Meer en meer is duurzaamheid integraal onderdeel van je werk. Welke kansen biedt dat nu precies? Welke mogelijkheden heb je? En wat levert het op?!

Opleidingskosten
€ 520,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Duurzaamheid, milieu, EPA's, energiebesparende maatregelen.... meer en meer is duurzaamheid integraal onderdeel van je werk. Maar welke kansen biedt dat nu precies? Hoeveel beren zijn er op de weg? Welke mogelijkheden heb je? En wat levert het op?!

Dit vraagt om kennis van zaken, een frisse en vasthoudende werkwijze en een juiste aanpak. In deze training komt dit allemaal aan bod.

Resultaat
 • Je kent de technische mogelijkheden van verduurzaming
 • Je kent de financiele mogelijkheden van verduurzaming
 • Je hebt je handvatten hoe je dit binnen je eigen organisatie voor elkaar krijgt
 • Je hebt je voorbeelden paraat van succesvolle verduurzaming
Doelgroep
Deze training richt zich op technisch beheerders, projectleiders en vastgoedmanagers.

Doel van deze opleiding

Dagdeel 1 (ochtend) – Theorie

Technische mogelijkheden en ontwikkelingen met het oog op het verdwijnen van aardgas

 • Zonnepanelen; Nieuwste ontwikkelingen (o.a. glas in glas)
 • Opslagsystemen (bijv. accu); Toepasbaar
 • (hybride) warmtepomp; Logische (vervolg)stap?
 • Hergebruik regenwater; Nut en noodzaak
 • Slimme energiesystemen; Koppeling van technieken en huishouden

Financiële afwegingen en kaders

 • ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie) / STEP (STimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector);
 • Rekenvoorbeelden
 • Salderingsregeling; Hoe om te gaan met deze onzekerheid?
 • TCO’s (Total Cost of Ownership); Realistisch?
 • (Opbrengst)garanties; Noodzaak hiervan

Wet- en regelgeving

 • Energielabel; Veranderde eisen
 • EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt); VerwachtingEPBD (Energy Performance of Building Directive); In relatie tot warmtepompen
 • Verwijderen gasaansluiting; Wordt dit een verplichting?

Betrekken bewoners

 • Monitoring; Inzichtelijk krijgen van resultaten
 • Creëren draagvlak; Hoe bouw je prikkels in?

Dagdeel 2 (middag) – Praktijk

 • Voorbeeldcasus; Doel is om het scala aan onderwerpen omtrent duurzaamheid samen te brengen in 1 complex. Hierbij wordt een voorbeeld behandeld van een buurt die nagenoeg zelfvoorzienend kan functioneren. Wat kunnen we hier van leren, verbeteren en toepassen op (eigen) complexen?
 • Terugkoppeling en bespreking
Werkwijze
Deze cursus hanteert een klassikale werkwijze waarbij veel ruimte is voor vragen en interactie met de cursist.