Type opleiding
Klassikaal
Duur
3 dagen
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet
Aanmelden
Wachtkamer

Omschrijving

De jaarrekening van een woningcorporatie kent veel bijzondere eigenschappen, omdat de wet- & regelgeving rondom de verslaglegging voor woningcorporaties omvangrijk is. Daar komt bij dat de jaarrekening en DVI al voor 1 mei goedgekeurd moeten zijn. Een gedegen administratie en mensen die kennis hebben van de regelgeving voor de jaarverslaglegging voor woningcorporaties zijn daarbij onontbeerlijk. Wil jij ook jouw bijdrage kunnen leveren? Na afloop van deze praktijk opgezette training ben je in staat de jaarrekening op efficiënte en effectieve wijze te helpen opstellen.

Resultaat

 • Je kunt een jaarrekening (helpen) opstellen
 • Je kent het proces van de totstandkoming van de jaarrekening
 • Je hebt inzicht in de gevolgen van de gehanteerde waarderingsgrondslagen
 • Je kent de onderlinge relaties binnen de jaarrekening

Doelgroep
Controllers, medewerkers control en medewerkers van financiële administratie die betrokken zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

Extra bijzonderheden
Voor de training is het van belang om een recente jaarrekening van je organisatie mee te nemen. Je kunt deze opvragen bij de financiële administratie.

Doel van deze opleiding

 • Jaarverslag, volkshuisvesting en jaarrekening
 • Van grootboek naar jaarrekening
 • De Woningwet en overige wet- & regelgeving zoals de RJ 645
 • Marktwaarde en overige waarderingen
 • Investeren en financieren
 • Bijzondere boekingen
 • Winst- en verliesrekening: categoraal en functioneel
 • Belastingen
 • Balans en toelichtingen
 • Kolommenbalans
 • Resultaatanalyse
 • Kasstromenoverzicht en liquiditeit
 • Cijfermatige kerngegevens en prognoses (DVI)
 • Planning
 • Memoriaal boekingen/ voorafgaande journaalposten
 • Aanleg balansdossier
 • Contact met accountant, accountantscontrole en accountantsverslag
 • Onderscheid DAEB en niet DAEB


Werkwijze
Tijdens de training komen alle facetten van het opstellen van de jaarrekening aan de orde, zoals planning, regelgeving, waardering, grondslagen, boekhouding etc. met theorie en opdrachten. Alle onderdelen met betrekking tot balans, resultaten en kasstromen worden systematisch behandeld, maar ook praktijkgericht. Er is ruimte voor interactie. De groepsgrootte is maximaal 10 personen, zodat er voor iedereen voldoende persoonlijke aandacht is.

Er is geen voorbereiding voor deze training noodzakelijk. Het is mogelijk voorafgaand aan de training aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen, die zullen we tijdens de training behandelen. Het trainingsprogramma is de leidraad, interactie uit de groep bepaalt de nadruk op onderwerpen.

Kosten

Onderdeel Prijs
Training € 1.195,-
Arrangementskosten € 255,-
Documentatie € 32,50

Arrangementskosten
De training wordt gegeven op locatie van de opleider. Daarom gelden de arrangementskosten van de opleider.

Ervaringen

6.4
(5)
Opleidingskosten
€ 1.195,-
Ervaringsscore
6.4
(5)
“Je krijgt op hoofdlijnen een goede indruk welke belangrijke onderwerpen binnen het vak aan bod komen waar veel ruimte is om ook daarop verder in te zoomen samen met de docent. De docent biedt graag ruimte aan de cursisten om vragen te stellen waar ze verder op willen inzoomen en helpt graag.”
A. Özdemir - De Key
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832