Leer hoe je warmtepompen in kunt zetten om je woningvoorraad te verduurzamen.

Opleidingskosten
€ 950,-

Omschrijving

De aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad van corporaties begint vorm te krijgen. Het uiteindelijke doel, CO2-neutraal in 2050, lijkt ver weg, maar om dit te bereiken moet nu actie worden ondernomen. Een interessante mogelijkheid is een warmtepomp.


Resultaat:

Na afloop van de cursus heb je inzicht in de mogelijkheden van de verschillende typen warmtepompen voor verduurzaming van de woningvoorraad. Je kunt inschattingen maken welke oplossingen haalbaar zijn in de eigen woningvoorraad. Je kunt deze oplossingen samen met installatiebedrijven en/of -adviseurs omzetten in concrete verduurzamingsstappen.


Doelgroep:

Voor iedereen die betrokken is bij verduurzaming van de woningen. Bijvoorbeeld mensen van het bedrijfsbureau, vastgoed en herstel.


Werkwijze:

Deze tweedaagse training wordt klassikaal gegeven in groepen van 8-10 personen, in verband met het interactieve karakter.

Doel van deze opleiding

Programma (een uitgebreid programma is op te vragen via info@decorporatie-academie.nl):

Deze cursus ondersteunt bij de ontwikkeling van basiskennis op het gebied van energie in de woningbouw en specifiek de mogelijkheden voor verduurzaming met behulp van warmtepompen.

  • Inleiding over warmtepompen
  • Verduurzaming: waarom, waarmee & wanneer?
  • Energie in de woningbouw
  • Zichtbare trends in verduurzaming van de woningbouw
  • Woningvoorraad beschouwen
  • Opties voor verduurzaming
  • Beleid, strategie & uitvoering


Ook bespreken we instrumenten die ondersteuning bieden bij zowel de keuzes in beleid als de praktische uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.


Een dag is gereserveerd om praktijkcases van deelnemers samen uit te werken en te bespreken. We streven ernaar concrete 'voorbeeld toepassingen' te creëren die je in de praktijk kunt gebruiken.