Type opleiding
Klassikaal
Duur
5 x 1 dagdeel (middag)
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet
Aanmelden
Wachtkamer

Omschrijving

Herkent u dat? Ieder jaar nadat de begroting is besproken, denkt u weer “daar moet ik toch eigenlijk meer vanaf weten?”. Of de verwondering als bij een investeringsbeslissing aan ‘een knop’ wordt gedraaid en de onrendabele top ineens een stuk groter of juist kleiner is geworden. En als een huurder of uw gemeente zegt: “Jullie zijn toch hartstikke rijk?”, komt u dan verder dan “dat zit in de bakstenen”?

Inzicht
Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijven de corporatiefinanciën een uitdaging. Financiën wordt steeds belangrijker doordat het financiële toezicht steeds meer aandacht krijgt. En een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Daarbij moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen bijvoorbeeld beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Komen al deze aspecten in de besluitvorming voldoende aan de orde? En heeft u voldoende inzicht in de financiële kengetallen en de rendementsberekeningen die daarbij worden gehanteerd?

Sparringpartner
De Leergang CorporatieFinanciën gaat u in staat stellen om een nog betere sparringpartner te zijn voor uw financiële collega’s. U bent bijvoorbeeld in staat om de samenhang tussen thema’s als “waarde”, “resultaat” en “kasstromen” beter te plaatsen. Ook vergroot u uw kennis van en inzicht in financiële kengetallen, investeringsbeslissingen en sturen op financieel en maatschappelijk rendement

Vijf dagdelen leergang CorporatieFinanciën
De Leergang CorporatieFinanciën bestaat uit vijf dagdelen training die om de week op donderdagmiddag plaatsvinden. Daarbij is er een goede balans tussen theorie en praktijk. U duikt bijvoorbeeld in de jaarrekening van uw eigen corporatie en gaat een investeringscase doorrekenen.

Tussen de sessies gaat u aan de slag met praktijkopdrachten (1 a 2 uur), zodat u het geleerde direct gaat toepassen binnen uw eigen corporatie.

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 1.985,-

Leerresultaten

 • U heeft inzicht in de opbouw van en de samenhang tussen balans, verlies- en winstrekening en kasstromen.
 • U kent de verschillende waardebegrippen en de relaties daarvan met bijvoorbeeld huurbeleid en investeringsbeslissingen.
 • U weet hoe financiële kengetallen gebruikt worden om te sturen op continuïteit, de portefeuille en investeringen.
 • U weet hoe investeringsbeslissingen worden doorgerekend en hoe u zorgvuldige afwegingen maakt.
 • U weet hoe uw corporatie kan sturen op een financieel duurzaam verdienmodel met een optimaal maatschappelijk rendement.
 • U bent na deze leergang een nog betere sparringpartner voor uw Manager Financiën in de planning en control cyclus.
 • U begrijpt beter hoe de afdeling Financiën afhankelijk is van andere afdelingen.
 • U kunt beter sturen en beslissen met financiële kengetallen.
 • U kunt de financiële (on)mogelijkheden van uw corporatie beter uitleggen aan huurders en gemeenten.
 • U kunt een impuls geven aan de financiële slagvaardigheid van uw corporatie.

Programma

Module 1: De sector en de balans

 • Financiële actualiteiten
 • De corporatiesector door een financiële bril
 • De balans van een corporatie
 • Wat valt u op aan uw eigen balans?

Module 2: Resultaat, kasstroom en Woningwet

 • Het verdienmodel van een woningcorporatie
 • De zin en onzin van de verlies- en winstrekening
 • Het kasstroomoverzicht en waarom kasstromen belangrijk zijn
 • Woningwet o.a. het financieel reglement

Module 3: Inzicht door kengetallen

 • De kengetallen voor de jaarrekening
 • Van bedrijfswaarde naar marktwaarde
 • Marktwaarde met en zonder beklemming en de beleidswaarde
 • De kengetallen om rendementen in beeld te brengen
 • Relatie rendementen vermogen (passiva) en vastgoed (activa)
 • Inzicht in uw financiële mogelijkheden voor stakeholders.

Module 4: Investeringsbeslissingen

 • Toetsingmethodes en beoordelen van investeringen
 • Samenspel strategisch, financieel, organisatorisch en technisch
 • De invulling van financiële toetsen: via WACC naar rendementseis
 • Hoe rendementseisen te bepalen
 • Het investeringsproces en de rol van het investeringsstatuut
 • Zelf aan de slag met een investeringscasus

Module 5: Samenhang financiële sturing en vastgoedsturing

 • Van portefeuilleplan naar de meerjarenbegroting
 • De financiële beklemming van volkshuisvestelijk beleid
 • Vereist rendement op het eigen vermogen vaststellen
 • Financiële sturing op complexniveau met de hold-sell analyse (introductie asset management principes)

Verblijfskosten

Onze open opleidingen worden verzorgd in diverse accommodaties.

Voor uw verblijf wordt door Finance Ideas Academy een verblijfsarrangement geboekt.

Het arrangement bestaat uit verblijfskosten zoals zaalhuur, koffie/thee en lunch.

Wij hanteren de navolgende vaste verblijfskosten:
 • Arrangement per opleidingsdag van 2 dagdelen: € 85,00
 • Arrangement per opleidingsdag van 3 dagdelen met diner: € 120,00
 • Arrangement bij 2-daags programma van 5 dagdelen met diner, overnachting
  en ontbijt: € 270,00

Bij opleidingen van meerdere losse dagen wordt het arrangement berekend op basis van het aantal dagen.

Arrangementskosten zijn onlosmakelijk verbonden aan de opleiding en zijn vrij van BTW.

Toelichting

vrij van btw en excl. kosten voor verzorging en verblijf.
Opleidingskosten
€ 1.985,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832