Het online leerarrangement 'Bescherming van informatie en privacy binnen organisaties' wordt op maat samengesteld voor jouw organisatie.

Opleidingskosten
€ 48,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Het online leerarrangement 'Bescherming van informatie en privacy binnen organisaties' is bij uitstek geschikt om medewerkers kennis te laten maken met de regels rondom de AVG/GDPR privacywetgeving en informatiebeveiliging binnen organisaties. Wist je dat de meeste datalekken binnen organisaties vaak worden veroorzaakt door eigen medewerkers? Helaas is een datalek zo gebeurd. Dit komt enerzijds door het ontbreken van een veilige ICT-omgeving en anderzijds door het gebrek aan kennis met betrekking tot informatiebeveiliging. De regels rondom het beschermen van informatie en privacy zijn behoorlijk aangescherpt door de nieuwe AVG/GDPR wetgeving en daarom is het belangrijker dan ooit dat jouw organisatie goed voorbereid is op de nieuwe wet.

Het in samenwerking ontwikkelde leerarrangement 'Bescherming van informatie en privacy binnen organisaties' haakt volledig in op de AVG/GDPR privacywetgeving. De inhoud van de online training wordt dan ook doorlopend geactualiseerd. In de online training wordt onder andere geleerd wat gevoelige en bijzondere persoonsgegevens zijn, hoe de gegevens veilig bewaard kunnen worden en wat je moet doen als de gegevens in handen vallen van partijen die geen toegang tot de gegevens mochten hebben. De online training wordt vanuit een portal aangeboden waarin een educatieve game, een nulmeting, theoriemodule en een toets kunnen worden opgenomen. De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht.

Educatieve game
Het kennisniveau met betrekking tot de bescherming van informatie en privacy kan worden getest met een educatieve game. Door middel van een individueel of afdelingsklassement kan er gestreden worden voor eeuwige roem en/of een leuke prijs. Een educatieve game is een ideaal middel om medewerkers van 'onbewust onbekwaam' naar 'bewust onbekwaam' te transformeren. Het spelen van de game is laagdrempelig en maakt het leren leuk.

Nulmeting
De nulmetingen zijn bij uitstek geschikt om het huidige kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers te testen en vast te stellen. Op basis van de nulmeting kunnen medewerkers gericht leren, doordat er aan het einde van de nulmeting een persoonlijk opleidingsadvies wordt getoond. Vanuit het opleidingsadvies hebben de medewerkers de mogelijkheid om direct naar het betreffende onderdeel in de theoriemodule te gaan waarop zij hun vaardigheden kunnen verbeteren. Zo leren medewerkers in de online training gericht en alleen wat gewenst is.

Theoriemodule
Het is ook mogelijk om de theoriemodules van de online training in zijn geheel, zonder het maken van een nulmeting, te doorlopen. In de theoriemodule krijgen medewerkers uitgebreide informatie over de verschillende facetten van de informatie en privacy. De theoriemodule bestaat uit diverse hoofdstukken met daarin theorie, uitlegvideo's en oefenvragen.

Toets
Door het maken van de toets wordt de daadwerkelijke kennis van de medewerkers over de bescherming van informatie en privacy binnen de organisatie aangetoond. Als de medewerkers 75% of hoger scoren kunnen zij zelfs het bijbehorende certificaat downloaden.

Meer informatie
Dit leerarrangement is bij uitstek geschikt om op maat te maken voor jouw organisatie, en om die reden niet bedoeld voor individuele aanmeldingen. Wil je meer informatie over het leerarrangement? Neem dan contact met ons op via (0341) 820 213 of info@decorporatie-academie.nl of schrijf je in voor dit leerarrangement. Wil je deze online training individueel volgen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Doel van deze opleiding

 • De bescherming van privacy
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Bijzondere persoonsgegevens registreren
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Verantwoordelijkheid van organisaties
 • Recht op vergetelheid
 • Doelbinding
 • Risico's bij gebruik van ICT en bedrijfsmiddelen
 • Meldplicht datalekken
 • Rechten van betrokkenen
 • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden