Ga dieper in op omgangsmogelijkheden voor personen met een psychische stoornis.

Opleidingskosten
€ 450,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Het in contact komen bij mensen met een stoornis is soms hetzelfde als bij 'gezonde' mensen, maar in bepaalde gevallen is een wezenlijk andere benadering noodzakelijk. Dit geldt ook voor het maken van afspraken. Hoe doe je dat over betalingen als je huurder verslaafd is, of wat licht verstandelijk beperkt? Wat kun je afspreken over vervuiling als je huurder last heeft van verzamelwoede (hoarding) en wanneer moet je rekening houden met agressie als je overlast bespreekbaar komt maken?

Voordat je deze training volgt is het slim om eerst de basistraining 'Herkennen van en omgaan met huurders met verward gedrag' te volgen.

Doel van deze opleiding

Dag 1
  • De begrippen psychisch functioneren, stoornis en stoornisbesef, toerekeningsvatbaarheid e.d.
  • Contact maken bij huurders met o.a. psychosen, dementie, autisme of persoonlijkheidsstoornissen
  • Veiligheid
  • De basis van motiverende gespreksvoering. Het leren gebruiken van motiverende gespreksvoering bij huurders met problemen of probleemvermijdend gedrag.
  • Ontwikkelingen in de zorg en het gevolg voor de corporatiesector.
  • Achtergronden van psychische stoornissen en moeilijkheden in het nakomen van afspraken, zoals bij hoarding, borderline of een licht verstandelijke beperking.
  • Praktijk casussen uitproberen & onderzoeken met behulp van een gespecialiseerde trainingsacteur.
  • Vaardigheden oefenen met betrekking tot motiverende gespreksvoering.

Werkwijze
In deze verdiepende en praktische training leer je hoe je op een zorgvuldige, respectvolle en ook voor jezelf veilige manier bijvoorbeeld afspraken maakt of een regeling treft met mensen met psychische stoornissen. Je krijgt handvatten om adequaat te reageren op agressie. Met medewerking van een acteur krijg je inzicht in het omgaan met afwijkend gedrag en het leer je je eigen grenzen onderkennen. Wij richten ons hier met name op contact maken, afspraken maken en veiligheid.

Daarnaast wordt aandacht besteedt aan gesprekstechnieken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een methode, genaamd 'motiverende gespreksvoering'. Deze wordt succesvol toegepast in de GGZ en de verslavingszorg en leent zich ook goed voor die medewerkers in de corporatiesector die daadwerkelijk afspraken moeten maken met hun psychiatrische huurders.