Welke communicatiestrategie gebruik je om huurders mee te krijgen in verduurzaming? Volg deze training!

Opleidingskosten
€ 520,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Het betrekken van huurders bij renovatieplannen is geen gemakkelijke opgave. Toch is het voor de meeste renovatieprocessen van wezenlijk belang voor het creëren van draagvlak en uiteindelijk acceptatie van de plannen en bijbehorende huurverhoging. Hoe betrek je bewoners hier op een goede manier bij? Hoe krijg je ze enthousiast voor energiebesparing en woningverbetering? Aan de hand van verschillende strategieën, praktijkvoorbeelden en oefencasussen wordt toegewerkt naar het zelf opstellen van een plan van aanpak van een eigen project (of een fictief project).

Resultaat
  • Je hebt kennis van de verschillende strategiën in bewonerscommunicatie.
  • Je hebt inzicht in de psychologische factoren die hierop van invloed zijn.
  • Je kent voorbeelden uit de praktijk en gezien vanuit de bewoners.
  • Je hebt geoefend met het opzetten van een eigen plan van aanpak.
Doelgroep
Je bent werkzaam bij een corporatie bijvoorbeeld als projectleider of woonconsulent en bent betrokken bij het maken van renovatieplannen of informeren van de bewoners hierover.

Doel van deze opleiding

In deze training wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van het betrekken van huurders bij renovatieplannen en het bepalen van de juiste strategie om te komen tot 100% deelname van de huurders. Vanuit de theorie (wet- en regelgeving) maar vooral vanuit de praktijk en de psychologische invalshoek zullen verschillende voorbeelden worden behandeld en geoefend met casussen. Met als doel het zelf opstellen van een plan van aanpak om te komen tot 100% participatie.

Werkwijze
Deze cursus heeft een klassikale opzet waarin veel ruimte is voor vragen en interactie met de cursist.