Business Intelligence laat zich als volgt omschrijven: de organisatie systematisch voorzien van de juiste informatie in het juiste formaat ten behoeve van zowel de tactische als strategische besluitvorming. 

Opleidingskosten
€ 495,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De training Introductie Business Intelligence (BI) gaat in op debegrippen van Business Intelligence en de mogelijke problematiek dieimplementeren van BI kan hebben op het gebied van organisatie en IT. Detraining gaat niet in op specifieke technologieën van leveranciers. Dezetraining wordt uitgevoerd door Computrain, businesspartner van NIBE-SVV.

Doelgroep
Iedereen die met BI in aanraking komt en er meer over wil weten, van deinformation worker die rapportages gebruikt tot en met de beginnendBI-consultant. Ook voor beslissingnemers die betrokken zijn bij debesluitvorming rond BI-implementaties.


Vooropleiding

Enige kennis van relationele databasesystemen is vereist.

Doel van deze opleiding

Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht datu het geleerde direct kunt toepassen in uw praktijksituatie. De zeer ervarentrainer van Computrain behandelt de theorie en laat met diverse demonstratieszien hoe deze is toe te passen in de praktijk. U gaat aan de slag metverschillende oefeningen waardoor een optimale verwerking van de leerstof wordtbewerkstelligd. De verhouding tussen theorie en praktijk is ongeveer 50-50.


De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inleiding BI

  • Definities en begrippen

  • OLTP versus OLAP

  • Strategisch versus tactisch

  • Datamart, datawarehouse

Dimensional modeling

  • Dimensies, hiërarchieën, attributen

  • Feitentabel

  • Stermodel (snowflake)

  • Slowly changing dimensions

  • Multidimensionele database (Cube)

ETL

  • Data cleansing

Data mining