Je kent de gesprekstechnieken en bent hier eerder in getraind. Maar hoepas je deze nou effectief toe, ook in de voor jou uitdagende gesprekken?

Opleidingskosten
€ 425,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Je kent de gesprekstechnieken en bent hier eerder in getraind. Maar hoe pas je deze nou effectief toe, ook in de voor jou uitdagende gesprekken?


Gesprekstechnieken is een breed begrip. Vele trainingen worden over ditonderwerp gegeven en inmiddels ken je termen als samenvatten engevoelsreflecties wel. Maar hoe sluit je nu echt aan op je gesprekspartner? Ookwanneer het lastig wordt


Resultaat

  • Je kent verschillende gesprekstechnieken die je helpen in het voeren van (lastige) gesprekken.
  • Je snapt je eigen overtuigingen en gedachten die je belemmeren in het voeren van (lastige) gesprekken.
  • Je kunt echt contact maken, zodanig dat je een 'all-win' situatie creëert.

Doelgroep
Deze training is voor medewerkers en leidinggevenden die eerder eenbasiscommunicatie training of workshop hebben gevolgd en daar graag eenverdiepingsslag op maken. Iedereen die gesprekken voert is welkom!

Doel van deze opleiding

We starten de training met voorbeeldgesprekken die voor iedereenherkenbaar zijn. We vragen je veilig vanuit je stoel, naar deze gesprekken tekijken en hier wat van te vinden. Vervolgens geef je tips aan de acteurs overhoe de gesprekken effectiever verlopen. Aan de hand van deze gesprekkenbespreken we de belangrijkste theorie die je helpt in het effectief voeren vangesprekken.

Vervolgens gaan we aan de slag met eigen casussen. Niet 1 op 1 voor dehele groep, wel in kleinere groepjes, zo kun je snel schakelen met 1 tracteur.Het oefenen is dynamisch omdat de tracteur verschillende werkvormen inzet diehet best passen bij jouw leervraag. Daarnaast zijn deze tracteursgespecialiseerd om feilloos te voelen wat jou het beste helpt. Dat kan eenmodel (bv. het schakelmodel) of theorie (Bateson of Geweldloze Communicatie)zijn. We zorgen er altijd voor dat je veel ervaart en met een succes gevoelnaar huis gaat! Zo ga je zelfverzekerd het eerstvolgende uitdagende gesprek in.


Onderwerpen

Omdat iedere deelnemer met zijn eigen leervraag oefent, zijn er geen vaste onderwerpen die op het programma staan. Het maakt niet uit welk soort gesprek jij wilt oefenen, alles kan en mag. Bijvoorbeeld:

  • Nee verkopen aan een klant
  • Beoordelingsgesprek met je medewerker
  • Je collega('s) mee zien te krijgen met jouw idee/plan
  • Een medewerker of collega aanspreken op ongewenst gedrag

Werkwijze
Deze training heeft een andere aanpak dan anders. We werken met twee‘tracteurs’. Dit zijn acteurs die ook kunnen trainen. Waarom? Omdat we gelovendat leren het snelst gaat als je ervaart wat voor jou wél werkt. Bovendienzorgen tracteurs voor een dynamische, luchtige sfeer met verrassendewerkvormen. Hiermee komen we snel tot de kern!