Type opleiding
Klassikaal
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet
Aanmelden
Wachtkamer

Omschrijving

Gedegen kennis van de mogelijkheden en beperkingen van het huurrecht is van groot belang bij de ontwikkeling, verwerving, exploitatie, waardebepaling en het beheer van onroerend goed. Goed inzicht in de dwingende regels en de rechten en plichten van huurder en verhuurder zorgt voor een verkleining van risico’s en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. In de opleiding Huurrecht bij Vastgoed maak je kennis met de belangrijkste bepalingen in huurcontracten en juridische aandachtspunten in de verschillende deelsegmenten, waarmee je in de vastgoedpraktijk te maken hebt. Met uitzondering van de plenaire sessie volg je Huurrecht bij Vastgoed online. Dit programma bestaat uit twee online modules waarbij module I focus heeft op de opbouw van het huurrecht en de regels omtrent het algemene deel huurrecht. De tweede module is onderverdeeld in drie subcategorieën: woonruimte, 290-bedrijfsruimte en 230abedrijfsruimte. In deze online modules maak je kennis met de mogelijkheden en beperkingen. Je krijgt inzicht in opbouw, de verschillende regimes en enkele bijzondere smaken. Belangrijke aandachtspunten komen aan bod zoals flexibiliteit, beëindiging, gemengde vormen van huur of gemengde overeenkomsten, de gebrekenregeling en de considerans. We sluiten deze module af met aandachtspunten bij modelcontracten en ROZ contracten in het bijzonder .

Resultaat
Na afloop van de opleiding ben je in staat om de opgedane kennis te vertalen naar adviezen bij vraagstukken over huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimte. Huurrecht bij Vastgoed is opgebouwd aan de hand van de volgende hoofdthema's:

  • Algemene deel Huurrecht
  • Huurregimes en implicaties
  • Standaarden en actualiteiten

Doelgroep
Huurrecht bij Vastgoed is onmisbaar voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met aan- en verkoop en huur en verhuur. Er wordt uitgegaan van HBO werk- en denkniveau. Twijfel je op de opleiding geschikt is voor jou? Neem dan gerust contact met ons op via info@decorporatie-academie.nl

Doel van deze opleiding

Module 1 Algemeen deel huurrecht
In deze module behandelen we de opbouw van het huurrecht. Je krijgt een introductie over het algemene deel (art. 7:201 – 7:231 BW) en zoomt daarna in op de verschillende regimes en enkele bijzondere smaken. Belangrijke aandachtspunten komen aan bod zoals flexibiliteit, artikel 7:220 BW, artikel 39 FW,beëindigingsovereenkomst en de considerans. We gaan in op de definitie van huur en de verplichtingen van zowel verhuurder en huurder. Tenslotte leggen we de gebrekenregeling uit en kijken we naar gemengde vormen van huur of gemengde overeenkomsten.

Module 2 Huurregimes en implicaties
De tweede module is onderverdeeld in drie subcategorieën: Huurrecht woonruimte, Huurrecht “290- bedrijfsruimte” en Huurrecht “230a bedrijfsruimte”. Tijdens het onderdeel toegespitst op woonruimte behandelen we o.a. de looptijden en regelgeving omtrent beëindiging van contracten. Tevens komt de verplichting tot onderhoud, de gebrekenregeling en de regeling omtrent huurprijsaanpassingen (in combinatie met servicekosten) aan de orde. Tenslotte komen enkele kortdurende contracten aan bod en bespreken we de overige aandachtspunten binnen dit huurregime.

Het tweede deel gaat in op de “290- bedrijfsruimte” ofwel de middenstandsbedrijfsruimte. Het is belangrijk deze vorm van bedrijfsruimte te onderscheiden van de “230a-bedrijfsruimte”. Hier komen kwalificatie looptijd en afwijkende bedingen aan bod evenals beëindiging, huurprijsaanpassing en indeplaatsstelling en de ontruimingsbescherming.

We besluiten deze module met aandachtspunten bij modelcontracten en het ROZcontract in het bijzonder. Afhankelijk van het toepasselijke regime kijk je of alle bepalingen van toepassing zijn op de specifieke situatie, en of de overeenkomst en bijbehorende bijlagen geen tegenstrijdigheden bevatten. Daarnaast behandelen we de belangrijkste aandachtspunten qua due diligence bij het aankoopproces, kijken we naar de actualiteit in relatie tot ontwikkelingen zoals bijv. invloed van ESG en tenslotte de fiscale aspecten die van belang zijn bij verhuur.

De modules worden afgesloten met een online toets.

Werkwijze
Het afronden van de onderwijsactiviteiten, inleveren van opdrachten en actieve participatie tijdens de laatste plenaire bijeenkomst bij de ASRE zijn vereisten voor het behalen van het certificaat. Voor de plenaire sessie bij de ASRE staat casuïstiek centraal. Deelnemers oefenen aan de hand van opdrachten met het doorgronden en inhoudelijk beoordelen van de relevante aspecten binnen het Huurrecht. Deze opdracht wordt vooraf individueel voorbereid. Houdt rekening met een studiebelasting van 2-4 uur per week. Twijfel je op de opleiding geschikt is voor jou? Neem dan gerust contact met ons op viainfo@decorporatie-academie.nl

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 1.130,-
Opleidingskosten
€ 1.130,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832