Deze eendaagse cursus geeft u gerichte uitleg en handvatten om deze problematiek bij uw huurders te leren herkennen

Opleidingskosten
€ 425,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Sociaal beheerder
‘Heb ik nog zo duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is met de huisregels, hem een brief gestuurd met de gemaakte afspraken maar houdt hij zich er toch niet aan!? Dit is nu al de derde keer dat hij dezelfde problemen veroorzaakt en niet wil luisteren. Begrijpt tie nu echt niet dat hij echt verder in de problemen gaat raken!’

Medewerker verhuurzaken
‘Leg ik alles uit bij het huurgesprek qua administratieve zaken en huurovereenkomst en mevrouw luistert aandachtig. Als ik vraag of ze alles begrepen heeft, zegt ze ja, maar twee maanden later blijkt dat ze helemaal niet begrepen heeft wat er van haar verwacht wordt doordat ze allerlei fouten heeft gemaakt t.a.v. de huuroverschrijving. Waarom zegt ze dat dan niet gewoon?’

Als corporatiemedewerker zie je dagelijks verschillende huurders. Onder hen bevinden zich ook mensen met een gemiddeld lager IQ of een licht verstandelijke beperking. In veel gevallen herkennen we ze niet direct als zodanig, omdat mensen allerlei manieren hebben gevonden om zich ‘mondig’ te presenteren.

De mogelijkheden en beperking komen vaak pas in beeld bij het maken, begrijpen en nakomen van afspraken of wanneer iemand al in de problemen is gekomen. Vaak worden mensen met een verstandelijke beperking vooral gezien als lastige klanten. Het niet begrijpen wordt ook wel verward met ‘niet-willen/ eigenwijsheid’

Binnen steeds meer corporaties is men zich er van bewust hoe belangrijk het is dat medewerkers goed omgaan met klanten met een licht verstandelijke beperking omdat we deze steeds vaker als klant bedienen door alle wijzigingen in de zorg en begeleiding.

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor corporatiemedewerkers die in hun werk huurdercontacten hebben zoals medewerkers verhuur, incasso, woonconsulent en wijkbeheer. Daarnaast is de cursus ook voor medewerkers die zich binnen de organisatie bezighouden met informatieverstrekking aan huurders op woon-technisch gebied, zoals opzichters of projectleiders.

Doel van deze opleiding

Ochtend
  • welk signalen kunnen duiden op een (licht) verstandelijke beperking; zowel in woonomgeving als in gedrag
  • wat het niveau is van denken en communiceren van mensen met een (licht) verstandelijke beperking in relatie tot hun sociaal emotioneel functioneren;
  • waarom situaties mislopen en hoe u dit positief en preventief kunt beïnvloeden;
  • hoe u een op LVB afgestemd gesprek kunt voeren met uw huurder;
Middag
  • uitwisseling met een ervaringsdeskundige van het LVB, de landelijke belangenvereniging van mensen met LVB.
  • ervaringsdeskundigheid als ondersteuning in de onderlinge afstemming
  • welke methodieken u kunt gebruiken in uw dienstverlening en de dienstverlening meer lvb-proof kunt maken.
Werkwijze
Deze eendaagse cursus geeft u gerichte uitleg en handvatten om deze problematiek bij uw huurders te leren herkennen. Daarnaast krijgt u handvatten om zowel uw mondelinge – als schriftelijke communicatie meer gericht af te stemmen op deze doelgroep binnen uw huurdersbestand. U gaat op interactieve wijze aan het werk met gespreksvoering, brochures, brieven en digitaal informatiemateriaal uit uw eigen corporatie om deze meer LVB-proof te maken. Met behulp van een ervaringsdeskundige wordt uitgewisseld hoe kun je ervoor zorgen dat deze huurders makkelijker vragen stellen voordat het mis dreigt te gaan.

In de middag komt een ervaringsdeskundige van het LFB om met de deelnemers in gesprek te gaan over de zaken waar deze specifieke bewoners tegen aanloopt.

Deze training proberen wij te organiseren bij een zorgorganisatie.