Kort en praktisch leren hoe je zorgvuldig en respectvol omgaat met personen met psychische stoornissen.

Opleidingskosten
€ 650,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Je kunt in jouw werk regelmatig te maken krijgen met personen met een psychische stoornis. Zeker met alle veranderingen die in de zorgsector plaatsvinden. Mensen die zorg of hulpverlening nodig hebben, wonen steeds vaker thuis en zijn jouw huurder. Vaak geeft dat geen problemen, maar er zijn ook bewoners waarbij het rustig meedoen in hun eigen woonomgeving problemen oplevert door hun ziekte of psychische beperking. Hoe herken je dit bij je huurder en wat kun jij doen in het contact? Moet je meegaan in het soms ‘rare’ verhaal van je huurder of juist er tegen in. Deze cursus gaat hierop in.

Doel van deze opleiding

 • Signalen van gezond & ongezond gedrag. De grens tussen normaal en abnormaal.
 • Do's & dont's bij huurders met psychische problemen en in het inschatten van moeilijkheden in de communicatie.
 • Eigen grenzen & doorverwijzing naar collega's en/of instanties
 • Psychische problemen, verslaving en oorzaken:
  • Psychosen & Schizofrenie
  • Stemmings- en angststoornissen
  • Autisme & ontwikkelingsstoornissen
  • Dementie
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Verslaving

Werkwijze
De training bestaat uit 3 dagdelen en staat in het teken van het leren herkennen van de verschillende ziektebeelden. Hoe ontstaat een ziekte of verslaving, wat gebeurt er in het hoofd van degene die een dergelijke ziekte heeft en wat doet de ziekte met de communicatie en omgangsmogelijkheden. De workshop wordt gegeven door een trainer die kan bogen op de nodige praktijkervaring met afwijkend gedrag in o.a. de zorgverlening.