Stel op effectieve en efficiënte wijze een jaarrekening op en krijg inzicht in de financiële situatie.

Opleidingskosten
€ 1.195,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De jaarrekening van een woningcorporatie kent veel bijzondere eigenschappen, omdat de wet- en regelgeving rondom de verslaglegging voor woningcorporaties omvangrijk is. Daar komt bij dat de jaarrekening en DVI al voor 1 mei goedgekeurd moeten zijn. Een gedegen administratie en mensen die kennis hebben van de regelgeving voor de jaarverslaglegging voor woningcorporaties zijn daarbij onontbeerlijk. Wil jij ook je bijdrage kunnen leveren? Na afloop van deze praktijk opgezette training ben je in staat de jaarrekening op efficiënte en effectieve wijze te helpen opstellen.

Resultaat
 • Je kunt een jaarrekening (helpen) opstellen
 • Je kent het proces van de totstandkoming van de jaarrekening
 • Je hebt inzicht in de gevolgen van de gehanteerde waarderingsgrondslagen
 • Je kent de onderlinge relaties binnen de jaarrekening

Doelgroep
Controllers, medewerkers control en medewerkers van financiële administratie die betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

Extra bijzonderheden
Voor de training is het van belang om een recente jaarrekening van je organisatie mee te nemen. Je kunt dit opvragen bij de financiële administratie.

Doel van deze opleiding

 • Jaarverslag, volkshuisvesting en jaarrekening
 • Ban grootboek naar jaarrekening
 • De Woningwet en overige wet- en regelgeving
 • Marktwaarde en overige waarderingen
 • Investeren en financieren
 • Bijzondere boekingen
 • Belastingen
 • Balans en toelichtingen
 • Resultaatanalyse
 • Kasstromenoverzicht en liquiditeit
 • Cijfermatige kerngegevens en prognoses (DVI)
 • Planning
 • Aanleg balansdossier
 • Contact met accountant, accountantscontrole en accountantsverslag

Werkwijze
Tijdens de training komen alle facetten van het opstellen van de jaarrekening aan de orde, zoals planning, regelgeving, waardering, grondslagen, boekhouding etc. met theorie en opdrachten. Alle onderdelen met betrekking tot balans, resultaten en kasstromen worden systematisch behandeld, maar ook praktijkgericht. Er is ruimte voor interactie. De groepsgrootte is maximaal 10 personen, zodat er voor iedereen voldoende persoonlijke aandacht is.

Er is geen voorbereiding voor deze training noodzakelijk. Het is mogelijk voorafgaand aan de training aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen, die zullen we tijdens de training behandelen. Het trainingsprogramma is de leidraad, interactie uit de groep bepaalt de nadruk op onderwerpen.