Type opleiding
Klassikaal
Duur
3 dagen
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

Als leidinggevende wil je graag dat je medewerkers gemotiveerd zijn en goede resultaten halen. Je wilt talenten en potentieel benutten. Mensen in beweging krijgen en houden zodat je organisatie en je team voorbereid zijn op de toekomst. Je wilt zorgen voor een veilige en sociale werkomgeving, met aandacht voor een leven lang leren en ontwikkelen. Maar wat nu als je merkt dat ondanks alle communicatie en goede bedoelingen de ontwikkeling van medewerkers achterblijft? Hoe krijg je grip op de situatie en hoe realiseer je je doelen? Dit programma kent een praktische én degelijk onderbouwde aanpak met een combinatie van theorie- en praktijktraining én coaching. Op basis van de wetenschappelijke inzichten van Organizational Behavior Management leer je het beste uit je mensen te halen.

Resultaat

 • Na afloop begrijp je wat de belangrijkste begrippen en concepten zijn van Organizational Behavior Management (OBM) en hoe je deze kunt inzetten om een effectief leider te zijn die dingen voor elkaar krijgt omdat mensen het zelf willen.
 • Je hebt dit bewezen via het examen bij APMG international.
 • Je hebt hiermee geoefend in een praktijksituatie onder begeleiding van een coach.

Doelgroep
Dit programma is geschikt voor ervaren leidinggevenden die willen leren hoe ze het beste uit mensen kunnen halen met zo min mogelijk inspanning. Deelnemers aan dit programma willen zich verdiepen in Organizational Behavior Management en willen de vertaalslag maken naar een vraagstuk uit hun eigen werksituatie rond duurzame inzetbaarheid. Er zijn geen formele ingangsnormen voor de opleiding en het examen in termen van diploma's of vooropleiding. Wel wordt denk- en werkniveau vanaf mbo aanbevolen.

Deze training wordt betaald door een bijdrage van FLOW en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hierdoor zijn de kosten voor deelnemers beperkt tot een bijdrage van € 300,- (vrijgesteld van btw).

Doel van deze opleiding

Het doel van het programma is om je als ervaren leidinggevende te trainen in het gebruik van de meest moderne en wetenschappelijk onderbouwde inzichten om als leider het beste uit mensen te halen. Hiermee zul je jouw vraagstukken rond duurzame inzetbaarheid aantoonbaar kunnen oplossen en een positieve prestatie én leercultuur creëren in jouw organisatie.

De aanpak is tweeledig:

 • Onder begeleiding van een van de top-docenten van Neotopia (www.neotopia.nl) leer je een praktisch begrippenkader aan rond de methodiek van Organizational Behavior Management (OBM). Je gaat hierin het wereldwijd erkende certificaat behalen dat behoort bij de OBM Foundation Level Training (examen en certificering via APMG International). OBM is dé praktische en wetenschappelijk bewezen methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties.
 • Je gaat een door jezelf gekozen specifiek vraagstuk uit je eigen werksituatie rondom duurzame inzetbaarheid aanpakken met behulp van de aangeleerde methodiek. Hierbij krijg je zowel ondersteuning van een coach als van technische hulpmiddelen ('OBM Optimizer') .

Het programma bestaat uit een theoretisch en praktisch deel, te weten de OBM Foundation Level Training plus examen (duur 3 dagen), en het coaching-traject bij de uitvoering van je persoonlijke leertraject aan de hand van jouw praktijkcase.

OBM Foundation Level Training
Dag 1

 • Introductie in OBM en gedragsmanagement: gedragswetenschap en bedrijfskunde gecombineerd
 • ABC-model en functies van gedrag: wat maakt dat we doen wat we doen?
 • ABC-analyse ter verklaring van gedrag
 • Antecedenten: wat zet aan tot handelen?

Dag 2

 • Consequenties: wat houdt gedrag in stand?
 • Omgaan met ongewenst gedrag: strategieën om gedrag af te laten nemen
 • Stappenplan, deel 1: de analysestappen voor ontwerp van de prestatieverbetering.

Dag 3

 • Stappenplan, deel 2: de interventiestappen voor prestatieverbetering
 • Positieve bekrachtiging: het vergroten van de kans dat gewenst gedrag zich gaat herhalen
 • Afronding/uitleg OBM Optimizer / examentraining
 • Examen OBM Foundation Level Training bij APMG International.

Praktijkcase
Na deze fase begint het praktische deel. Daarin ga je zelf aan de slag met de geleerde methodiek. Je ontvangt coaching bij je persoonlijke leertraject aan de hand van een project op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Certificering
Het examen heeft alleen betrekking op de theorie en vindt plaats na afloop van dag 3. Het bestaat uit een toets van 60 minuten met 40 meerkeuzevragen, waarvan er 28 correct beantwoord moeten worden om het examen te halen. Wanneer je slaagt voor het examen, dan ontvang je het e-Certificate van APMG International. Daarnaast kun je een zogeheten 'digital badge' claimen. Hiermee kun je online aantonen dat je geslaagd en gecertificeerd bent. Je kunt de badge bijvoorbeeld op LinkedIn plaatsen. Bezoekers van jouw profiel kunnen erop klikken en zien dan dat je geslaagd bent en ook wanneer.

Praktijkcase
Je gaat zelf aan de slag met de geleerde methodiek. Je ontvangt coaching bij jouw persoonlijke leertraject aan de hand van een project op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Je krijgt een 'strippenkaart' voor 4 coachingsessies van elk maximaal 2 uur, met een geldigheid van 6 maanden. Hiermee kun je flexibel een gesprek inplannen en een beroep doen op de kennis van een ervaren en gecertificeerde OBM-professional.

Daarnaast gebruik je de online OBM Optimizer software. Deze software helpt je via een stappenplan en gerichte opdrachten hoe je een duurzame-inzetbaarheidsvraagstuk met OBM kunt aanpakken en oplossen.

Leermiddelen
Voor de start van de opleiding krijg je bij Neotopia een licentie. Deze licentie bestaat uit een lesboek, slidedeck, oefenexamen, het gebruik van de OBM Optimizer voor één jaar, en het gebruik van de speciale Nederlandstalige app met leervragen voor één jaar. Op basis van kunstmatige intelligentie zal de app aan jouw eigen persoonlijke leerroute aanbieden. Het is een handig hulpmiddel om de stof te leren en je voor te bereiden op het examen. En ook om daarna te kunnen blijven oefenen om de begrippen en concepten tot je dagelijkse woordenschat te laten behoren.

Studiebelasting en doorlooptijd
Buiten de drie dagen training vraagt het gebruik van de app ongeveer 5 uur van je tijd om een basis voor het examen te leggen. Daarnaast bestudeer je zelfstandig het lesboek en de slides. Ook adviseren we je om elkaar tussentijds op te zoeken om praktijkvoorbeelden te bespreken en te oefenen. Per saldo komt het in totaal neer op circa 6 dagen studie voor het OBM Foundation-gedeelte en het examen. Voor het praktische deel mag je een doorlooptijd van vier maanden verwachten waarin je aan de slag gaat met het eigen duurzaam-inzetbaarheidsvraagstuk. In deze periode zul je doorgaans al prima een (eerste) resultaat bereiken en mogen verwachten*. Onder begeleiding van de coach en met behulp van de speciale OBM-projectmanagementsoftware (OBM Optimizer) zul je stap voor stap het vraagstuk specificeren, metingen verrichten, analyses uitvoeren en interventies ontwerpen en invoeren. Denk hierbij ongeveer aan 1 uur per week, gedurende vier maanden.

* Uiteraard is dit geheel afhankelijk van de context, scope en omstandigheden. Het is gebaseerd op de gemiddelde looptijd van enkele honderden andere trajecten. FLOW en Neotopia zijn niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaten.

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 300,-
Opleidingskosten
€ 300,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832