Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

Jaarlijks ontvangen woningcorporaties 50.000 meldingen van woonoverlast. Die klachten willen professionele verhuurder uiteraard serieus nemen. Tegelijkertijd betreft het merendeel van deze klachten geen echte overlast, maar eerder leefgeluiden, irritaties en lichte burenconflicten.Bij een minderheid van de klachten is er echt iets aan de hand waarbij de verhuurder moet optreden. Hoe gaat deze nu praktisch en effectief om met al deze meldingen? Wat zijn de verplichtingen van de corporatie om het woongenot van hun huurders te bieden? Welke instrumenten zijn er om overlast aan te pakken, zoals de gedragsaanwijzing en hoe zet u die het beste in? Hoe werkt u effectief samen, met collega’s van de eigen corporatie en met professionals van netwerkpartners als de gemeente, de politie en hulpverlening?In deze training Woonoverlast komen al deze vragen uitgebreid aan de orde. Hierdoor leren de deelnemers situaties snel te beoordelen, de juiste verwachtingen te scheppen bij alle betrokkenen, gepast op te treden en effectief samen te werken met netwerkpartners en collega’s.

Doelgroep
De training is bedoeld voor medewerkers die regelmatig in aanraking komen met zaken waar woonoverlast een rol speelt.

Leerresultaten
Na afronding van deze training zijn de volgende resultaten behaald. De deelnemers:

 • Hebben meer inzicht in de facetten van woonoverlast
 • Kennen de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners bij de aanpak
 • Kennen het stappenplan om tot een adequaat overlastdossier te komen
 • Kennen de technieken om dit dossier op te bouwen na de training Woonoverlast
 • Kunnen woonoverlast gestructureerder, effectiever en met meer vertrouwen aanpakken
 • Hebben inzicht in het communicatieproces bij woonoverlast is vergroot
 • Weten met welke partijen zij kunnen/moeten samenwerken bij woonoverlast.

Doel van deze opleiding

Voorbereiding
Voorafgaand aan de training krijgen alle deelnemers de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de onderdelen van het programma. Dit gebeurt door middel van een schriftelijke intake. Op het intakeformulier kunnen zij aangeven welke onderwerpen zij graag behandeld willen zien en/of kunnen zij een casus uit hun dagelijkse praktijk voorleggen.
Werkwijze
Tijdens de training gaan de deelnemers actief aan de slag, waarbij de eigen praktijk uitgangspunt vormt, ondersteund door de theorie.

Programma
Dag 1 Achtergronden en basiskennis
 • Woonoverlast; Waarom zijn corporaties er zo druk mee?
 • Verplichtingen van de verhuurder bij overlast
 • Verschillende soorten meldingen en overlastprofielen
 • Stappenplan en maatregelen
  • Verwachtingsmanagement
 • Juridische instrumenten
  • Dossieropbouw
  • Rechtszaak
  • Gerechtelijke gedragsaanwijzing
 • Preventie van woonoverlast
  • Stoplichtmodel
 • Planmatige aanpak van wanbewoning
Dag 2 Samenwerking, casebesprekingen en communicatie
 • Samenwerken in het netwerk
  • Welke partijen zijn er
  • Welke afspraken kunt en moet u maken
  • Bespreekbaar maken van knelpunten
 • Bespreken eigen casuïstiek
 • Communicatie bij burenoverlast: aandachtspunten en tips
  • Verwachtingsmanagement
  • Slechtnieuwsgesprek
  • Informatiegesprek
  • Bemiddelingsgesprek
 • Evaluatie en afronding
Documentatie
Tijdens de training werken we met documentatie welke na afloop ook als handig naslagwerk dient. Eventueel kunnen we de documentatie digitaal toesturen. De deelnemers worden echter wel geacht deze tijdens de training (geprint of digitaal) beschikbaar te hebben.
Wij werken met uitstekende trainers, docenten en professionals die al jaren verbonden zijn aan de corporatiesector. Voor deze training stellen we Vivian Janssen en Inge Zwaan (gasttrainer) voor
Vivian Janssen is een enthousiaste trainer over verschillende thema’s binnen de Volkshuisvesting. Zij heeft ruim 10 jaar in verschillende verhuurfuncties bij verschillende corporaties. Sinds een aantal jaar verzorgt Vivian trainingen voor Kjenning. In die korte tijd is zij een zeer gewaardeerde trainer voor ons geworden. Met haar kennis, ervaring en praktijkvoorbeelden weet zij de stof tot leven te wekken en wordt het boeiend en interessant. Vivian geeft volop ruimte voor het delen van ervaringen.
Inge Zwaan heeft een brede ervaring in de Volkshuisvesting en het Sociaal domein opgedaan in zowel de corporatiesector, als bij de gemeente. Inge heeft veel ervaring met huisvesting van bijzondere doelgroepen en de samenwerking rondom kwetsbare bewoners. Inge treedt graag buiten de gebaande paden. Dat vraagt creativiteit en oplossingsgerichtheid; eigenschappen die zij ook inzet in de trainingen van Kjenning. Inge is een enthousiaste trainer, die met voorbeelden uit de praktijk veel extra’s kan bieden.

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 500,-

Ervaringen

8.5
(2)
Opleidingskosten
€ 500,-
Ervaringsscore
8.5
(2)
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832