Leer hoe je gevoelige gegevens kunt beschermen en datalekken kunt voorkomen.

Opleidingskosten
€ 48,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Wil je ook weten hoe je gevoelige gegevens kunt beschermenen hoe je datalekken kunt voorkomen? In de online training Bescherming vanInformatie en privacy leer je onder andere wat persoonsgegevens zijn, hoe dezebewaard dienen te worden en welke verantwoordelijkheid de organisatie heeft.

Ga je aan de slag met deze training, dan krijg je twaalfmaanden lang toegang tot jouw persoonlijke leeromgeving met daarin eennulmeting, educatieve game, theoriemodule en een toets. Haal je een score van75% of hoger voor de toets dan ontvang je een certificaat die je direct kuntdownloaden.

Op maat laten maken?
Dit leerarrangement kan op maat worden gemaakt voor jouw organisatie. Zo kun jehet beleid van jouw organisatie opnemen in de training en toetsen. Neem voormeer informatie contact met ons op via (0341) 820 213 of info@decorporatie-academie.nl.

Doel van deze opleiding

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De bescherming van privacy
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Bijzondere persoonsgegevens registreren
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Verantwoordelijkheid van organisaties
 • Recht op vergetelheid
 • Doelbinding
 • Risico's bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Meldplicht datalekken
 • Rechten van betrokkenen
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden