Ontdek de mogelijkheden van energiebesparing en neem bewoners hier in mee.

Opleidingskosten
€ 520,-

Omschrijving

Steeds vaker willen woningcorporaties hun huurders helpen inzicht te krijgen in hun energieverbruik en energiebewust gedrag stimuleren. Huurders stellen een persoonlijk energiebespaaradvies op prijs. Vanuit hun dagelijks werk hebben medewerkers Wonen van corporaties veel contact met huurders. Ze hebben goede communicatieve vaardigheden en spreken de taal van de huurder, maar zijn vaak niet technisch onderlegd. Medewerkers Vastgoed zijn vaak wel technisch onderlegd, maar hebben minder ervaring in communicatie met huurders. Deze training richt zich op het opdoen van praktische kennis over energieverbruik en –gedrag. Na afloop herkennen je energie-ongunstig gedrag en kun je voorlichting geven over energieverbruik en mogelijkheden voor energiebesparing.

Resultaat:
Na afloop van de training:
 • heb je begrip van het effect van woongedrag op het energieverbruik in woningen
 • ken je de succes- en faalfactoren voor effectief beïnvloeden van gedrag
 • heb je parate kennis waarmee bewoners geholpen worden hun woonlasten te beperken
 • heb je handvatten om het gesprek over energiebesparing in te gaan
 • heb je inzicht in hoe energievoorlichting het duurzaamheidsbeleid kan versterken

Doelgroep:
Deze training richt zich op corporatiemedewerkers die huurders met hoge energierekeningen thuis ondersteunen met praktische adviezen. Dit kunnen onder andere participatiemedewerkers, bewonersbegeleiders, (sociaal) huismeesters of beleidsmedewerkers duurzaamheid zijn.


Werkwijze:
Deze cursus heeft een klassikale opzet waarin veel ruimte is voor vragen en interactie met de cursist.

Doel van deze opleiding

Programma

In deze training komen de volgende aspecten aan bod:

 • Energieverbruik in woningen: kengetallen, theoretische en werkelijke cijfers
 • De invloed van gedrag op het energieverbruik
 • De energienota lezen en begrijpen als kapstok voor bewustwording
 • Welke bespaartips zijn belangrijk en waarom
 • Hulpmiddelen en ondersteuning
 • Energiebesparing door huurders als beleidsinstrument