Aan de slag met specifieke kennis over het beheer en onderhoud van monumenten.

Opleidingskosten
€ 825,-

Omschrijving

Monumenten,beheer en onderhoud
Monumentale woongebouwen, een rijksmonument, een provinciaal monument ofeen gemeentelijk monument. Elke woningcorporatie heeft wel één of meer vanzulke bouwwerken in haar bezit.


Voor wie?
Opzichters, technisch beheerder, verhuurmakelaar, werkvoorbereiders enprojectleiders onderhoud die dagelijks of regelmatig metonderhoudswerkzaamheden in en aan monumentale panden te maken hebben.


Werkwijze
Beheer en onderhoud van dit soort gebouwen is anders, vraagt meer kennis envaardigheden door andere materialen, andere opbouw van de constructie,enzovoort. Naast materiaalkennis, toepassing van bouwmaterialen enbouwtechnieken wordt ook besproken hoe je met bouwfysica in monumenten moetomgaan. In welke houden een monumentaal pand is, is daarom belangrijk om teweten.


Wet- & regelgeving, de monumentenwet, het verkrijgen van subsidies,etcetera, komen ook allemaal aan bod. De theorie wordt ook in praktijkgebracht, via een conditiemeting, het kijken naar de staat van het monumentalepand, het herkenning van gebreken, het herkennen van materialen en het opheffenvan deze gebreken komen hierbij aan bod. Ook worden de meerjaren onderhoudsplanningen besproken.

Doel van deze opleiding

Programma

Dag 1

- Wat zijn monumenten?

- Wet- en regelgeving in beheer en onderhoud van monumenten

- Welke subsidieregelingen zijn er?

- Hoe gaan we om met bouwfysica in monumenten?

- Welke materialen zijn er toegepast en hoe gebruik je ze?

Dag 2

- Onderhoud aan monumenten

- Wat is conditiemeten en hoe doen we dat?

- Onderhoudsplanningen

- Zelf Aangebrachte Veranderingen

- Praktijksessie conditiemeten

Resultaten

- Je alle facetten van het beheer van monumentale panden kent

- Je geïnformeerd bent over de wet- en regelgeving voor beheer van monumenten

- Je bekend bent met materiaalgebruik en materiaalkennis

- Je een adequate inspectie uit kunt voeren

- Je de uitvoering van het onderhoud aan een monumentaal pand beter aan kansturen