Het vertalen van een visie en missie naar strategische en operationele doelstellingen is voor veel corporaties nog een hobbel. Het vervolgens meten of de prestaties volgens de doelstellingen zijn behaald, maakt het er niet gemakkelijker op. Het inzicht geven en verantwoorden van zowel maatschappelijke als commerciële prestaties vormen de kern van transparantie van woningcorporaties naar stakeholders en toezichthouders. Je wilt grip houden op jouw bedrijf en tijdig maatregelen kunnen nemen. 

Opleidingskosten
€ 625,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Deze training is speciaal ontwikkeld voor woningcorporaties. In deze training leer je de plannen van jouw eigen organisatie direct meetbaar te maken en verbindingen te leggen. In deze training leer je jouw doelstellingen op zowel strategisch als operationeel meetbaar te maken en inzicht te geven in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. Je leert de Plan Do Check Act toe te passen met behulp van principes van bewezen managementmodellen zoals het INK-model en de Balanced Scorecard.

Resultaten

 • Missie en visie te vertalen naar strategische doelstellingen
 • Strategische doelstellingen te vertalen in operationele doelstelling en hier zowel de belangrijkste financiële als niet financiële prestatie-indicatoren aan te verbinden en op te sturen
 • Risico's te herkennen en hier tijdig maatregelen op te nemen
 • De PDCA toe te passen op alle niveaus. Van ondernemingsplan naar strategisch voorraadbeleid en vervolgens naar operationele plannen projecten
 • De vertaling te maken wat een strategie betekent voor jouw organisatie, afdelingen en medewerkers
 • Zelf plannen op te stellen dan wel hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Doel van deze opleiding

 • Besturingsfilosofie toepassen
 • Strategische en operationele doelstellingen onderscheiden en verbindingen leggen
 • Principes van kwaliteitsmanagement modellen zoals INK en Balanced Scorecard succelvol toepassen
 • Prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren aan doelstellingen koppelen
 • Basiskennis proces- en risicomanagement
 • PDCA-cyclus toepassen