Type opleiding
Klassikaal
Duur
12 dagen
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet
Aanmelden
Wachtkamer

Omschrijving

De stad is weer helemaal terug op de agenda. veel steden groeien hard. Steeds meer inwoners, steeds meer banen. Jonge mensen trekken naar de stad en willen er niet meer weg. En dat geldt vooral als ze hoger opgeleid zijn. Zij kunnen ook in de stad blijven wonen, omdat veel bedrijven naar hen op zoek zijn. Wie de hoogopgeleiden heeft, zit daarom tegenwoordig goed. Daarom zijn kennisinstellingen zo belangrijk geworden. Maar ook een woon- en leefklimaat waardoor hoogopgeleiden zich aangetrokken voelen. Dit fenomeen noemen we de Triomf van de stad.

Toch gaat die triomf aan een aantal steden voorbij. Steden die geen hogeropgeleiden weten aan te trekken of aan zich weten te binden, lopen veel minder goed. En ook als die triomf zich wel voordoet, gaat die aan een belangrijk deel van de bevolking voorbij. De triomf trekt de hogeropgeleiden aan, maar drijft de lageropgeleiden langzaam naar de randen van de steden.

Resultaat

  • Je hebt kennis van de belangrijkste nieuwe inzichten over de ontwikkelingen van steden
  • Je krijgt beter inzicht in de positie van de eigen stad
  • Je bent beter in staat om op deze ontwikkelingen in te spelen

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor 'stedelijke strategen'. Dus al degenen die zich bezighouden dan wel geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van hun stad. Academisch denkniveau.

Doel van deze opleiding

De leergang bestaat uit zes modules van twee dagen met een avondprogramma. Het is een intensief programma in een groep van maximaal 15 deelnemers. De gastdocenten zijn vooraanstaande wetenschappers en spraakmakende specialisten uit de praktijk. Zonder uitzondering zijn zij experts op hun vakgebied en/of in hun vak.

De volgende vragen staan centraal:

Module 1 - Stedelijke economie

Agglomeratie-effecten, veranderingen door de komst van de kenniseconomie, consumer-city, werken volgt wonen, met welk beleid kunnen we de triomf van de stad ondersteunen?

Module 2 - Stedenbouw en wonen

Demografische ontwikkelingen van steden en randgemeenten, van nieuwbouw in de groeikernen naar nieuwbouw in de grote stad, corporaties en wonen in achterstandswijken, regionale samenwerking tussen stad en randgemeenten.

Module 3 - De achterkant van de triomf

Toenemende segregatie tussen rijk en arm in steden en randgemeenten, verschillen in volksgezondheid, het effect van opgroeien in een achterstandswijk, effecten van beleid voor achterstandswijken, onderwijs en gelijke kansen.

Module 4 - Immigratie en integratie

Niet alleen neemt het aantal inwoners met een migratie-achtergrond in de steden nog steeds toe. Ook wordt deze groep steeds gevarieerder. Van expats op de Zuidas naar klussende Polen tot werkzoekende asielzoekers. Vooral expats blijven vaak maar relatief kort in Nederland. De binnenkomst van veel migranten roept daarom steeds weer nieuwe beleidsmatige en politieke vragen op.

Module 5 - De aantrekkelijke stad

Als werkgelegenheid vooral ontstaat waar (hoogopgeleide) mensen wonen, ontstaat dus veel werkgelegenheid waar mensen graag willen wonen. Wat maakt steden aantrekkelijk voor mensen? Om welke 'amenities' gaat het hier? Hoe ziet die 'consumer city' er echt uit? Welke rol spelen cultuur en monumenten? Overigens zijn aantrekkelijke steden ook erg in trek bij toeristen. De schaduwzijden van toerisme worden steeds zichtbaarder.

Module 6 - De duurzame stad:

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de toekomst van de steden. Zelfs staat het voortbestaan van veel steden op het spel. De CO2-uitstoot zal tot 0 moeten teruggebracht en de steden zullen moeten worden aangepast, omdat het klimaat sowieso zal veranderen.

Werkwijze
In de leergang leer je de nieuwste inzichten over de ontwikkelingen van de steden. Wetenschappers en mensen uit de praktijk dragen hun kennis over. Elke keer op een passende locatie. We spreken over kenniseconomie op de High Tech Campus in Eindhoven. We praten over cultuur en leefklimaat in Amsterdam en over sociale achterstanden en migratie op Rotterdam-Zuid. En elke keer wordt jou gevraagd de kennis te vertalen naar jouw eigen stad. Wat zijn de sterktes, de zwaktes, de kansen en bedreigingen van je eigen stad? Welk beleid zou geschikt zijn, welke strategieën? Bijvoorbeeld: Hoe maak je een stad nóg aantrekkelijker voor hoogopgeleiden? Welke type woningen zijn er nodig? Welke aanpak van sociale vraagstukken en achterstandswijken is in jouw gemeente adequaat? Want het gaat niet alleen om inzicht maar ook om vaardigheden.

Opdracht
Je werkt tijdens het programma aan een opdracht die handelt over de huidige en toekomstige ontwikkelingen van je eigen stad. Tijdens de laatste middag presenteer je voor een jury de resultaten.

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 11.500,-
Opleidingskosten
€ 11.500,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832