Type opleiding
Klassikaal
Duur
1 dagdeel
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2024 ingaat, bundelt allerlei wetten, besluiten en regelingen in één nieuwe wet. Dit leidt tot een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht). De wet zorgt namelijk voor een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. 

Omgevingswet

 • Doel van de Omgevingswet;
 • Uitleg van de kerninstrumenten die vastgelegd zijn in de Omgevingswet (omgevingsvisie, programma, decentrale regels, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit);
 • Omgevingsplan;
 • Vergunningsvrije activiteiten, meldingen en vereisten van de omgevingsvergunning inclusief beleidsvrijheid verschillende gemeenten;
 • Te volgen procedures en bijbehorende tijd incl wijzigingen t.o.v. huidig stelsel;
 • Mogelijkheden gemeente om bij vergunningverlening van standaardeisen af te wijken;

Wet kwaliteitsborging

 • Wat zijn in hoofdzaak de consequenties bij invoering Wet kwaliteitsborging
 • Voor welke activiteiten moet vanaf 1 januari een kwaliteitsborger worden aangesteld
 • Wie moet de kwaliteitsborger aanstellen c.q. is het verstandig dit door de aannemer te laten doen

Wijziging Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12

 • Met name van belang de wijziging aansprakelijkheid opdrachtgever – uitvoerende partij en de consequenties voor opdrachtgever t.a.v. contracten met uitvoerende partijen;


Wijzigingen Bouwbesluit en invoering Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 • Wijzigingen Bouwbesluit 2012 doorgevoerd sinds 2020 vooruitlopend op het Bbl en de Wet kwaliteitsborging
  • Eisen oplaadpunten parkeervakken. Daarbij ook kort stilstaan bij mogelijke voorwaarden stallen elektrische voertuigen
  • Wijziging rookklasse kabels en pijpisolatie; zelfsluitendheid toegangsdeuren woningen; te hanteren veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen
  • Invoering BENG.
  • Geluidseisen installaties voor warmte- en koude opwekking opgesteld buiten woonfuncties t.o.v. perceelsgrens
  • Eisen markering trappen bij sommige gebruiksfuncties en ook aanscherpen van eisen trapleuningen; bereikbaarheid publieke gebruiksfuncties. Wijziging WBDBO-spiegelsymmetrie; wijziging MPG; inwerkingtreding NEN 6075 (rookscheidingen) en toepassen vrijloopdeurdrangers in geval van nieuwbouw en verbouw.
  • Max. drempelhoogte 0,02 m voor alle toegangen woningen
  • Aanbrengen rookmelders bestaande woningen
  • Verplichte hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.
 • Wijzigingen Bbl per 1 januari 2024
  • Andere opbouw
  • Introductie maatwerkvoorschriften en maatwerkregels;
  • Verbouwvoorschriften (beleidsvrijheid gemeenten);
  • Afschaffen omgevingsvergunning brandveilig gebruik;
  • Evacuatieliften woongebouwen;
  • Wijzigingen eisen verdunningsfactor;
  • Ventilatie parkeergarages;
  • Sprinklerinstallatie parkeergarages;
  • Verbod vuurlast in gemeenschappelijke verkeersruimten


Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
03-10-2023
13:00 - 17:00
Locatie volgt
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
03-10-2023 13:00 - 17:00
Locatie volgt -

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 247,-
Opleidingskosten
€ 247,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832