Deze 7-daagse diplomaleergang leert je samenwerken in wijken, om sociale problemen van bewoners aan te pakken.

Opleidingskosten
€ 3.495,-

Omschrijving

De nieuwe Woningwet beperkt corporaties tot hun kernactiviteiten: bouwen en beheren van woningen. Tegelijk trekt de overheid zich steeds meer terug uit wijken, en nemen de problemen met huurders in wijken toe. Wat kan een corporatie nog betekenen voor haar huurders? Hoe kun jij als wijkprofessional nog invulling geven aan de sociale taak van de woningcorporatie, zonder de problemen over te nemen en alles zelf te moeten doen?

Verder willen (en moeten) ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Woningen moeten worden aangepast, zorg in de wijk moet worden georganiseerd en er moet nauw worden samengewerkt met allerlei maatschappelijke en zorgorganisaties. Hoe geef je daar vorm aan, welke modellen zijn mogelijk? Word jij de wijkregisseur van de toekomst? Volg deze bijzondere leergang!


Resultaat:

Na het volgen van deze leergang:

 • ontvang je het diploma Gebiedsregisseur
 • heb je zicht op ontwikkelingsfasen van wijken
 • ken je de verbeteringsmogelijkheden leefbaarheid
 • heb je een grotere persoonlijke effectiviteit
 • heb je inzicht in strategisch voorraadbeheer, assetmanagement en maatschappelijk rendement.
 • heb je zicht op ontwikkelingen in de zorg en welzijn
 • weet je wat je als corporatie kunt doen om ouderen langer zelfstandig te laten wonen
 • ken je samenwerkingspartners en weet je welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn
 • kun je optimaal samenwerken in sociale wijkteams


Doelgroep:

Gebiedsbeheerders, wijkregisseurs, woonconsulenten, medewerkers leefbaarheid en sociaal beheer die betrokken zijn bij de organisatie van leefbaarheid en zorg in de wijken.


Werkwijze:

In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke competentieontwikkeling, door middel van een ontwikkelassessment, coaching, intervisie en een praktijkopdracht.

Doel van deze opleiding

 • Ontwikkelassessment

Tijdens de leergang ga je aan de slag met de ontwikkeling van 5 competenties: projectmatig werken, activeren bewoners, samenwerken in netwerken, reflecteren en overtuigingskracht. Voordat je start met de leergang maak je een ontwikkelassessment. Hierdoor krijg je inzicht in je sterke- en ontwikkelpunten.

Intakegesprek: Je bespreekt de uitslag van dit assessment en jouw sterke- en ontwikkelpunten in een persoonlijk intake met jouw coach.

Coaching: Na dit intakegesprek heb je tijdens de leergang nog twee coachingssessies waarin je verder aan de slag gaat met jouw sterke- en ontwikkelpunten. Ook tijdens module 4 (persoonlijke effectiviteit) pak je dit weer op.

Praktijkopdracht: Je sluit de leergang af met een praktijkopdracht waarin je een plan van aanpak, een werkwijze en (voorlopige) conclusies op het gebied van gebiedsgericht werken schrijft. Hier werk je aan tijdens de leergang. Drie weken na de laatste module wordt de praktijkopdracht afgerond. Aan het einde van de leergang presenteer je de praktijkopdracht en laat je zien welke inzichten je voor jezelf en je corporatie hebt opgedaan.

Intervisie: In de leergang zitten 1 begeleide, en 3 niet-begeleide intervisiebijeenkomsten. Hierin help je elkaar in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en in het maken van de praktijkopdracht.


Uitgebreid programma:

Module 1 Sociologie van wijken en bijzondere doelgroepen – Evelyn Kessels (1 dag)

 • Introductie en kennismaking,
 • Toelichting programma en praktijkopdracht
 • Sociologie van wijken
 • Typeringen van wijken
 • Functies van wijken
 • Vervalfases
 • Typeringen van doelgroepen
 • Sturen op kengetallen


Module 2 Maatschappelijk ontwikkelingen in wijkgericht werken – Joke Abbring (1 dag)

 • Wie zijn de samenwerkingspartners als het gaat om leefbaarheid
 • Wat is hun achtergrond, doel en wettelijk kader?
 • Voorwaarden voor een goede samenwerking
 • Doelgroepen in de zorg


Module 3 Intervisie – Joke Abbring en Evelyn Kessels (1/2 dag)

 • In de begeleide intervisie ga je aan de slag met eigen casussen.
 • Je wordt uitgedaagd om nieuwe perspectieven in te nemen, en krijgt nieuwe inzichten in bestaande uitdagingen.
 • Je leert van elkaar en leert hoe je door goede vragen te stellen, anderen verder kunt helpen in hun vraagstuk.


Module 4 Persoonlijke effectiviteit – Mildred Disselkoen (1 dag)

 • Leiderschap en leidinggeven
 • Inzicht in eigen kwaliteiten
 • Overtuigen
 • Effectief luisteren
 • Het nemen van de regie


Module 5 Werken aan leefbaarheid – Evelyn Kessels (1 dag)

 • Methoden van wijkaanpak
 • Het betrekken van bewoners
 • Samenwerken met andere organisaties
 • Wat is nodig voor leefbare wijken?
 • Organisatie en verantwoordelijkheden bij het werken aan leefbaarheid


Module 6 Vastgoedmanagement – Hans van Hees (1 dag)

 • Strategisch voorraadbeheer
 • Het sturen van je vastgoedportefeuille
 • Vastgoedportfolio’s en assetmanagement
 • Maatschappelijk vastgoed
 • De betaalbaarheid van huren


Module 7 Succesvol netwerken in de wijk – Joke Abbring (1 dag)

 • De transitie in 3D, over de veranderingen in de zorg en de participatiewet
 • Scheiden van wonen en zorg
 • Posities in het zich ontwikkelende speelveld
 • Financieringsvormen
 • Reflectie op de rol van de corporatie