Gekke mensen bestaan niet. Mensen met problemen wel!

Opleidingskosten
€ 1.095,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving


Bewoners met verward gedrag geven regelmatig problemen als huurachterstanden, vervuiling van de woning, geluidsoverlast of criminaliteit. Hierdoor verslechtert de eigen leefsituatie, maar ook die van de naaste omgeving. Een corporatie heeft een verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid. Maar hoe ga je nu in gesprek met deze bijzondere doelgroep?

Tijdens deze training krijgt u meer inzicht in de verschillende psychische problemen en verslavingen. Wat houden ze in en waar komen ze mogelijk vandaan? Ook leert u hoe u deze problemen kunt herkennen en hoe u mensen met psychische problemen of een verslaving het beste kunt benaderen. Daarnaast leert u uw grenzen kennen en bij welke partijen en instanties u aanvullende hulp kunt vragen.