In deze training verkennen we aan de hand van 8 pijlers of de (huur)schuldloze corporatie een illusie is of je inspiratie geeft om echt alles op alles te zetten om te voorkomen dat huurders in de schulden komen en echt omvallen (huisuitzetting).

Opleidingskosten
€ 495,-

Omschrijving

De woningcorporatie is er voor mensen met een smalle beurs en steeds vaker is er sprake van een of andere vorm van kwetsbaarheid bij de huurders. In het kader van financiële kwetsbaarheid is betaalbaarheid één van de speerpunten bij woningcorporaties. Maar als je het inzicht hebt dat huurders een grote kans lopen op het krijgen van schulden, wat is dan jouw rol hierin om dat te voorkomen?

In deze training gaan we aan de slag met deze uitdaging. Want als je weet dat 80% van je huurders in een complex financieel op omvallen staan, zou je dan je beleid en procedures nog steeds op dezelfde manier uitvoeren? Preventie van huurachterstanden wordt steeds belangrijker en kan de corporatie en de maatschappij heel veel geld besparen! Niet alleen jongeren en starters lopen risico om in de financiële problemen te komen. Ook alleenstaande ouders, alleenstaande mannen en ouderen vormen risicogroepen voor corporaties.

Resultaat:
Na het volgen van deze training heb je:
 • inzicht in je eigen denkbeelden over mensen met een (huur)schuld
 • inzicht in het verschil tussen preventieactiviteiten, vroegsignalering en incasso
 • handvatten om te communiceren met mensen met (huur)schulden


Doelgroep:

Deze training is zeer geschikt voor sociaal beheerders, medewerkers incasso, verhuurconsulenten en managers en teamleiders Wonen.


Werkwijze:

Met je vizier op de (huur)schuldloze corporatie gaan we met elkaar aan de slag om passende strategieën te ontwikkelen die je binnen je eigen organisatie kunt gebruiken. We verkennen aan de hand van 8 pijlers of de (huur)schuldloze corporatie een illusie is of je inspiratie geeft om echt alles op alles te zetten om te voorkomen dat huurders in de schulden komen en echt omvallen (huisuitzetting).


Doel van deze opleiding

Programma:
Met de (huur)schuldloze corporatie als uitgangspunt gaan we middels het 8 pijlermodel met elkaar aan de slag om vroegtijdig passende maatregelen te ontwikkelen die je binnen je eigen werkveld kan gaan gebruiken.

We behandelen de volgende thema's:
 • Historie van woningcorporaties en beleid rondom (huur)schulden
 • Het speelveld van preventieactiviteiten, vroegsignalering en incasso
 • Samenwerken met stakeholders voor mensen met (huur)schulden
 • Hoe kan big data bijdragen aan preventief werken?
 • Welke hulpmiddelen en preventieactiviteiten dragen bij aan het voork?
 • We bespreken handvatten om te communiceren met mensen met (huur)schulden
 • Wat doet het hebben van (huur)schulden met je?
 • Denkbeelden over mensen met een (huur)schuld