In deze training komen verschillende duurzame warmteopties aan de orde, waaronder warmtepompen.

Opleidingskosten
€ 950,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad van corporaties begint vorm te krijgen. Het uiteindelijke doel, CO2-neutraal in 2050, lijkt ver weg, maar om dit te bereiken moet nu actie worden ondernomen. In deze training komen verschillende duurzame warmteopties aan de orde, waaronder de toepassing van warmtepompen.

Resultaat
Na afloop van de training heb je inzicht in de mogelijkheden om woningen te verduurzamen en voor welke woning bepaalde warmteopties geschikt zijn. Je kunt een inschatting maken welke duurzame oplossingen haalbaar zijn in je eigen woningvoorraad. Je weet wat de aandachtspunten zijn van de verschillende opties en kunt deze oplossingen samen met installatiebedrijven en/of -adviseurs omzetten in concrete verduurzamingsstappen.

Doelgroep
Iedereen die betrokken is bij verduurzaming van de woningen. Bijvoorbeeld medewerkers energietransitie, duurzaamheidscoördinatoren, leidinggevende en managers vastgoed en beheer, projectleiders en medewerkers van het bedrijfsbureau.

Doel van deze opleiding

Deze training ondersteunt bij de ontwikkeling van basiskennis op het gebied van verduurzamen van de woningbouw en specifiek de verschillende warmteopties. De nadruk ligt op verduurzaming van warmteproductie met behulp van warmtepompen.

  • Verduurzaming: waarom, waarmee & wanneer?
  • Beleid, strategie & uitvoering
  • Energie in de woningbouw
  • Opties voor verduurzaming
  • Zichtbare trends in verduurzaming van de woningbouw
  • Individuele en collectieve warmtepompen
  • Toepasbaarheid van duurzame opties in de bestaande woningvoorraad

Ook bespreken we instrumenten die ondersteuning bieden bij zowel de keuzes in beleid als de praktische uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.

Een dag is gereserveerd om jullie eigen praktijkcases samen uit te werken en te bespreken. We streven ernaar concrete 'voorbeeld toepassingen' te creëren die je in de praktijk kunt gebruiken.

Werkwijze
Deze tweedaagse training wordt klassikaal gegeven in groepen van 8-10 personen, in verband met het interactieve karakter.