Een stevige 5-daagse leergang voor de moderne wijkbeheerder / huismeester.

Opleidingskosten
€ 2.495,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Van wijkbeheerders wordt steeds meer verwacht dat ze sociale problematiek signaleren en hier "iets” mee doen. Maar wat dan? Wat is je rol als wijkbeheerder bij overlastgevende huurders? Wat doe je zelf en wat laat je over aan anderen? En wie zijn die "anderen” dan?

In deze leergang helpen we je hoe je invulling aan je taak als sociaal wijkbeheerder kunt geven. Wat kan en mag je? We helpen je om aan de ene kant te doen wat goed is voor de huurders, maar aan de andere kant ook je werkgever (de corporatie) niet te vergeten. Je leert daadkrachtig communiceren, en omgaan met verschillende soorten bewoners. Kortom: Alles wat je nodig hebt om succesvol je rol als wijkbeheerder in te vullen.

Resultaat

 • Je bent je bewust van je eigen rol en handelingsmogelijkheden i.c.m. interne en externe samenwerkingspartners
 • Je hebt voldoende basiskennis van wet- en regelgeving, om te weten wat je als wijkbeheerder mag, en wat de huurder mag en moet.
 • Je hebt voldoende basiskennis van je taken als wijkbeheerder
 • Je hebt je communicatievaardigheden ontwikkeld om bewoners te activeren en aan te spreken op gedrag
 • Je kunt signalen duiden en uitvragen

Doelgroep
Startende wijkbeheerders, huismeesters, complexbeheerders of andere medewerkers die door willen en kunnen stromen naar sociaal wijkbeheerder. Ook voor meer ervaren medewerkers die opnieuw geïnspireerd willen worden in hun vak.

Doel van deze opleiding

Dag 1 Jouw rol binnen de corporatie – Evelyn Kessels (1 dag)
 • Introductie en kennismaking
 • De corporatie
 • Rollen
 • Taken
 • Maatschappelijke ontwikkelingen: armoede
 • Doelgroepen: wie wonen er in je wijk?

Dag 2 Huurrecht voor de wijkbeheerder - Valegis Advocaten (1/2 dag)

 • Huurvoorwaarden
 • Besluit kleine herstellingen
 • ZAV-beleid en toepassing
Dag 3 Leefbaarheid – Liesbet Vrolijk (1 dag)
 • Klantgericht werken en leren aanspreken
 • Buurtinitiatief ontwikkelen
 • Wijkschouw, objectief kijken naar omgeving
Dag 4 Aanpak overlast en woonfraude – Marij Tiemessen (1 dag)
 • Soorten overlast en handelingsmogelijkheden
 • Bemiddeling, zorg en handhaving
 • Dossieropbouw
Dag 5 Aanpak overlast en woonfraude – Marij Tiemessen (1 dag)
 • Contact maken
 • Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
 • Objectief benoemen signalen


Werkwijze
In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast de trainingsdagen waarop je les krijgt van docenten op specifieke thema’s, krijg je extra begeleiding door middel van een persoonlijke intake, coaching en begeleide ‘Leren van Elkaar’ bijeenkomsten.

Intakegesprek: Je bespreekt je leerdoelen, jouw sterke- en ontwikkelpunten in een persoonlijk intake met de hoofddocent.
Praktijkopdracht: Tijdens de trainingsdagen werk je aan casussen uit jouw eigen praktijk.
Leren van Elkaar: In de leergang zitten 3 extra dagdelen begeleide bijeenkomsten. Hierin help je elkaar in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en leer je van elkaar.