Type opleiding
Klassikaal
Duur
1 dag
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet
Aanmelden
Wachtkamer

Omschrijving

Deze wet grijpt op een viertal onderdelen in op het huurrecht en de huurbescherming. Vanuit de huidige huurbescherming worden de wijzigingen uitgelegd.

Doel van deze opleiding

Huurbescherming in de wet

 • De indeling en het huurbeschermingssysteem in het Burgerlijk Wetboek (de uitgangspunten)
 • Wat is een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd?

De huurovereenkomst

 • Schriftelijk, mondeling en stilzwijgend wijzigen en ontstaan contract
 • Contracten en afspraken: afspraak is afspraak.
 • Afdwingen van afspraken: wanneer ontstaat de huurovereenkomst? Mag de verhuurder een maand huur en administratiekosten in rekening brengen als de huurder accepteert maar uiteindelijk de huurovereenkomst niet tekent?
 • Passendheidseisen: Europese richtlijnen en richtlijnen uit de woningwet
 • Inkomenseisen en huishoudsamenstelling: onjuiste opgave door huurder. Overeenkomst te beëindigen? Ook als huurder al in de woning woont?
 • Nieuwe verhuur: bewijsstukken, wat mag een verhuurder vastleggen
 • Boeteregelingen: algemene boetes en specifieke boetes: jurisprudentie

Huurbescherming

 • Huurbescherming is de kern van het huurrecht. Hoe kunnen verhuurder en huurder de huurovereenkomst beëindigen? Leegstandswet
 • Ontbinding, opzegging, wederzijds goedvinden en overlijden huurder
 • Opzegging door de huurder
 • Kan de verhuurder weigeren dat slechts één van de twee hoofdhuurders opzegt. Of kan de verhuurder vragen dat de vertrekkende hoofdhuurder financieel aansprakelijk blijft totdat de vertrekkende huurder kan aantonen dat de achterblijvende huurder financieel voldoende waarborg biedt voor het betalen van de huur?
 • Opzegging door huurder of namens huurder (bijvoorbeeld kinderen zeggen namens ouders – ouders zijn verhuisd naar verpleeghuis - op)
 • Opzegging door verhuurder en opzeggronden van de verhuurder
 • Uitzonderingen op de huurbescherming: naar zijn aard van korte duur en de Leegstandwet
 • De Leegstandwet en leegstandvergunning: haken en ogen
 • Tussenhuur, hospitaverhuur en huisbewaarderschap

Wet Doorstroming Huurmarkt

 • Wat houdt de Wet Doorstroming Huurmarkt in?
 • Doorbouwen met en gedeeltelijk doorbreken van de huidige huurbescherming
 • Een viertal maatregelen
 • Tijdelijke verhuur voor 2 en 5 jaar: strenge voorwaarden
 • Tijdelijke verhuur zelfstandige en onzelfstandige woonruimte
 • Verschil bij tijdelijke verhuur voor toegelaten instellingen en particuliere verhuur
 • Huurovereenkomst voor korte tijd: toegelaten instelling heeft beperkingen bij tijdelijke verhuur voor 2 jaar
 • Tijdelijke verhuur en de Woningwet (doelgroepenverhuur)
 • Meer mogelijkheden voor verhuurder om op te zeggen (uitbreiding opzeggrond “dringend eigen gebruik”
 • Jongeren (starters), promovendi
 • Grote gezinnen
 • Uitbreiding Leegstandwet: te koop staande woningen van de sociale verhuurder
 • Valkuilen van de Leegstandswet. Leegstandswet niet een exclusieve regeling voor tijdelijke verhuur
 • Aanpassing diplomatenclausule (bij tussenhuur)

Verplichte modellen huurcontracten van de sociale verhuurder (t.i.)

 • Sociale verhuurder gebonden aan nieuwe modellen tijdelijke contracten bij wisselwoningen (renovatie) en laatste-kanscontracten
 • De modellen

De voortzettingsregels, actualiteiten en overname contract

 • Medehuur, samenhuur, onderhuur, woningruil, voortzetting na overlijden huurder
 • Overlijden van de huurder, erfgenamen en oplevering van de woning. Ook erfgenamen: wel/niet aanvaarden van erfenis
 • Overname en tenaamstelling contract bij overlijden
 • Kinderen (inwonende en/of mantelverzorgers) en ouder (s)
 • Aanvraag medehuurder en inkomenscriterium: verdient meer dan de Europese norm. Verhuurder wijst daarom af. Kan dit?
 • Woningruil: geweigerd in kader van leefbaarheid (etnische afkomt van 1 ruilpartner reden voor weigeren ruilen)
 • Zwaarwichtig financieel belang voor ruil (goedkopere woonruimte). Verhuurder mag alternatieven aanbieden.
Opleidingskosten
€ 525,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832