Concreet bijdragen aan duurzaamheid door verduurzaming van uw vastgoed

Opleidingskosten
€ 1.795,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

In het Energieakkoord is afgesproken dat corporaties dienen te streven naar een woningvoorraad met gemiddeld energielabel B in 2020. Om die doelstelling te realiseren moet tot 2012 ca. €18 miljard worden geïnvesteerd in verduurzaming door corporaties.. Maar verduurzamen houdt meer in dan alleen het verbeteren van de energielabels. Integrale verduurzaming moet zorgen voor de juiste balans tussen grondstoffengebruik, ecosystemen en fysieke maatregelen. Tel daar bij op de invloed van het gedrag van huurders en de juiste balans tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming, dan is de conclusie dat de sector voor een fikse uitdaging staat.

Welke visie en ambitie heeft uw corporatie en welke (beleids)keuzes maakt u in uw rol? De ambitie, de stip op de horizon geeft de richting aan, die de techniek volgt.

In deze leergang gaan we aan de slag met de reikwijdte van het begrip duurzaam. En wat kunt u in uw rol bijdragen aan het Energieakkoord? Ook besteden we aandacht aan de financiële component, zodat u uw beleid in de volle breedte kunt verantwoorden. Gedurende de leergang werkt u aan uw eigen duurzaamheidsproject, zodat u er direct mee aan de slag kunt.

Voor de opzichter en vakman biedt de opleiding Duurzaamheid in de praktijk concrete handvatten bij de dagelijkse klantcontacten. Om concreet vorm te geven aan de verduurzamingsstrategie biedt de training Plan van Aanpak voor een CO2 neutrale voorraad bij ons zusje Finance Ideas Academy een prima verdieping.