Deze 7-daagse diplomaleergang leert je samenwerken in wijken, om sociale problemen van bewoners aan te pakken.

Opleidingskosten
€ 3.495,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Woningen moeten worden aangepast, zorg in de wijk moet worden georganiseerd en er moet nauw worden samengewerkt met allerlei maatschappelijke en zorgorganisaties. Hoe geef je daar vorm aan, welke modellen zijn mogelijk en wat heeft prioriteit? De nieuwe Woningwet beperkt corporaties tot hun kernactiviteiten: bouwen en beheren van woningen. Tegelijk nemen de problemen met huurders in wijken toe. Welke rol heeft de corporatie hierin? Hoe kun jij als gebiedsregisseur de missie en visie van jouw organisatie vertalen naar impactvolle projecten op het gebied van leefbaarheid? Met welke interne als externe stakeholders werk je samen om jouw doelen te bereiken? Tijdens deze Leergang zullen ervaren docenten vanuit de praktijk kennis overdragen over het sociaal domein, assetmanagement en projectmanagement. Daarnaast ontwikkel je diverse vaardigheden om in deze projecten te sturen (zonder macht) zodat je met overtuiging en plezier aan de slag kunt als gebiedsregisseur.

Resultaat

 • Je ontvangt het diploma Gebiedsregisseur
 • Je hebt jezelf ontwikkeld op het gebied van projectmanagement en projectsturing
 • Je hebt inzicht in de interne en externe stakeholders en kunt hun belangen in kaart brengen en op de juiste wijze met hen communiceren
 • Je hebt inzicht in het vastgoedonderhoud, hoe dit is georganiseerd en wat dit betekend voor jou als gebiedsregisseur
 • Je hebt inzicht in de leefbaarheid en initiatieven om deze binnen de wijk te vergroten
 • Je hebt de competenties overtuigen, onderhandelen, beargumenteren, netwerken en presenteren verder ontwikkeld

?Doelgroep

Gebiedsbeheerders, gebiedsregisseurs, wijkregisseurs, woonconsulenten en projectleiders die eindverantwoordelijk zijn voor projecten op het gebied van leefbaarheid en zorg in de wijken

Doel van deze opleiding

 • Ontwikkelassessment

Tijdens de leergang ga je aan de slag met de ontwikkeling van 5 competenties: projectmatig werken, activeren bewoners, samenwerken in netwerken, reflecteren en overtuigingskracht. Voordat je start met de leergang maak je een ontwikkelassessment. Hierdoor krijg je inzicht in je sterke- en ontwikkelpunten.

Intakegesprek: Je bespreekt de uitslag van dit assessment en jouw sterke- en ontwikkelpunten in een persoonlijk intake met jouw coach.
Coaching: Na dit intakegesprek heb je tijdens de leergang nog twee coachingssessies waarin je verder aan de slag gaat met jouw sterke- en ontwikkelpunten. Ook tijdens module 4 (persoonlijke effectiviteit) pak je dit weer op.
Praktijkopdracht: Je sluit de leergang af met een praktijkopdracht waarin je een plan van aanpak, een werkwijze en (voorlopige) conclusies op het gebied van gebiedsgericht werken schrijft. Hier werk je aan tijdens de leergang. Drie weken na de laatste module wordt de praktijkopdracht afgerond. Aan het einde van de leergang presenteer je de praktijkopdracht en laat je zien welke inzichten je voor jezelf en je corporatie hebt opgedaan.
Intervisie: In de leergang zitten 1 begeleide, en 3 niet-begeleide intervisiebijeenkomsten. Hierin help je elkaar in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en in het maken van de praktijkopdracht.

Uitgebreid programma
Module 1 Sociologie van wijken en bijzondere doelgroepen – Evelyn Kessels (1 dag)

 • Introductie en kennismaking,
 • Toelichting programma en praktijkopdracht
 • Sociologie van wijken
 • Typeringen van wijken
 • Functies van wijken
 • Vervalfases
 • Typeringen van doelgroepen
 • Sturen op kengetallen

Module 2 Maatschappelijk ontwikkelingen (1 dag)

 • Wie zijn de samenwerkingspartners als het gaat om leefbaarheid
 • Wat is hun achtergrond, doel en wettelijk kader?
 • Voorwaarden voor een goede samenwerking
 • Doelgroepen in de zorg

Module 3 Intervisie – Joke Abbring en Evelyn Kessels (1/2 dag)

 • In de begeleide intervisie ga je aan de slag met eigen casussen.
 • Je wordt uitgedaagd om nieuwe perspectieven in te nemen, en krijgt nieuwe inzichten in bestaande uitdagingen.
 • Je leert van elkaar en leert hoe je door goede vragen te stellen, anderen verder kunt helpen in hun vraagstuk.

Module 4 Persoonlijke effectiviteit – Mildred Disselkoen (1 dag)

 • Leiderschap en leidinggeven
 • Inzicht in eigen kwaliteiten
 • Overtuigen
 • Effectief luisteren
 • Het nemen van de regie

Module 5 Werken aan leefbaarheid – Evelyn Kessels (1 dag)

 • Methoden van wijkaanpak
 • Het betrekken van bewoners
 • Samenwerken met andere organisaties
 • Wat is nodig voor leefbare wijken?
 • Organisatie en verantwoordelijkheden bij het werken aan leefbaarheid

Module 6 Vastgoedmanagement – Hans van Hees (1 dag)

 • Strategisch voorraadbeheer
 • Het sturen van je vastgoedportefeuille
 • Vastgoedportfolio’s en assetmanagement
 • Maatschappelijk vastgoed
 • De betaalbaarheid van huren

Module 7 Transities in het sociale domein (1 dag)

 • De transitie in 3D, over de veranderingen in de zorg en de participatiewet
 • Scheiden van wonen en zorg
 • Posities in het zich ontwikkelende speelveld
 • Financieringsvormen
 • Reflectie op de rol van de corporatie

Werkwijze
In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke competentieontwikkeling, door middel van een ontwikkelassessment, coaching, intervisie en een praktijkopdracht.