Deze 9-daagse diplomaleergang leert je samenwerken in wijken, om sociale problemen van bewoners aan te pakken.

Opleidingskosten
€ 3.495,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Woningen moeten worden aangepast, zorg in de wijk moet worden georganiseerd en er moet nauw worden samengewerkt met allerlei maatschappelijke en zorgorganisaties. Hoe geef je daar vorm aan, welke modellen zijn mogelijk en wat heeft prioriteit? De nieuwe Woningwet beperkt corporaties tot hun kernactiviteiten: bouwen en beheren van woningen. Tegelijk nemen de problemen met huurders in wijken toe. Welke rol heeft de corporatie hierin? Hoe kun jij als gebiedsregisseur de missie en visie van jouw organisatie vertalen naar impactvolle projecten op het gebied van leefbaarheid? Met welke interne als externe stakeholders werk je samen om jouw doelen te bereiken? Tijdens deze Leergang zullen ervaren docenten vanuit de praktijk kennis overdragen over het sociaal domein, assetmanagement en projectmanagement. Daarnaast ontwikkel je diverse vaardigheden om in deze projecten te sturen (zonder macht) zodat je met overtuiging en plezier aan de slag kunt als gebiedsregisseur.

Doel van deze opleiding

Module1 Sociologie van wijken en bijzondere doelgroepen(1 dag)Module 2Maatschappelijke ontwikkelingen(1 dag)Module 3 Intervisie en werken aan praktijkopdracht (1 dag)Module 4 Leef- en systeemwereld van de gemeente (1 dag)Module5 Persoonlijke effectiviteit (1 dag)Module 6 Vastgoedmanagement (1 dag)Module 7 Werken aan leefbaarheid (1 dag)Module 8 Eindpresentatie en diploma-uitreiking (1/2 dag)


In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke competentieontwikkeling, door middel van een ontwikkelassessment, coaching, intervisie en een praktijkopdracht.


 • Ontwikkelassessment

Tijdens de leergang ga je aan de slag met de ontwikkeling van 5 competenties: projectmatig werken, activeren bewoners, samenwerken in netwerken, reflecteren en overtuigingskracht. Voordat je start met de leergang maak je een ontwikkelassessment. Hierdoor krijg je inzicht in je sterke- en ontwikkelpunten.

Intakegesprek

Je bespreekt de uitslag van dit assessment en jouw sterke- en ontwikkelpunten in een persoonlijk intake met jouw coach.

Coaching

Na dit intakegesprek heb je tijdens de leergang nog twee coachingssessies waarin je verder aan de slag gaat met jouwsterke- en ontwikkelpunten. Ook tijdens module 4 (persoonlijke effectiviteit) pak je dit weer op.

Praktijkopdracht

Je sluit deleergang af met een praktijkopdracht waarin je een plan van aanpak, een werkwijze en (voorlopige) conclusies op het gebied van gebiedsgericht werken schrijft. Hier werk je aan tijdens de leergang. Drie weken na de laatste module wordt depraktijkopdracht afgerond.Aan het einde van de leergang presenteer je de praktijkopdracht en laat je zien welke inzichten je voor jezelf en je corporatie hebt opgedaan.

Intervisie

In de leergang zitten 1 begeleide, en 3 niet-begeleide intervisiebijeenkomsten. Tijdens de leergang plan je zelf, samen met je medecursisten, deze 3 niet-begeleide intervisie bijeenkomsten in. Hierin help je elkaar in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en in het maken van de praktijkopdracht.

Uitgebreid programma


Module1 Sociologie van wijken en bijzondere doelgroepen – Evelyn Kessels (1 dag)

 • Introductie en kennismaking,
 • Toelichting programma en praktijkopdracht
 • Sociologie van wijken
 • Typeringen van wijken
 • Functies van wijken
 • Vervalfases
 • Typeringen van doelgroepen
 • Sturen op kengetallen

Module 2 Maatschappelijke ontwikkelingen (1 dag)

 • Wie zijn de samenwerkingspartners?
 • Wat is hun achtergrond, doel en wettelijk kader?
 • Voorwaarden voor een goede samenwerking
 • Doelgroepen in de zorg

Module 3 Intervisie en werken aan de praktijkopdracht- Evelyn Kessels en Maikel Huijsman (1 dag)

 • In de begeleide intervisie ga je aan de slag met eigen casussen.
 • Je wordt uitgedaagd om nieuwe perspectieven in te nemen, en krijgt nieuwe inzichten in bestaande uitdagingen.
 • Je leert van elkaar en leert hoe je door goede vragen te stellen, anderen verder kunt helpen in hun vraagstuk.
 • In de middag werk je onder begeleiding aan de praktijkopdracht

Module 4 Leef- en systeemwereld van de gemeente (1 dag)

 • Hoe werkt het bestuurlijk apparaat?
 • Gebiedsregie en de rol van de gemeente
 • Belangen en andere invloeden
 • Kwaliteitsafspraken met woningcorporaties

Module 5 Persoonlijke effectiviteit – Mildred Disselkoen (1 dag)

 • Leiderschap en leidinggeven
 • Inzicht in eigen kwaliteiten
 • Overtuigen
 • Effectief luisteren
 • Het nemen van de regie

Module 6 Vastgoedmanagement – Hans van Hees en Maikel Huijsman (1 dag)

 • Strategisch voorraadbeheer
 • Het sturen van je vastgoedportefeuille
 • Vastgoedportfolio’s en assetmanagement
 • Maatschappelijk vastgoed
 • De betaalbaarheid van huren

Module 7 Werken aan leefbaarheid – Evelyn Kessels (1 dag)

 • Methoden van wijkaanpak
 • Het betrekken van bewoners
 • Draagvlak creëren
 • Nieuwe rol voor de professional
 • Meten, borgen en evalueren van de wijkaanpak

Module 8 – Eindpresentatie en diploma-uitreiking – Evelyn Kessels en Carla Loog (1/2 dag)

Wat levert het op:
 • Diploma Gebiedsregisseur
 • Je ontwikkelt jezelf op het gebied van projectmanagement en projectsturing
 • Je leert om de interne en externe stakeholders en hun belangen in kaart te brengen en met hen op de juiste wijze te communiceren
 • Je krijgt inzicht in het vastgoedonderhoud, hoe dit is georganiseerd en wat dit betekent voor jou als gebiedsregisseur
 • Inzicht in leefbaarheid en initiatieven om deze binnen de wijk te vergroten
 • Je gaat nadrukkelijk aan de slag met de ontwikkeling van verschillende competenties zoals overtuigen, onderhandelen, beargumenteren, netwerken en presenteren.

Diploma

Deze leergang sluit je af met het diploma Gebiedsregisseur als jede praktijkopdracht en presentatie met een voldoende hebt afgerond.