Type opleiding
Klassikaal
Duur
1 dagdeel
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

Bewustwording brandveiligheid, voldoen aan de bouwregelgeving, eisen en uitdagingen

Waar moeten woningen aan voldoen?

  • Vereiste compartimentering: waar bevinden zich de meeste tekortkomingen en hoe en wanneer deze op te lossen;
  • Materiaalgebruik: brand- en rookklasse, zowel in woningen, woongebouwen en gevels;
  • Brandoverslagtrajecten;
  • Vluchtroutes;
  • Inrichting verkeersruimten, stallen scootmobielen en EV voertuigen;
  • Beoordeling brandwerendheid bestaande constructies en oplossingsrichtingen bij geconstateerde tekortkomingen;
  • Veel gebruikte gelijkwaardigheid incl uitspraken gelijkwaardigheidscommissie;
  • Uitleg checklisten mutatie en renovatie


‘Bidbook’ regelgeving veiligheid en gezondheid woonfuncties vastgoedeigenaren.
Gebouwen dienen te voldoen aan velerlei regelgeving. Zo is er het Bouwbesluit 2012 dat technische voorschriften bevat voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Dit zowel t.a.v. sloop, (ver)bouw en gebruik. Wordt niet voldaan aan de eisen opgenomen in het geldende Bouwbesluit moeten maatregelen worden getroffen. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk in een staat te brengen, te laten komen of te houden in strijd met Bouwbesluit bestaande bouw. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), uitgewerkt in het Arbobesluit, is onder andere het recht op een veilige en gezonde werkplek opgenomen. Dit is voor medewerkers van vastgoedeigenaren en ook voor werknemers van uitvoerende partijen van belang. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook voor bewoners, als verlangd wordt dat zij werkzaamheden zélf uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het wassen van ramen wordt verlangd dat dit op veilige wijze kan gebeuren.

Buiten bovenstaande regelgeving dienen we ook nog oog te hebben voor het in achtnemen van de zorgplicht. Dit kan voor een vastgoedeigenaar meer verplichtingen inhouden dan voldoen aan bovengenoemde publiekrechtelijke regelgeving.

Voorschriften worden constant aangepast en in de regel ook steeds strenger. Het is dan ook niet vreemd dat veel bestaande gebouwen niet voldoen aan de huidige in acht te nemen regelgeving. Het is vaak niet reëel te verlangen dat bij de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving direct maatregelen worden getroffen om aan die regelgeving te voldoen. Wel dat dit binnen een ‘redelijke termijn’ zal plaatsvinden. Het is de taak van de gebouweigenaar een concrete invulling te geven aan alle regelgeving. Liefst op een verantwoorde en meest efficiënte wijze waarbij kwaliteit, investeringskosten, onderhoudskosten en gebruiksgemak moeten worden meegewogen.

TraEen toepasselijke training waarbij wat breder de van belang zijnde onderwerpen worden behandeld.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
02-11-2023
13:00 - 17:00
Heerlen
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
02-11-2023 13:00 - 17:00
Stichting Weller Wonen - Heerlen

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 247,-
Opleidingskosten
€ 247,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832