Type opleiding
Klassikaal
Duur
1 dag
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

De financiële risico's van corporaties nemen toe. De behoefte aan goed financieel beheer groeit. Financieel de vinger aan de pols houden is van groot belang. Toezicht vraagt om voortdurende aandacht, ook voor jou als toezichthouder. Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven waar veel geld in omgaat. Je bent direct betrokken bij het toezicht op het financiële reilen en zeilen van jouw corporatie. Er wordt een actieve rol verwacht op het toezicht van het financiële beleid van je corporatie. Toezicht is niet meer vrijblijvend en gaat verder dan alleen het beoordelen van de solvabiliteit.  

Resultaat

 • Je kunt de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van je corporatie
 • Je hebt inzicht in de financiële risico's van je corporatie
 • Je kunt de financiële positie zelfstandig in kaart brengen
 • Je kunt de financiële rapportages lezen en interpreteren

Doelgroep
Leden van de huurcommissie, bewonersraden, Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen die meer inzicht willen krijgen in het financiële reilen en zeilen van hun corporatie.

Extra bijzonderheden
Neem naar deze training je eigen jaarrekening en meerjarenbegroting mee.

Voor deelname aan deze training ontvangen directeur-bestuurders en RvC leden 6 PE punten. We kunnen je deze alleen toekennen als je dit voorafgaand aan de training laat weten. 

Doel van deze opleiding

 • Beoordelen financiële kaders
 • Het reglement financieel beleid en beheer
 • Behandeling financiële begrippen, zoals solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, loan to value en rentedekkinsgraad
 • Lezen en interpreteren van balans- en winst- en verliesrekening
 • Balanswaardering, bedrijfswaarde, beleidswaarde, boekwaarde en marktwaarde in verhuurde staat
 • Analyseren van de financiële positie van je corporatie
 • Bedrijfsfinanciering versus renterisico's
 • Rol van de WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
 • Vermogensbeheer
 • Rol van externe toezichthouders
 • Sturen op kasstromen
 • Risicomanagement

Werkwijze
Tijdens deze training krijg je inzage op welke wijze het financieel toezicht kan worden ingevuld. Waar stuurt de corporatie op en welke informatie heb je nodig om je rol op de juiste wijze in te vullen? Op actieve wijze gaan we met elkaar in discussie en kunnen ervaringen tussen deelnemers worden uitgewisseld. Op basis van je eigen jaarrekening en begroting krijg je inzicht in de situatie van je eigen corporatie. Er is eveneens ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen door de deelnemers en de docent.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
13-12-2024
09:00 - 17:00
Regio Amsterdam
Aanmelden
11-04-2025
09:00 - 17:00
Regio Rotterdam
Aanmelden
12-12-2025
09:00 - 17:00
Regio Utrecht
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
13-12-2024 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Amsterdam
Datum, tijd & locatie
11-04-2025 09:00 - 17:00
Corporatie Academie - Regio Rotterdam
Datum, tijd & locatie
12-12-2025 09:00 - 17:00
Exacte locatie volgt - Regio Utrecht

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 545,-
Arrangement € 85,-
Documentatie € 12,50

Toelichting op arrangementskosten

Deze training wordt gegeven op locatie van de opleider. Daarom kunnen de arrangementskosten afwijken van die van De Corporatie Academie.

Opleidingskosten
€ 545,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832