Na deze leergang weet jij alles over gebouwbeheer!

Opleidingskosten
€ 4.792,52
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Als technisch gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit en veiligheid van de gebouwen en/of de gebouw gebonden installaties binnen je organisatie. Deze continuïteit en veiligheid worden bewerkstelligd door middel van onderhoud en beheer. Binnen veel organisaties wordt voor zowel reparatie als planmatig onderhoud gebruik gemaakt van externe leveranciers. Door het volgen van deze leergang voor technisch gebouwbeheerders maak je kennis met alle veelvoorkomende aspecten van technisch gebouwbeheer. Vanuit deze brede basiskennis kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het onderhoudsbeleid binnen je organisatie; je weet welke zaken je zelf kunt oppakken als gebouwbeheerder, maar je herkent ook wanneer je een externe specialist moet inzetten.

Resultaat

 • Je kent de positie van vastgoedmanagement binnen een vastgoedorganisatie en weet je welke instrumenten ingezet kunnen worden.
 • Je hebt inzicht in de positie als technisch gebouwbeheerder als verbindende schakel tussen de onderhouds- en bouwgerelateerde activiteiten en het primaire process.
 • Je hebt basiskennis van de NEN 2767-norm voor conditiemeten en je hebt inzicht in het gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen.
 • Je hebt basiskennis van bouwkunde en installatietechniek
 • Je kunt gebreken aan gebouwen of storingen aan installaties analyseren en zorg dragen voor adequate oplossingen
 • Je bent deskundig gesprekspartner voor contractpartners die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
 • Je kunt de kwaliteit van door derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden beheren, controleren en beoordelen
 • Je bent op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot bouw en verbouw, Bouwbesluit en brandveiligheid
 • Je hebt inzicht in het energieverbruik binnen je organisatie en kunt energiebesparende maatregelen toepassen
 • Je hebt inzicht in energiestromen en kunt een strategie opstellen om energie te besparen binnen je organisatie en weet welke besparingsmogelijkheden je kunt toepassen binnen je organisatie
 • Je hebt kennis van en inzicht in de methodiek van projectmatig werken je kunt deze kennis toepassen in casuïstiek tijdens de training
 • Je kunt projectmatig werken toepassen in je dagelijkse werkzaamheden

Doelgroep

Deze opleiding gebouwbeheer is bedoeld voor technisch gebouwbeheerders en projectleiders werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders.

Doel van deze opleiding

Module 1 Kaders & instrumenten property management of vastgoedbeheer

 • Rol van vastgoedbeheer bezien vanuit organisatiedoeleinden, vastgoedmanagement, assetmanagement en onderhoudsbeleid; dagdeel 1
  • Gebouwinformatie op orde
  • Eisen in beeld en getoetst
  • Beleid op alle niveaus in samenhang uitgewerkt
  • De juiste instrumenten beschikbaar
 • Onderhoudsplanning en inspectie conform conform de NEN 2767 (kennismaking met de theorie Conditiemeting volgens NEN 2767) dagdeel 2
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 I en II
 • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
 • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • methodiek conditiemeting volgens NEN 2767
  • inventariseren bouwdelen (decompositie)
  • bepalen omvang en intensiteit van gebreken

Module 2 Basiskennis Bouwkunde

 • Funderingen
 • (Niet) gebakken steen / metselwerk gevels
 • Beton en prefab beton
 • Staal en andere metalen
 • Kozijnen hout, metaal en kunststof
 • Vloeren en plafonds
 • Daken en dakbedekking
 • Veel voorkomende gebreken

Module 3 Basiskennis installaties

 • Water, sanitaire installaties, legionella
 • Verwarmingsinstallaties
 • Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Veel voorkomende storingen

Module 4 Elektrotechnische installaties

 • Waaruit bestaat een e-installatie?
 • Onderdelen in een meterkast
 • Laagspanning / hoogspanning
 • Noodstroom
 • Noodverlichting
 • Zonnestroom
 • Bliksem, overspanningsbeveiliging
 • Voorschriften en wet- en regelgeving
 • Veel voorkomende storingen

Module 5 Bouwbesluit / bouwregelgeving

 • Stelsel van de bouwregelgeving
 • Waarop is het bouwbesluit 2012 van toepassing
 • Hoe lees je het Bouwbesluit 2012?
 • Wat is het verschil tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw?
 • Hoe pas je het Bouwbesluit 2012 toe?
 • Vergunningsvrij bouwen

Module 6 Brandveiligheid

 • Gebruiksvergunningen
 • Ontruimingsplan
 • Brandmeldcentrale
 • Brandblusmiddelen
 • Brandveiligheid (NEN 6075)

Module 7 Energieverbruik en -besparing

 • Energiegebruik
 • Opbouw energiekosten
 • Gestructureerd energiebeheer
 • Invloeden op energiegebruik
 • Monitoring en registratie energiegebruik
 • Wisselwerking tussen energiezuinige maatregelen, binnenklimaat, comfort en gezondheid
 • Energie besparen samen met huurders
 • Energielabel / EPC / EPBD
 • Overzicht energiebesparende maatregelen en voor- en nadelen
 • Energie besparen in combinatie met gebouwonderhoud

Module 8 Praktijksimulatie projectmatig werken

 • Projectendriehoek
 • Aanleiding voor een project > faseren > beheersen > beslissen
 • Beheers aspecten binnen een project:
 • Kwaliteit
 • Geld
 • Tijd
 • Organisatie
 • Informatie en Communicatie
 • Risico’s
 • Behandelen casus


Modulaire opbouw
?Deze leergang heeft een modulaire opbouw. Dit betekent dat de cursist ervoor kan kiezen een of meerdere modules over te slaan wanneer hij / zij al eerder een cursus op dit vlak heeft gevolgd.

Examen
Deze leergang wordt afgerond met een digitaal examen, dat toetst op kennis van de verschillende modules. Dit examen wordt alleen afgenomen voor de gehele leergang; er wordt getoetst op kennis over alle modules. Diploma wordt niet afgegeven voor losse modules. Bij volgen van een of enkele modules of wanneer niet aan het examen wordt deelgenomen, ontvangt de cursist een certificaat van deelname.