.Dat gebeurt vanuit het perspectief dat u dagelijks met uw klanten daarover wilt kunnen praten en een goede gesprekspartner wilt zijn van uw technische collega's zonder daarbij zelf een technicus te hoeven zijn. De noodzakelijke theorie wordt direct aan de praktijk gekoppeld.
Centraal in de cursus staan uw werkpraktijk en uw vragen, die daarom ook al in de voorbereiding op de cursus aan de orde komen.

Doel van deze opleiding

Resultaat

  • U kent op elementair niveau alle noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische aspecten, die nodig zijn voor uw werk en u hebt hiermee praktijkkennis opgedaan.
  • U kent de technische vakterminologie van woningen.
  • U kunt op elementair niveau technische tekeningen lezen.
  • U kent de belangrijkste onderdelen van het bouwproces en het beheer van onroerend goed.
  • U kent de complexiteit van het bouwproces en het beheer en onderhoud van onroerend goed
  • U realiseert zich dat bouwkunde geen exacte wetenschap is.
  • U hebt inzicht in bouwwetgeving, asbestsanering en arbovoorschriften.