Aan de slag met specifieke kennis over het beheer en onderhoud van monumenten.

Opleidingskosten
€ 825,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Monumentale woongebouwen, een rijksmonument, een provinciaal monument ofeen gemeentelijk monument. Elke woningcorporatie heeft wel één of meer vanzulke bouwwerken in haar bezit.

Resultaten

 • Je kent alle facetten van het beheer van monumentale panden
 • Je bent geïnformeerd over de wet- en regelgeving voor beheer van monumenten
 • Je bent bekend met materiaalgebruik en materiaalkennis
 • Je kunt een adequate inspectie uitvoeren
 • Je kan de uitvoering van het onderhoud aan een monumentaal pand beter aansturen

Doelgroep
Opzichters, technisch beheerder, verhuurmakelaar, werkvoorbereiders en projectleiders onderhoud die dagelijks of regelmatig met onderhoudswerkzaamheden in en aan monumentale panden te maken hebben.

Doel van deze opleiding

Dag 1
 • Wat zijn monumenten?
 • Wet- en regelgeving in beheer en onderhoud van monumenten
 • Welke subsidieregelingen zijn er?
 • Hoe gaan we om met bouwfysica in monumenten?
 • Welke materialen zijn er toegepast en hoe gebruik je ze?

Dag 2

 • Onderhoud aan monumenten
 • Wat is conditiemeten en hoe doen we dat?
 • Onderhoudsplanningen
 • Zelf Aangebrachte Veranderingen
 • Praktijksessie conditiemeten
Werkwijze

Beheer en onderhoud van dit soort gebouwen is anders, vraagt meer kennis en vaardigheden door andere materialen, andere opbouw van de constructie, enzovoort. Naast materiaalkennis, toepassing van bouwmaterialen en bouwtechnieken wordt ook besproken hoe je met bouwfysica in monumenten moet omgaan. In welke houden een monumentaal pand is, is daarom belangrijk om te weten.

Wet- & regelgeving, de monumentenwet, het verkrijgen van subsidies, etcetera, komen ook allemaal aan bod. De theorie wordt ook in praktijk gebracht, via een conditiemeting, het kijken naar de staat van het monumentale pand, het herkenning van gebreken, het herkennen van materialen en het opheffen van deze gebreken komen hierbij aan bod. Ook worden de meerjaren onderhoudsplanningen besproken.