Concreet bijdragen aan duurzaamheid door verduurzaming van uw vastgoed

Opleidingskosten
€ 1.795,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

In het Energieakkoord is afgesproken dat corporaties dienen te streven naar een woningvoorraad met gemiddeld energielabel B in 2020. Om die doelstelling te realiseren moet tot 2021 ca. €18 miljard worden geïnvesteerd in verduurzaming door corporaties. Verduurzamen houdt meer in dan alleen het verbeteren van de energielabels. Integrale verduurzaming moet zorgen voor de juiste balans tussen grondstoffengebruik, ecosystemen en fysieke maatregelen. Tel daar bij op de invloed van het gedrag van huurders en de juiste balans tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming, dan is de conclusie dat de sector voor een fikse uitdaging staat.

Nu de routekaart door de meeste corporaties is ingevuld, is de financiële opgave bekend. Maar de routekaart is slechts het begin. Want welke visie en ambitie heeft uw corporatie eigenlijk? En welke (beleids)keuzes maakt u in uw rol? De ambitie, de stip op de horizon geeft de richting aan, die de techniek volgt.

In deze training gaan we aan de slag met de duurzaamheidsstrategie van de corporatie? Wat moet er vóór 2021 allemaal nog gebeuren? Waarom doet u dat als corporatie, wat betekent dat voor de interne organisatie? En hoe creëert u draagvlak voor uw plannen? Ook besteden we aandacht aan de financiële component. We kijken naar het verband tussen investeringen, het rendement daarvan en naar de verankering van duurzaamheid in assetmanagement. Zo kunt u uw beleid in de volle breedte verantwoorden.

Gedurende de training reflecteert u steeds op uw eigen duurzaamheidsbeleid en -projecten.

Voor de opzichter en vakman biedt de opleiding Duurzaamheid in de praktijk concrete handvatten bij de dagelijkse klantcontacten.