Een stevige 7-daagse leergang voor de woonconsulent / wijkconsulent

Opleidingskosten
€ 2.985,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Steeds vaker hoor je de vraag waarom een corporatie eigenlijk aan leefbaarheid doet, en wat het nut van sociaal beheer is. Vreemd eigenlijk, omdat er juist steeds meer kwetsbare doelgroepen in corporatiewoningen wonen, dus de sociale problematiek alleen maar groter geworden is. Doordat de overheid zich terugtrekt uit wijken, wordt het beroep dat op de corporatie gedaan wordt groter.

Hoe ga je als woonconsulent / wijkconsulent om met deze verantwoordelijkheid? Hoe geef jij invulling aan de sociale rol die je namens de woningcorporatie hebt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf plezier in je werk blijft houden, ook al krijg je dagelijks met narigheid te maken?

Deze leergang biedt je een stevige basis om je werk als woonconsulent / wijkconsulent uit te voeren.

Resultaat
 • Je hebt inhoudelijke (juridische) kennis over rechten en plichten rondom sociaal (wijk)beheer
 • Je kunt uiting geven aan professionele houding door effectieve omgang met de verschillende doelgroepen in de wijk
 • Je hebt je persoonlijke effectiviteit vergroot
 • Je kunt interne en externe (samenwerkings-)netwerken opbouwen en onderhouden
 • Je weet hoe te signaleren en monitoren van leefbaarheid in de wijk
 • Je kunt verbetervoorstellen uitvoeren gericht op de leefbaarheid in een wijk
 • Je weet hoe je (zware) overlast effectief moet aanpakken
 • Je kunt een wijkplan opstellen
 • Je kunt beter samenwerken (intern en extern)
 • Je hebt een helder beeld van de rolverdeling (wie is voor wat verantwoordelijk?)
 • Je ontvangt het diploma Leergang Woonconsulent / wijkconsulent

Doelgroep
Startende woonconsulenten, wijkconsulenten, medewerkers sociaal beheer en leefbaarheid. Daarnaast wijkbeheerders, huismeesters, complexbeheerders of andere medewerkers die door willen en kunnen stromen naar woon- of wijkconsulent. Ook voor meer ervaren woon- en wijkconsulenten die opnieuw geïnspireerd willen worden in hun vak..

Doel van deze opleiding

Module 1 Kennismaking en kader – Evelyn Kessels (1/2 dag)
 • Kennismaking aan de hand van een ‘voorwerp’ dat iets over jou vertelt
 • Uitleg over het programma van de leergang
 • Welke leerdoelen heb je voor jezelf?

Module 2 Leefbaarheid: het wijkplan– Evelyn Kessels (1/2 dag)

 • Wat is leefbaarheid?
 • Waarom wijkplannen maken?

Module 3 Aanpak overlast– Marij Tiemessen en Liesbet Vrolijk (1 dag)

 • Soorten overlast
 • Voorkomen en bewustwording van escalatie
 • Verwachtingsmanagement en rollen
 • Bemiddeling
 • Zorgcasussen
  • Multiprobleem huishoudens
  • Psychische problematiek
 • Handhaving
  • Woonfraude
  • Zware overlast

Module 4 Persoonlijke effectiviteit en communicatie – Mildred Disselkoen (1 dag)

 • Overtuigen
 • Effectief luisteren
 • Het nemen van regie
 • Inzicht in eigen kwaliteiten

Module 5 Leefbaarheid: activeren van bewoners - Evelyn Kessels (1/2 dag)

 • Stappenplan voor het betrekken en activeren van bewoners
 • Wettelijk kader: de overlegwet
 • Hoe motiveer je bewoners?
 • Wat is er nodig om projectmatig te werken?

Module 6 Huurrecht voor de woonconsulent – Daniel de Vries (1/2 dag)

 • Rechten en plichten corporatie en huurder
 • Algemene huurvoorwaarden
 • Besluit kleine herstellingen
 • Juridisch proces omtrent huurincasso
 • Juridische ontwikkelingen
  • Wet bijzondere maatregel grootstedelijke problematiek
  • Mogelijkheden gedragsaanwijzing

Module 7 Samenwerken in netwerken - Maikel Huijsman (1 dag)

 • Maatschappelijke ontwikkelingen:
  • Armoede
  • Schuldenproblematiek
  • Eenzijdige samenstelling van wijken
  • Opkomst van sociale wijkteams
 • Sociaal netwerk in kaart brengen
 • Wie wonen er in je wijk? Doelgroepen
 • Samenwerking
  • Intern tussen afdelingen
  • Met andere organisaties

Werkwijze
In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast de trainingsdagen waarop je les krijgt van topdocenten op specifieke thema’s, krijg je extra begeleiding door middel van een persoonlijke intake en begeleide intervisiebijeenkomsten.

Intakegesprek: Je bespreekt je leerdoelen, jouw sterke- en ontwikkelpunten in een persoonlijk intake met jouw coach.

Praktijkopdracht: Tijdens de trainingsdagen werk je aan het opstellen van een wijkplan. Per module wordt een onderdeel behandeld, waarna je het voor een zelf gekozen wijk uitwerkt. Aan het einde van de leergang wordt het wijkplan inhoudelijk beoordeeld.
Intervisie: Tijdens drie begeleide intervisiebijeenkomsten bespreek je de voortgang van de praktijkopdracht. Je helpt elkaar in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.