Samenwerken is van alle tijden en dagelijks hoor je iedereen erover praten. Het succes in de gezamenlijke uitvoering is echter niet voor iedereen weggelegd. Er is blijkbaar een groeiende behoefte aan een nieuwe kijk op samenwerken, hoe met ketenpartners wordt omgegaan, hoe verantwoordelijkheden en risico’s verantwoord en realistisch kunnen worden gedeeld en hoe dit alles kan worden ondersteund door de inzet van passende contracten (i.p.v. de klassieke modellen).

Opleidingskosten
€ 990,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Samenwerken is van alle tijden en dagelijks hoor je iedereen erover praten. Het succes in de gezamenlijke uitvoering is echter niet voor iedereen weggelegd. Er is blijkbaar een groeiende behoefte aan een nieuwe kijk op samenwerken, hoe met ketenpartners wordt omgegaan, hoe verantwoordelijkheden en risico’s verantwoord en realistisch kunnen worden gedeeld en hoe dit alles kan worden ondersteund door de inzet van passende contracten (i.p.v. de klassieke modellen).

Resultaat

 • Leer je wat de juiste prikkels zijn in het werkelijk meerwaarde bereiken met een ketensamenwerking, een ketensamenwerking aan te gaan of het rendement van een bestaande samen werking dichter bij jouw ambities en verwachtingen te brengen
 • Toetsen we jouw ervaringen aan de juiste prikkels waarmee de meerwaarde uit een samenwerking kan worden bereikt
 • Ervaar je dat Contracteren t.b.v. ketensamenwerking bijzonder en waardevol is door;
  • Het vinden van de juiste manier om je jouw gezamenlijke ambitie te implementeren
  • Het verkrijgen van inzicht in het reeds bewezen mechanisme achter de contractmodellen
  • Je bewust te worden welke essentiële onderdelen je in jouw huidige contracten misten
  • In plaats van contractuele belemmeringen naar een overeenkomst toe te werken, die geen prestatieplafond kent
  • Te doorzien dat het proces met betere resultaten, sneller, duurzamer en met meer rendement kan worden uitgevoerd
  • Heb je een passende casus geheel uitgewerkt
  • Kun je een succesvolle vertaalslag maken van jouw huidige manier van werken, naar de voordelen van werken op basis van Ketensamenwerking met partners waarin elke partner een voordeel behaald

Na afloop van deze tweedaagse Expert-training beschikt u over de kennis om te starten om Ketensamenwerking in de praktijk toe te passen en vanuit diverse praktijkvoorbeelden en ervaring de meerwaarde van uw samenwerking voortdurend te versterken, ondersteund met een overeenkomst die dat stimuleert. U bent een volwaardige gesprekspartner over het (door)ontwikkelen van uw (keten)samenwerking binnen en buiten uw organisatie.

Doel van deze opleiding

Dag 1: (basisdeel)

09:00 Ontvangst

09.30 Start dagdeel 1 (theorie ketensamenwerking) (*)

12:30 Lunch

13:30 Dagdeel 2 (theorie mechanisme ketensamenwerking)

17:00 Afronding


(*) dit onderdeel wordt verzorgd door Jack van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit

Dag 2: (verdieping)

09.00 Ontvangst

09.30 Start dagdeel 3 (Prestatie-informatie Ketensamenwerking)

12:30 Lunch

13:30 Dagdeel 4 (casus)

17:00 Afronding