Zijn de financiële gevolgen van projecten bij jouw corporatie voldoende in kaart gebracht?

Opleidingskosten
€ 595,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Investeren en beleggen in onroerend goed is één van de primaire processen van je corporatie. Het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen hiervan blijft een lastige zaak omdat er onvermijdelijk onzekerheden meespelen.

Om weloverwogen keuzes te kunnen maken moet de corporatie kunnen bepalen welke investering financieel het meest gunstig is. Wat zijn de financiële gevolgen op je resultaat, rendement, kasstromen en vermogensontwikkeling? Daarnaast is het van belang te weten welke risico's hierbij een rol spelen. Zijn de uitgangspunten voldoende helder uitgewerkt in het investeringsstatuut?

Resultaat
 • Je kunt zelfstandig berekeningen uitvoeren
 • Je hebt inzicht in de financiële gevolgen van voorgenomen besluitvorming
 • Je kent de gehanteerde rekenmethodieken en uitgangspunten
 • Je hebt inzicht in de gevolgen die tijd en parameters op het resultaat hebben
 • Je hebt antwoord op de vraag hoe het rendement tot stand komt
 • Je hebt inzichtelijk waar jouw corporatie op stuur

Doelgroep
Directeur/bestuurders, leden van de RvC, projectmanagers, projectleiders van de afdeling vastgoed, verhuurmakelaars en functionarissen van de financiële afdeling die te maken hebben met de financiële consequenties van het beheer en exploiteren van vastgoed.

Extra bijzonderheden
Neem naar deze training je eigen investeringsstatuut en projectvoorstellen mee.
Voor deelname aan deze training ontvangen directeur-bestuurders en RvC leden 6 PE punten. We kunnen je deze alleen toekennen als je dit voorafgaand aan de training laat weten.

Doel van deze opleiding

 • Financiële rekenkunde waaronder contante waarde en eindwaarde.
 • Rendementbegrippen zoals WACC, bruto aanvangsrendement (BAR), netto aanvangsrendement (NAR), beleids- en bedrijfswaardeberekening, Internal rate of return (IRR) en exit yield.
 • Beoordelen uitgangspunten investeringsstatuut
 • Exploitatieopzet sociale huurwoningen
 • Sturen op kasstromen
 • Investeren en financieren
 • Optimaliseren verdiencapaciteit
 • Sturen op rendement en resultaat

Werkwijze
Op basis van eigen projectvoorstellen gaan we aan de slag met rendementsberekeningen. Tevens vragen we jou je eigen investeringsstatuut mee te nemen. Je kunt dan je eigen kennis en ervaring delen met collega's van andere corporaties. De training is praktijkgericht en biedt handvatten om binnen je eigen organisatie een betere gesprekspartner te zijn.