Ontdek de mogelijkheden van energiebesparing en neem bewoners hier in mee.

Opleidingskosten
€ 520,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Steeds vaker willen woningcorporaties hun huurders helpen inzicht te krijgen in hun energieverbruik en energiebewust gedrag stimuleren. Huurders stellen een persoonlijk energiebespaaradvies op prijs. Vanuit hun dagelijks werk hebben medewerkers Wonen van corporaties veel contact met huurders. Ze hebben goede communicatieve vaardigheden en spreken de taal van de huurder, maar zijn vaak niet technisch onderlegd. Medewerkers Vastgoed zijn vaak wel technisch onderlegd, maar hebben minder ervaring in communicatie met huurders. Deze training richt zich op het opdoen van praktische kennis over energieverbruik en –gedrag. Na afloop herkennen je energie-ongunstig gedrag en kun je voorlichting geven over energieverbruik en mogelijkheden voor energiebesparing.

Resultaat
 • Je hebt begrip van het effect van woongedrag op het energieverbruik in woningen
 • Je kent de succes- en faalfactoren voor effectief beïnvloeden van gedrag
 • Je hebt parate kennis waarmee bewoners geholpen worden hun woonlasten te beperken
 • Je hebt handvatten om het gesprek over energiebesparing in te gaan
 • Je hebt inzicht in hoe energievoorlichting het duurzaamheidsbeleid kan versterken
Doelgroep
Deze training richt zich op corporatiemedewerkers die huurders met hoge energierekeningen thuis ondersteunen met praktische adviezen. Dit kunnen onder andere participatiemedewerkers, bewonersbegeleiders, (sociaal) huismeesters of beleidsmedewerkers duurzaamheid zijn.

Doel van deze opleiding

 • Energieverbruik in woningen: kengetallen, theoretische en werkelijke cijfers
 • De invloed van gedrag op het energieverbruik
 • De energienota lezen en begrijpen als kapstok voor bewustwording
 • Welke bespaartips zijn belangrijk en waarom
 • Hulpmiddelen en ondersteuning
 • Energiebesparing door huurders als beleidsinstrument

Werkwijze
Deze cursus heeft een klassikale opzet waarin veel ruimte is voor vragen en interactie met de cursist.