Type opleiding
Klassikaal
Duur
2 dagen
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

DAG 1:
Inhoud dag 1

- de wet (huurrecht) en huurovereenkomst 
- huurbescherming en de Wet Doorstroming Huurmarkt
- inleiding rechten en plichten verhuurder en huurder
- gebreken en schade aan de woning/het gehuurde

Het huurrecht: de wet en de rechten en plichten tussen huurder en verhuurder

 • Het kader van de rechten en plichten tussen huurder en verhuurder: de wet en de (huur)overeenkomst. En daarnaast de uitspraken van de rechter.
 • Juridische begrippen (wat is een ingebrekestelling, dwingend en aanvullend recht, etc.).

De huurovereenkomst: afspraken, nakomen van afspraken en afdwingen van afspraken

 • Contracten en afspraken: afspraak is afspraak. Redelijkheid en billijkheid.
 • Afdwingen van afspraken: wanneer ontstaat de huurovereenkomst? Mag de verhuurder een maand huur en administratiekosten in rekening brengen als de huurder accepteert maar uiteindelijk de huurovereenkomst niet tekent?
 • Toewijzing en passend toewijzen.
 • Passendheidseisen: Europese richtlijnen en richtlijnen uit de Woningwet.
 • Huurder geeft opzettelijk verkeerde gegevens op (onder andere in kader van passendheids- en/of inkomenseisen). Verhuurder komt hier bijvoorbeeld na ingang van de huur achter.
 • Boeteregelingen: algemene boetes en specifieke boetes: jurisprudentie.

Huurbescherming

 • Huurbescherming is de kern van het huurrecht. Hoe kunnen verhuurder en huurder de huurovereenkomst beëindigen? Welke huurovereenkomsten kunnen het beste worden afgesloten met overlastveroorzakers?
 • Ontbinding, opzegging, wederzijds goedvinden.
 • Opzegging door huurder of namens huurder (bijvoorbeeld kinderen zeggen namens ouders op).
 • Leegstandswet: geen huurbescherming.
 • Wat is een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

  Huurbescherming en de wet tijdelijke verhuur (Wet Doorstroming Huurmarkt)

  • Tijdelijke verhuur voor 2 en 5 jaar.
  • Sociale verhuurder gebonden aan nieuwe model tijdelijke contracten bij wisselwoningen en laatste-kanscontracten.
  • Dringend eigen gebruik uitgebreid.
  • Leegstandwet uitgebreid.
  • Verschil bij tijdelijke verhuur voor toegelaten instellingen en particuliere verhuur.

  Rechten en plichten verhuurder en huurder

  • Voor wie is welk onderhoud: semi-dwingend verhuurder kan in principe niet meer afwijken.
  • Besluit Klein Herstellingen: het onderhoud voor de huurder.
  • Ramen wassen.
  • Tuinonderhoud: merendeel voor de huurder, bomen en erfafscheidingen.
  • Bomen en erfafscheidingen.
  • Schoonhouden gemeenschappelijke ruimten (portiek, galerij).
  • Ongedierte.
  • Bezichtigingsplicht.

  Opdracht

  Gebreken en schade aan de woning/Het gehuurde

  • Het begrip gebrek en de gebrekenregeling.
  • Verhuurder moet gebreken opheffen, wanneer is er sprake van een gebrek?
  • Huurprijsverlaging en gebreken.
  • Wie draagt welke schade: schade aan het gehuurde en gevolgschade?
  • Schade ten tijde van de huur voor huurder?
  • Schade door politie-inval, wietplantage.
  • Schade en verzekeraars.
  • Bewijslast schade: voor huurder of verhuurder?
  • Zorgplicht van huurder voor het gehuurde en aansprakelijkheid van huurder voor het gehuurde.
  • Gevolgschade door gebrek eerder voor rekening van verhuurder in het huidige huurrecht.
  • Schade door overlast bij buren: in hoeverre is de verhuurder aansprakelijk?

  DAG 2:
  Inhoud dag 2

  - de voortzettingsregels en overname contract 
  - ZAV en mutatie - overlast
  - onderhoud, woningverbetering en renovatie
  - inleiding huurprijzen en servicekosten

  De voortzettingsregels en overname contract

  • Medehuur, samenhuur, onderhuur, woningruil, voortzetting na overlijden huurder.
  • Overlijden van de huurder, erfgenamen en oplevering van de woning. Ook erfgenamen: wel/niet aanvaarden van erfenis.
  • Jongverweesde volwassenen.
  • Overname en tenaamstelling contract bij overlijden.
  • Kinderen (inwonende en/of mantelverzorgers) en ouder(s) .
  • Onderhuur, kameronderverhuur, Air B&B en woonfraude.
  • Bewijslast bij medehuur en aanpak onderhuur.
  • Echtscheiding en overname contract.
  • Inwoning en meldingsplicht.

  Zelf aangebrachte veranderingen in het huurrecht en mutatieprocedure

  • De regels in de wetgeving over veranderingen aan de woning.
  • Klusrecht voor huurder.
  • Toestemming verhuurder en eventuele vervangende rechterlijke toestemming voor een verandering aan de woning.
  • In welke staat moet de huurder de woning opleveren.
  • Bewijslast “staat van het gehuurde”: voor huurder of verhuurder.
  • De mutatieprocedure (de juridische voorwaarden en voorwaarden voor een klantvriendelijke mutatieprocedure).
  • Natrekking, wegbreekrecht, roerende en onroerende zaken, deel van het gehuurde ja of nee.
  • Onderhoud voor huurder of verhuurder? Te luxe voorzieningen en onderhoud uitsluiten?
  • Overname door nieuwe huurder van ZAV en roerende zaken.
  • Vergoedingsregeling.
  • Jurisprudentie met betrekking tot ZAV en mutatieprocedure.

  Inleiding overlast en actuele zaken

  • Juridisch kader (soorten overlast en hun juridische en niet-juridische middelen).
  • Wat kan een huurder van de verhuurder verwachten, wat kan verhuurder van huurder verwachten? Verplichtingen van verhuurder bij overlastklachten.
  • Wanneer is overlast overlast? Moet verhuurder altijd instaan voor huurgenot?
  • Overlast is in het huurrecht een gebrek: gevolgen?
  • Overlast door technische gebreken versus huurdersgedrag.
  • Rommel in portiek, huisdieren, geluid, bomen en erfafscheidingen.
  • Van burenruzie tot ernstige criminaliteit en bedreiging.
  • Wiet, drugs en drugshandel.
  • Onderhuur en overlast: aanpak van onderhuur.
  • Air B&B.
  • Gedragaanwijzingen: gerechtelijk en buitengerechtelijk.

  Voorbeelden van aanpak

  • Voorbeelden van aanpak en beleidsvoorbeelden uit de praktijk.

  Korte inleiding over de rol van de rechter en het proces

  • Overlast en bewijs: wie moet wat bewijzen? En hoe?
  • Anonieme getuigen?

  Inleiding onderhoud, woningverbetering en renovatie

  • Mag de verhuurder de woning wijzigen?
  • De grens tussen groot onderhoud, woningverbetering en renovatie.
  • Renovatie: wat is een renovatie en welke mogelijkheden heeft de verhuurder om een renovatie door te voeren?
  • Moet een huurder meewerken?
  • Renovatie aan gemeenschappelijke voorzieningen.
  • Renovatie aan de woonruimte.
  • Complexgebonden en complexgewijze (de 70% -regeling) renovatie.
  • Vergoedingen bij onderhoud, renovatie en herstructurering.
  • Verhuiskosten bij renovatie en herstructurering.

  Huurprijzen en servicekosten: een inleiding en/of update

  • Huurprijzenregels (korte inleiding): hoe is de huur opgebouwd?
  • Netto huurprijs, streefhuur, passendheidseisen.
  • Servicekosten: voor roerende goederen en diensten.
  • Nutsvoorzieningen, energieprestatievergoeding en Warmtewet.
  • Besluit Servicekosten (en samenhang met Besluit Kleine Herstellingen).
  • Woon - en zorgservicekosten en nutsvoorzieningen.
  • Overzicht servicekosten.
  • Fondsen en verzekeringen.

  Betalen en verhogen van de huurprijs

  • Hoe kan een verhuurder de huurprijs verhogen?
  • Bijzondere grenzen voor een toegelaten instelling bij huurprijzen.
  • Welke mogelijkheden heeft de corporatie om na renovatie een hogere huurprijs door te voeren?
  • Servicekostenpost toevoegen: de 70% regeling.
  • Schoonhouden gemeenschappelijke ruimten (portiek, galerij).
  • Huur is brengschuld.
  • Drie maanden huurschuld: ontruimingsvonnis mogelijk.
  • Ontruimingsvonnis: welke contracten zijn mogelijk als de ontruiming niet doorgaat omdat de verhuurder met de huurder een betalingsregeling treft?
  • Ontruiming en (mutatie)schade.
  • Slepers.
  • Actuele jurisprudentie.

  Annuleren
  Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voorafgaand aan de training. Daarna worden de kosten volledig in rekening gebracht.

  Doel van deze opleiding

  DAG 1:
  Inhoud dag 1

  - de wet (huurrecht) en huurovereenkomst
  - huurbescherming en de Wet Doorstroming Huurmarkt
  - inleiding rechten en plichten verhuurder en huurder
  - gebreken en schade aan de woning/het gehuurde

  DAG 2:
  Inhoud dag 2

  - de voortzettingsregels en overname contract
  - ZAV en mutatie - overlast
  - onderhoud, woningverbetering en renovatie
  - inleiding huurprijzen en servicekosten

  Planning

  Datum Tijd Locatie Aanmelden
  18-04-2024
  09:00 - 17:00
  Prowonen - Borculo
  23-04-2024
  09:00 - 17:00
  Prowonen - Borculo
  Dit is een meerdaagse training
  Startgarantie
  Aanmelden
  Datum, tijd & locatie
  18-04-2024 09:00 - 17:00
  Prowonen - Borculo
  23-04-2024 09:00 - 17:00
  Prowonen - Borculo
  Dit is een meerdaagse training
  Startgarantie

  Kosten

  Onderdeel Prijs
  Training 675,-
  Opleidingskosten
  € 675,-
  Incompany training

  Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

  Aanvragen
  Wachtkamer

  Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

  Inschrijven

  Vragen?

  Bel of mail ons gerust.

  info@watdoejijmorgen.nl
  088 - 2032832