Een workshop om meer inzicht te krijgen in het belang van cultuur, in de essentie van cultuurverschillen en in het proces van interculturele communicatie.

Opleidingskosten
€ 450,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

We denken vaak dat we elkaar goed begrijpen als we met buitenlandse collega's of klanten praten. Maar zelfs als we met onze buren over de grens in België communiceren, kunnen misverstanden ontstaan. Denk alleen al aan het verschil tussen de hiërarchische structuur in België, waar de machtsafstand tussen werkgever en werknemer veel groter is dan in Nederland. Laat staan hoe dat is met mensen uit landen waar geen Nederlands wordt gesproken en die cultureel nog veel verder van ons afstaan, zoals China of India, Brazilië of Rusland.

Cultuur is een integraal onderdeel van wie we zijn en hoe we met anderen communiceren. Door cultuurverschillen en andere communicatiestijlen te begrijpen en communicatief beter aan te sluiten bij buitenlandse klanten en collega's, bouw je aan een productievere en effectievere werkrelatie.

Resultaten

  • Effectiever communiceren in een interculturele werkcontext
  • Culturele verschillen en overeenkomsten signaleren en begrijpen
  • Cultureel passende strategieën ontwikkelen om met culturele verschillen om te gaan
  • Vaardigheden inzetten om effectiever te kunnen werken in een interculturele omgeving
  • Feedback geven die cultureel passend is

Doelgroep
Het programma is geschikt voor iedereen die werkt of gaat werken in een gemengde culturele omgeving, en meer inzicht en vaardigheden wil krijgen in effectieve, professionele interculturele communicatie.

Doel van deze opleiding

  • Wat betekent cultuur nu echt? Waarom vinden we vanzelfsprekend wat we vanzelfsprekend vinden?
  • Culturele verschillen en de logica erachter
  • Overeenkomsten herkennen en benutten
  • Gereedschappen om effectief te communiceren binnen een interculturele omgeving
  • Feedback geven in een multiculturele omgeving

Werkwijze
De training is interactief en biedt ruimte voor ieders eigen leerpunten en cases en voor uitwisseling en dialoog. Het werken in de training gebeurt niet alleen plenair, maar ook in subgroepen en individueel. Je verlaat de training met persoonlijke handvatten om je communicatie met de diversiteit aan collega's / klanten te optimaliseren.