Corporaties zoeken naar meer regie en grip op het onderhoud. Steeds meer corporaties kiezen ervoor om onderhoud in hoge mate uit te besteden. Dit vraagt om andere competenties van de medewerkers.

Opleidingskosten
€ 3.395,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Corporaties zoeken naar meer regie en grip op het onderhoud. Steeds meer corporaties kiezen ervoor om onderhoud in hoge mate uit te besteden. Dit vraagt om andere competenties van de medewerkers. Daarom heeft HabiTask i.s.m. topdocenten de leergang vastgoedregisseur opgezet. De vastgoedregisseur is de tactische schakel tussen MT en uitvoering. Het MT / de assetmanager geeft de kaders mee (kwaliteit, geld, tijd), de vastgoedregisseur is opdrachtgever voor de uitvoerende partij.

Resultaat

 • Je krijgt inzicht in de actualiteiten, ontwikkelingen en innovatie in vastgoedbeheer en -onderhoud
 • Je krijgt inzicht in het vak van vastgoedregisseur
 • Je begrijpt je strategische kaders waarop je gestuurd wordt
 • Je leert hoe je stevig in je rol richting de aannemers / het onderhoudsbedrijf kunt staan
 • Het diploma vastgoedregisseur

Doelgroep

 • Projectmanagers
 • Projectleiders
 • Opzichters
 • Vastgoedbeheerders
 • Medewerkers bedrijfsbureau
 • Vastgoedregisseurs
 • Assetmanagers
 • Vastgoedmanagers die zich willen verdiepen in moderne manieren van onderhoud van vastgoed en sterker willen worden in hun samenwerking met (interne) aannemers.

Deze leergang sluit je af met een diploma als je de praktijkopdracht met een voldoende hebt afgerond.

Doel van deze opleiding

De vastgoedregisseur werkt samen met een beperkt aantal (interne of externe) partners voor de uitvoering van onderhoud. Dit vraagt een andere manier van werken, namelijk:

 • Professioneel opdrachtgeversschap
 • Sturen op risico's
 • Juiste afwegingen maken tussen klanttevredenheid, kwaliteit en geld
 • Resultaatgericht samenwerken (RGS)

Deze 4 aspecten zijn de rode draad van de leergang vastgoedregisseur. Daarnaast vraagt de functie van vastgoedregisseur om de volgende competenties:

 • Aanspreken en feedback geven
 • Loslaten

Dag 1 - Actualiteiten vastgoedbeheer corporaties - Ferry van Wilgenburg

 • Historie corporaties en vastgoedbeheer en - onderhoud
 • Huishoudboekje corporaties
 • Verandering van rendementsgedreven i.p.v. omzet gedreven onderhoud
 • Waarop worden vastgoedmedewerkers gestuurd (kaders)
 • Positie van vastgoedregisseurs in de organisatie
 • Woningwet, huurders meer zeggenschap, wat betekent dit voor de corporatie

Dag 2 - Vastgoedsturing en assetmanagement - Arnoud Spithoven

Definities en context:

 • Vastgoedsturing en assetmanagement
 • De vastgoedpiramide
 • Wat is er gebeurd met 'Strategisch Voorraadbeleid'?

Proces en Organisatie:

 • Methoden om assetmanagement vorm te geven
 • Plaats van assetmanagement in de organisatie
 • De mythe van een blauwdruk-organogram

Financieel:

 • Onrendabele top versus rendementsdenken
 • Uitleg bedrijfswaarde en marktwaardemethodiek
 • Financiële vastgoedkaders: rendementen en ratio's

Dag 3 - Samenwerken met partners: Interne organisaties - Hans van Hees

 • Verschillende belangen aannemer versus opdrachtgever
 • Strategische keuze organisatie en verantwoordelijkheid
 • Interne belangen en barrières
 • Risico's bij uitbesteden als je eigen organisatie niet op orde is
 • Initieel proces: tot contract en wat daarna?
 • Sturing en kwaliteitsborg, klantwaarde en klanttevredenheid, lokale verwarring
 • Welke competenties heb je nodig om samen te werken met partners?

Dag 4 - Delegeren en aanspreken - Mildred Disselkoen
Je rol verandert. Er wordt ander gedrag van je verwacht. Je zult bijvoorbeeld werk aan aannemers moeten delegeren. Hoe doe je dat zo effectief mogelijk? En wat doe je als je ontevreden bent over het geleverde werk? Lukt het je om de ander effectief aan te spreken, zonder dat je relatie wordt verstoord? Ben je in staat om naar je eigen gedrag in een specifieke situatie te kijken en daar op te reflecteren, zodat je jezelf blijft ontwikkelen? De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Theoretische handvatten delegeren, aanspreken en reflecteren
 • Oefenen
 • Ontdekken ontwikkelpunt

Dag 5 - Ketensamenwerking - Ferry van Wilgenburg

 • Veranderingen in de (vastgoed)markt
 • Veranderde verhoudingen en werkwijze van opdrachtgevers (corporaties) en opdrachtnemers
 • Hoe om te gaan met structureel minder geld voor onderhoud en investeringen
 • Markt moet tegen lagere kostprijs producten en diensten leveren tegen dezelfde/hogere kwaliteit
 • Continu innoveren in: Product, proces en financiën
 • Risico's in de keten inzichtelijk maken, zodat deze verkleind kunnen worden

Dag 6 - Onderhoud, procesmanagement en risicomanagement - Joost Versteeg
Woningcorporaties wordt geacht steeds meer bedrijfsmatig te denken en te werken. Professioneel opdrachtgeverschap staat centraal in de samenwerking met ketenpartners:

 • Wat zijn onze kerntaken en welke taken kunnen wij beter aan externe partijen overlaten, in welke samenwerkingsverbanden en met welke ketenpartners
 • Hoe ga ik deze taak dan voor de toekomst vullen? Wat zijn de opties en mogelijkheden?
 • Hoe vertaal ik deze nieuwe strategische doelstellingen en veranderende externe factoren naar concrete prestatie indicatoren?
 • Hoe houd ik grip op het proces, borg ik kwaliteit en hoe versterk ik mijn relatie met ketenpartners?

Praktijkopdracht
Je sluit de leergang af met een praktijkopdracht waarin je een plan van aanpak, werkwijze en (voorlopige) conclusies op het gebied van vastgoedregie schrijft. De praktijkopdracht wordt afgerond binnen twee maanden na de leergang en na de beoordeling hiervan presenteer je deze.

Intake en coaching
Tijdens de leergang ga je aan de slag met de ontwikkeling van 2 competenties: delegeren en aanspreken. Voorafgaand aan de leergang heb je een intakegesprek. Hierin wordt de uitslag van de test en je intakeformulier besproken. Tijdens de trainingsdag delegeren en aanspreken en de 3 coachingsuren ga je gericht aan de slag met de ontwikkeling van deze competenties.