Gedegen inzicht in de financiën bij corporaties

Opleidingskosten
€ 1.985,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Herkent u dat? Ieder jaar nadat de begroting is besproken, denkt u weer “daar moet ik toch eigenlijk meer vanaf weten?”. Of de verwondering als bij een investeringsbeslissing aan ‘een knop’ wordt gedraaid en de onrendabele top ineens een stuk groter of juist kleiner is geworden. En als een huurder of uw gemeente zegt: “Jullie zijn toch hartstikke rijk?”, komt u dan verder dan “dat zit in de bakstenen”?

Inzicht

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijven de corporatiefinanciën een uitdaging. Financiën wordt steeds belangrijker doordat het financiële toezicht steeds meer aandacht krijgt. En een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Daarbij moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen bijvoorbeeld beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Komen al deze aspecten in de besluitvorming voldoende aan de orde? En heeft u voldoende inzicht in de financiële kengetallen en de rendementsberekeningen die daarbij worden gehanteerd?

Sparringpartner

De Leergang CorporatieFinanciën gaat u in staat stellen om een nog betere sparringpartner te zijn voor uw financiële collega’s. U bent bijvoorbeeld in staat om de samenhang tussen thema’s als “waarde”, “resultaat” en “kasstromen” beter te plaatsen. Ook vergroot u uw kennis van en inzicht in financiële kengetallen, investeringsbeslissingen en sturen op financieel en maatschappelijk rendement

Vijf dagdelen leergang CorporatieFinanciën

De Leergang CorporatieFinanciën bestaat uit vijf dagdelen training die om de week op donderdagmiddag plaatsvinden. Daarbij is er een goede balans tussen theorie en praktijk. U duikt bijvoorbeeld in de jaarrekening van uw eigen corporatie en gaat een investeringscase doorrekenen.

Tussen de sessies gaat u aan de slag met praktijkopdrachten (1 a 2 uur), zodat u het geleerde direct gaat toepassen binnen uw eigen corporatie.