Test je digitale vaardigheden op basis van de Ecabo eindtermen.

Opleidingskosten
€ 17,50

Omschrijving

Vandaag de dag behoort een medewerker over basis ICT kennis, inzicht en vaardigheden te beschikken om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan een kennissamenleving. De samenleving waarin we leven verandert in een hoog tempo en de hoeveelheid digitale informatie groeit exponentieel. Mensen maken er in hun werk en privé dagelijks bewust en onbewust gebruik van. Vaak zijn gebruikers zich niet bewust van het media landschap waarin ze zich bevinden en de gevaren die eraan kleven.

Voor organisaties is het van belang om zich zo mogelijk voor de generieke onderdelen te conformeren aan een standaard die algemeen erkend is en waarbij het te behalen certificaat een waarde heeft op de arbeidsmarkt. Samen met een aantal organisaties heeft Aegolius conform de eindtermen van de E-Userskills van Ecabo een test ontwikkeld die je inzicht geeft of je medewerkers en organisatie klaar zijn voor de 21 ste eeuw.
Hoe werkt het?
In deze module worden onder meer je digitale vaardigheden in Office 2016 getoetst. Werk je met versie 2010 of 2013? Ga dan terug naar het overzicht en schrijf je in voor de juiste versie. Wanneer je bent ingeschreven ontvang je per mail een vouchercode. Deze code geeft je toegang tot de toets. Deze toets vind je onder 'Mijn trainingen'.
Incompany
Deze nulmeting kan ook organisatiebreed worden ingezet om te zien waar je als organisatie staat in de digitale ontwikkeling. Neem voor de mogelijkheden contact op met de Corporatie Academie.