Wil je niet alleen de Lean theorie leren, maar ook de Lean principes kunnen toepassen? Volg dan deze vierdaagse Lean-training.

Opleidingskosten
€ 2.475,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Wil je niet alleen de Lean theorie leren, maar ook de Lean principes kunnen toepassen? Volg dan deze vierdaagse Lean-training.

Resultaat

  • Je weet wat Lean is en welke technieken hierbij gebruikt worden
  • Je ziet de mogelijkheden van Lean in jouw eigen organisatie en kunt deze vertalen naar een concreet plan
  • Je kent de succesfactoren en uitdagingen bij de implementatie van Lean
  • Je neemt concrete verbeterideeën mee naar jouw organisatie
  • Als je actief aanwezig bent geweest, Lean houding en gedrag laat zien en je praktijkopdracht is van voldoende kwaliteit, dan heb je het internationaal erkende Lean Yellow Belt certificaat verdiend

Doelgroep
Deze training is gericht op personen zonder of met beperkte kennis van of ervaring in Lean. Het programma is uitermate geschikt voor leidinggevenden, projectleiders en procesverbeteraars die met Lean in hun organisatie willen starten of werken in een organisatie die hier reeds mee gestart is.

Werkwijze
De training wordt gegeven door twee trainers. Dit betekent dubbele focus, twee keer zoveel ervaring én een extra portie plezier. De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. Bij elk blok hoort een praktijkopdracht, om zo het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Tevens is dit een mooie kans om aan elkaar feedback te geven. Zo is er in de training veel ruimte om praktijkervaringen uit te wisselen en dus om van en met elkaar te leren.

Doel van deze opleiding

Dag 1
Lean in vogelvlucht
Je krijgt een overzicht van de belangrijkste principes van Lean: waarde, waardestroom, flow, pull, perfectie en Lean houding en gedrag. In een simulatiespel ervaar je de kracht van Lean, een mooie gezamenlijke basis voor de rest van de training.

's Middags bespreek je welke impact Lean in een organisatie kan hebben. Vervolgens ga je dieper in op het principe waarde en oefen je met het KANO model: een instrument voor het inzichtelijk maken van klantwaarde.

Dag 2
Waardestroomanalyse
Met behulp van de waardestroomanalyse ga je op zoek naar de acht verspillingen. Dit doe je aan de hand van een praktijkcase. Samen met de trainers breng je alle processtappen van de waardestroom in kaart als startpunt voor het verbeteren. Je bespreekt de huidige situatie, de ideale situatie en de toekomstige situatie.

Kaizen
Tenslotte maak je kennis met de stappen van Kaizen, de Japanse aanpak voor het oplossen van problemen. Ook hier ga je mee oefenen. Er is een praktijkcase waarbij je het probleem van een hoteldirecteur gaat oplossen.

Dag 3
Terugblik op praktijkopdracht
Na afloop van dag 2 krijg je een praktijkopdracht mee: het in kaart brengen van een huidige situatie van een waardestroom. We leren samen van jullie ervaringen en resultaten.

Flow en Pull
We zoeken een verdieping op de principes Flow en Pull. We lichten beide concepten toe, met de bijbehorende instrumenten zoals: takttijk, Kanban, capaciteitsmanagement en totale team effectiviteit. In een simulatie game dagen we je uit de theorie van Flow en Pull toe te passen.

Standaardisatie
Standaardisatie is de basis om te verbeteren. De verschillende niveaus van standaardisatie worden besproken aan de hand van voorbeelden. Ook doen we een beroep op je creatieve vaardigheden.

5S
We bespreken de vijf stappen voor het inrichten van een efficiënte werkplek met behulp van 5S, aangevuld met voorbeelden uit diverse omgevingen. In een speelse oefening wordt de kracht van dit instrument ervaren.

Genchi Genbutsu
Oftewel; werkvloeren. De kracht en noodzaak van verbeteren op én met de werkvloer wordt interactief besproken.

Dag 4
Policy Deployment en A3 management
Op dag 4 zoomen we uit naar de samenhang van de verschillende Lean instrumenten. We starten met Policy Deployment: het vertalen van visie en doelen naar alle lagen in de organisatie, cruciaal bij continu verbeteren. Een A3 helpt daarbij door het verhaal achter een verbeterproject/thema in één oogopslag weer te geven.

Operationeel Management
Het inrichten van een managementstructuur gericht op (1) het inzichtelijk maken van presaties, (2) het effectief inzetten van capaciteit en (3) het continu verbeteren. We behandelen dit uitdagende Lean onderdeel aan de hand van de theorie en een rollenspel waarin we een dagstart en verbetersessie nabootsen.

Werkwijze
De training wordt gegeven door twee trainers. Dit betekent dubbele focus, twee keer zoveel ervaring én een extra portie plezier. De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. Bij elk blok hoort een praktijkopdracht, om zo het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Tevens is dit een mooie kans om aan elkaar feedback te geven. Zo is er in de training veel ruimte om praktijkervaringen uit te wisselen en dus om van en met elkaar te leren.