Herkent u dat? Ieder jaar nadat de begroting is besproken, denkt u weer “daar moet ik toch eigenlijk meer vanaf weten?”. Of de verwondering als bij een investeringsbeslissing aan ‘een knop’ wordt gedraaid en de onrendabele top ineens een stuk groter of juist kleiner is geworden. En als een huurder of uw gemeente zegt: “Jullie zijn toch hartstikke rijk?”, komt u dan verder dan “dat zit in de bakstenen”?

Opleidingskosten
€ 1.985,-

Omschrijving

Doelgroep
De Leergang CorporatieFinanciën is bedoeld voor managers, bestuurssecretarissen en senior medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied Wonen, Vastgoed of Beleid en waarvoor meer inzicht in de corporatiefinanciën belangrijk is.

Programma

Module 1: De sector en de balans
• Financiële actualiteiten
• De corporatiesector door een financiële bril
• De balans van een corporatie
• Wat valt u op aan uw eigen balans?

Module 2: Resultaat, kasstroom en Woningwet
• Het verdienmodel van een woningcorporatie
• De zin en onzin van de verlies- en winstrekening
• Het kasstroomoverzicht en waarom kasstromen belangrijk zijn
• Woningwet o.a. het financieel reglement

Module 3: Inzicht door kengetallen
• De kengetallen voor de jaarrekening
• Van bedrijfswaarde naar marktwaarde
• Marktwaarde met en zonder beklemming en de beleidswaarde
• De kengetallen om rendementen in beeld te brengen
• Relatie rendementen vermogen (passiva) en vastgoed (activa)
• Inzicht in uw financiële mogelijkheden voor stakeholders.

Module 4: Investeringsbeslissingen
• Toetsingmethodes en beoordelen van investeringen
• Samenspel strategisch, financieel, organisatorisch en technisch
• De invulling van financiële toetsen: via WACC naar rendementseis
• Hoe rendementseisen te bepalen
• Het investeringsproces en de rol van het investeringsstatuut
• Zelf aan de slag met een investeringscasus

Module 5: Samenhang financiële sturing en vastgoedsturing
• Van portefeuilleplan naar de meerjarenbegroting
• De financiële beklemming van volkshuisvestelijk beleid
• Vereist rendement op het eigen vermogen vaststellen
• Financiële sturing op complexniveau met de hold-sell analyse (introductie asset management principes)

Duur van de training
5 x 1 dagdeel

Prijs
€ 1.985,00

Arrangementskosten
€ 250,00

Doel van deze opleiding

Resultaat

  • U heeft inzicht in de opbouw van en de samenhang tussen balans, verlies- en winstrekening en kasstromen.
  • U kent de verschillende waardebegrippen en de relaties daarvan met bijvoorbeeld huurbeleid en investeringsbeslissingen.
  • U weet hoe financiële kengetallen gebruikt worden om te sturen op continuïteit, de portefeuille en investeringen.
  • U weet hoe investeringsbeslissingen worden doorgerekend en hoe u zorgvuldige afwegingen maakt.
  • U weet hoe uw corporatie kan sturen op een financieel duurzaam verdienmodel met een optimaal maatschappelijke rendement.
  • U bent na deze leergang een nog betere sparringpartner voor uw manager financiën in de planning en control cyclus.
  • U begrijpt beter hoe de afdeling financiën afhankelijk is van andere afdelingen.
  • U kunt beter sturen en beslissen met financiële kengetallen.
  • U kunt de financiële (on)mogelijkheden van uw corporatie beter uitleggen aan huurders en gemeenten.
  • U kunt een impuls geven aan de financiële slagvaardigheid van uw corporatie