Leer hoe je na een organisatieverandering weer werkt aan teamontwikkeling. Hoe help je medewerkers de 'ballast' uit het verleden los te laten en weer een beweging naar voren te maken?

Opleidingskosten
€ 2.275,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Eindelijk is het zover: de lang voorbereide fusie, de goed doordachte reorganisatie is een feit. De functies zijn (opnieuw) beschreven, het organigram is ingevuld en we kunnen weer 'gewoon aan het werk'. Maar dat valt soms tegen: medewerkers kunnen weerstand vertonen, komen soms überhaupt niet in beweging of lijken zich voornamelijk nog bezig te willen houden met het verleden. Want: 'vroeger' was alles beter; of ze hebben last van gebeurtenissen uit het verleden die ze niet kunnen loslaten. Mogelijk zijn er nog verwijten naar het management of naar collega's. Kortom, hoe kan je als leidinggevende of een effectieve manier deze post-fusie of post-reorganisatie knelpunten aanpakken? Hoe stimuleer je medewerkers om zich op een positieve en betrokken manier te verbinden aan de nieuwe situatie?

Resultaten

  • Je leert weerstandsuitingen te (h)erkennen en krijgt praktische handvatten om er effectief op te kunnen reageren.
  • Je leert hoe je op een betrokken, empathische en ook effectieve manier medewerkers kan begeleiden in het loslaten van 'ballast' uit het verleden.
  • Je krijgt inzicht in de teamdynamieken die beweging 'naar voren' kunnen belemmeren. Om deze vervolgens om te kunnen buigen naar positieve flow.
  • Je leert dit alles toe te passen in individuele gesprekken.
  • Je krijgt praktische tools die zijn toegespitst op jouw persoonlijke situatie.

Doelgroep
Deze training is geschikt voor midden- en hoger kader leidinggevenden en managers.

Doel van deze opleiding

Telefonische intake
Je ontvangt voorafgaand aan de training een kort intakeformulier. Naar aanleiding daarvan voer je met de trainster een telefonische intake van 1 uur, waarbij we ingaan op jouw context, de aanleiding van de training en de door jou gewenste oefeningen, tips. De trainster voegt deze wensen/aanleiding in in het programma.

Trainingsdagen
Dag 1:
Tijdens de eerste dag kijken we kritisch mee naar jouw visie op de verandering: waarom was de fusie/reorganisatie nodig? Welke stip op de horizon heb je gezet? Hoe heb je dat gecommuniceerd? Je ontvangt feedback en tips om je verhaal aan te scherpen en steviger uit te dragen.

Aansluitend verkennen we het begrip weerstand: waardoor wordt het veroorzaakt? Wat zijn de uitingen? Vervolgens krijg je praktische en doeltreffende tips over hoe de weerstand om te buigen naar de leerstand en vervolgens naar commitment. Wat kan je doen? Hoe gebruik je rituelen? Wat is helpend in jouw praktijkvoorbeeld(-en)? Wat zijn jouw belemmeringen en hoe buig je ze om? We eindigen met een concreet actieplan.

Dag 2:
In de ochtend kijken we terug naar jouw praktijkervaringen. Wat zijn je successen geweest? Wat zijn de resterende vragen? Aansluitend bereid je je voor op de gesprekken met de acteurs die in de middag aansluiten. Daarbij kan je oefenen met het voeren van een individueel gesprek of met het gesprek in teamverband.

Dag 3:
Deze dag is te beschouwen als een kick forward: hoe zit het komende half jaar eruit? Het maken van een 30-60-90-180 dagen plan. De trainster inventariseert vooraf de overige behoeften/wensen voor deze dag, waardoor zij aansluitend een programma op maat ontwerpt. Dit verhoogt de toepasbaarheid en effectiviteit van de training.

Werkwijze
We wisselen individuele coachingsgesprekken af met groepstrainingen, waarbij casuïstiek uit de praktijk leidend is. De gekozen werkvormen zijn een afwisseling van reflectie, aanreiken van praktische tips (o.a. met filmpjes) en oefening met acteurs. Je krijgt uitdagende toepassingsopdrachten voor in jouw werkpraktijk, om zodoende impactvolle besluiten te kunnen nemen.

De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Hierdoor krijgt elke deelnemer ruimschoots aandacht van de trainer en kan men tegelijkertijd putten uit de ervaring van 11 collega-deelnemers.

Uniek aan deze training
Deze training gaat door waar andere trainingen "begeleiden van de reorganisatie/fusie/veranderingen" stoppen. Het dwingt de deelnemer om moedige keuzes te maken met impact. Om knopen door te hakken, om negatieve energie in de organisatie om te buigen naar positief enthousiasme en betrokkenheid.