Een stevige 7-daagse leergang voor de woonconsulent / wijkconsulent

Opleidingskosten
€ 2.985,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Steeds vaker hoor je de vraag waarom een corporatie eigenlijk aan leefbaarheid doet, en wat het nut van sociaal beheer is. Vreemd eigenlijk, omdat er juist steeds meer kwetsbare doelgroepen in corporatiewoningen wonen, dus de sociale problematiek alleen maar groter geworden is. Doordat de overheid zich terugtrekt uit wijken, wordt het beroep dat op de corporatie gedaan wordt groter.

Hoe ga je als woonconsulent / wijkconsulent om met deze verantwoordelijkheid? Hoe geef jij invulling aan de sociale rol die je namens de woningcorporatie hebt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf plezier in je werk blijft houden, ook al krijg je dagelijks met narigheid te maken?

Deze leergang biedt je een stevige basis om je werk als woonconsulent / wijkconsulent uit te voeren.

Resultaat

 • Je hebt inhoudelijke (juridische) kennis over rechten en plichten rondom sociaal (wijk)beheer
 • Je kunt uiting geven aan professionele houding door effectieve omgang met de verschillende doelgroepen in de wijk
 • Je hebt je persoonlijke effectiviteit vergroot
 • Je kunt interne en externe (samenwerkings-)netwerken opbouwen en onderhouden
 • Je weet hoe te signaleren en monitoren van leefbaarheid in de wijk
 • Je kunt verbetervoorstellen uitvoeren gericht op de leefbaarheid in een wijk
 • Je weet hoe je (zware) overlast effectief moet aanpakken
 • Je kunt een wijkplan opstellen
 • Je kunt beter samenwerken (intern en extern)
 • Je hebt een helder beeld van de rolverdeling (wie is voor wat verantwoordelijk?)
 • Je ontvangt het diploma Leergang Woonconsulent / wijkconsulent

Doelgroep

 • (Startende) woonconsulenten
 • (Startende) wijkconsulenten
 • Medewerkers sociaal beheer en leefbaarheid
 • Wijkbeheerders
 • Huismeesters
 • Complexbeheerders
 • Medewerkers die willen doorstromen naar woon- of wijkconsulent.

Doel van deze opleiding

Module 1 Wijkplan – Evelyn Kessels (1 dag)
 • Uitleg over het programma van de leergang
 • Wat is nodig voor leefbare wijken?
 • Welke methoden voor wijkaanpak zijn er?
 • Wat is de functie en welke onderdelen zijn er in een wijkplan?
 • Instrumenten voor het monitoren, meten, signaleren van leefbaarheid

Module 2 Aanpak overlast – Marij Tiemessen (1 dag)

 • Soorten overlast
 • Voorkomen en bewustwording van escalatie
 • Verwachtingsmanagement en rollen
 • Bemiddeling
 • Zorgcasussen
  • Multiprobleem huishoudens
  • Psychische problematiek
 • Handhaving
  • Woonfraude
  • Zware overlast

Module 3 Persoonlijke effectiviteit en communicatie – Mildred Disselkoen (1 dag)

 • Overtuigen
 • Effectief luisteren
 • Het nemen van regie
 • Inzicht ineigen kwaliteiten

Module 4 Leefbaarheid: activeren van bewoners - Evelyn Kessels (1/2 dag)

 • Betrekken en activeren van bewoners
 • Overlegwet: opstarten en begeleiden van een bewonerscommissie
 • Motiverende gesprekstechnieken
 • Projectmatig werken: omgang budget en planning in een wijkplan

Module 5 Huurrecht voor de woonconsulent – Daniel de Vries (1/2 dag)

 • Rechten en plichten corporatie en huurder
 • Algemene huurvoorwaarden
 • Besluit kleine herstellingen
 • Juridisch proces omtrent huurincasso
 • Juridische ontwikkelingen
  • Wet bijzondere maatregel grootstedelijke problematiek
  • Mogelijkheden gedragsaanwijzing

Module 6 Samenwerken in netwerken - Maikel Huijsman (1 dag)

 • Maatschappelijke ontwikkelingen:
  • Armoede
  • Schuldenproblematiek
  • Eenzijdige samenstelling van wijken
  • Opkomst van sociale wijkteams
 • Sociaal netwerk in kaart brengen
 • Wie wonen er in je wijk? Doelgroepen
 • Samenwerking
  • Intern tussen afdelingen
  • Met andere organisaties

Werkwijze
In deze leergang is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast de trainingsdagen waarop je les krijgt van topdocenten op specifieke thema’s, krijg je extra begeleiding door middelvan een persoonlijke intake en begeleide intervisiebijeenkomsten.

Intakegesprek:Je bespreekt je leerdoelen, jouw sterke- en ontwikkelpunten in een persoonlijk intake met jouw coach.

Praktijkopdracht:Tijdens de trainingsdagen werk je aan het opstellen van een wijkplan. Per module wordt een onderdeel behandeld, waarna je het voor een zelf gekozenwijkuitwerkt. Aan het einde van de leergang wordt het wijkplan inhoudelijk beoordeeld.
Intervisie:Tijdens drie begeleide intervisiebijeenkomstenbespreek je de voortgang van de praktijkopdracht. Je helpt elkaarin je persoonlijke en professionele ontwikkeling.