Type opleiding
E-learning + Klassikaal
Duur
10 weken online + één afsluitende plenaire sessie
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

Of het nu gaat om de prijs die een koper bereid is te betalen voor een woning, het bepalen van de exploitatietermijn van een kantoor of het toetsen van een opbrengst aan de interne rendementsdoelstelling, beslissingen in de vastgoedkunde hebben altijd een financieel gevolg. Inzicht in de wijze waarop en op basis van welke parameters de berekening tot stand is gekomen, is dan ook van groot belang voor vastgoedprofessionals. Alleen dan kunnen besluiten op een afgewogen manier genomen worden.

Met uitzondering van de plenaire sessie volg je het programma Vastgoedrekenen online. Dit bestaat uit drie online modules met adaptieve leerpaden, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kennisniveau van de student. Naast videocolleges, ondersteunend en verdiepend studiemateriaal wordt er uitgebreid gericht oefenmateriaal aangeboden indien de student daar behoefte aan heeft. Tevens worden er (twee)wekelijkse vragenuurtjes via livestreamsessies georganiseerd waar studenten terecht kunnen met vragen. Zodra een student een onderwerp onder de knie heeft, gaat hij door naar een volgend onderwerp. Aan bod komen: rekenen met rente, de tijdwaarde van geld, bruto aanvangsrendement (BAR), netto aanvangsrendement (NAR), Discounted Cash Flow (DCF), Internal Rate of Return (IRR), exit yield en verschillende exploitatieberekeningen. Daarnaast leer je hoe een ontwikkelaar rekent en waarop hij stuurt. Je berekent wanneer het interessant is om een gebouw te (her)ontwikkelen en wat de waarde is van het vastgoed voor en na herontwikkeling.

Resultaat
Na het volgen van de opleiding ken je de meest gebruikte rekentechnieken in vastgoedkunde en kun je deze toe te passen. Je hebt inzicht in de onderdelen van een financiële onderbouwing, je kunt deze op waarde schatten en je bent in staat de meest voorkomende berekeningen te maken. Vastgoedrekenen online is opgebouwd aan de hand van de volgende hoofdthema's:

  • Basis Excelvaardigheden en financiële rekenkunde
  • Rekenen in de beleggingsfase
  • Rekenen in de ontwikkelingsfase

Doelgroep
Vastgoedprofessionals met enige kennis van Excel die ervaring willen opdoen in financiële rekenkunde, vastgoedprofessionals die hun rekenvaardigheid willen opfrissen. er wordt uitgegaan van HBO werk- en denkniveau. Twijfel je op de opleiding geschikt is voor jou? Neem dan gerust contact met ons op via info@decorporatie-academie.nl

Doel van deze opleiding

Met uitzondering van de plenaire sessie volg je het programma online. Dit programma bestaat uit 3 modules:
Module I – Basis Excelvaardigheden en basis financiële rekenkunde
In deze module komen eerst facultatief de basis rekenvaardigheden in Excel aan bod. Vervolgens wordt het vastgoedproces en de belangrijkste actoren uiteengezet. Het begrip tijdswaarde van geld komt tot uiting in diverse berekeningen voor de waarde van toekomstige kasstromen en de toekomstige waarde van huidige kasstromen. De begrippen netto contante waarde en eindwaarde worden toegepast en jaarrentes worden omgerekend naar korte periodes en vice versa. Het verschil tussen nominale en reële rente wordt duidelijk en je leert hiermee rekenen.

Module II – Rekenen in de beleggingsfase
Module II gaat in op het rekenproces in de beleggingsfase en de rol van de belegger. De DCF methode komt aan bod inclusief BTW en Kosten Koper. Duidelijk wordt op welke momenten gekozen wordt voor deze methode. Verschillende rendementsbegrippen worden behandeld (totaal, direct, indirect rendement, BAR/NAR). Je leert de eindwaarde te berekenen op basis van de exit yield methode, de waardeontwikkelingsmethode of op basis van een scenario van doorexploiteren. De module sluit af met de financiering van vastgoed, de gewogen vermogenskosten die hiervoor van invloed zijn en we behandelen de lineaire en annuïtaire lening.

Module III – Rekenen in de ontwikkelingsfase
Module III behandelt vervolgens het rekenproces in de ontwikkelingsfase en de rol van de ontwikkelaar. Centraal staat hierbij de grondexploitatie. We behandelen de vastgoedexploitatie-berekening en de residuele grondwaarde berekening. Duidelijk wordt welke kostencomponenten meegenomen dienen te worden bij vastgoedontwikkeling, welke fiscale aandachtspunten er zijn en wat de invloed is van financiering. Voor de plenaire sessie staan diverse cassussen vastgoedrekenen centraal. Er is voldoende ruimte om vragen uit de eigen werkpraktijkte stellen.

Werkwijze
Je start met een online kick-off, volgt de modules online en sluit af met een plenaire sessie. Het afronden van de adaptieve leerpaden, het inleveren van de instuuropdrachten en actieve participatie tijdens de laatste plenaire bijeenkomst bij de ASRE zijn vereisten voor het behalen van het certificaat.
Om je optimaal te laten studeren, heeft de opleider de opleiding Vastgoedrekenen online opgebouwd uit een online leerprogramma en casusopdrachten die je in groepsverband uitwerkt. Deze essentiële combinatie van onderwijsvormen, die je grotendeels kan volgen waar, wanneer en in welk tempo je maar wil, zorgt ervoor dat je de leerdoelen optimaal begrijpt en kunt toepassen. Houdt bij deze opleiding rekening met een gemiddelde studiebelasting van ongeveer 4 uur per week.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
01-08-2024
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
02-09-2024
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
01-10-2024
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
01-11-2024
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
02-12-2024
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
01-01-2025
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
03-02-2025
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
03-03-2025
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
01-04-2025
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
01-05-2025
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
02-06-2025
09:00 - 12:00
Thuis
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
01-08-2024 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
02-09-2024 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
01-10-2024 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
01-11-2024 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
02-12-2024 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
01-01-2025 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
03-02-2025 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
03-03-2025 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
01-04-2025 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
01-05-2025 09:00 - 12:00
Online - Thuis
Datum, tijd & locatie
02-06-2025 09:00 - 12:00
Online - Thuis

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 1.625,-
Opleidingskosten
€ 1.625,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832