Vervolgtraining Spelling & Grammatica

Opleidingskosten
€ 250,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving
Doel van deze opleiding

Het programma van de vervolgtraining kan de volgende onderdelen bevatten. De leerwensen uit de vragenlijst en de analyse van de voorbeeldteksten bepalen welke onderdelen meer of minder aandacht behoeven.

Ochtend: Verdieping spelling en grammatica

 • Opfrissen werkwoordspelling
 • Veel voorkomende stijlfouten zoals;
  • kunnen/kennen, liggen/leggen
  • hun/hen
  • dat/wat
  • door elkaar halen van uitdrukkingen (contaminaties)
  • door elkaar halen van enkelvoud en meervoud (congruentiefout; de directie... Zij beslissen)
  • los/aan elkaar schrijven

Middag: Opstellen van brieven en e-mails

 • Aanpak van het schrijven, hoe te beginnen
 • Structuur aanbrengen; duidelijke alineaverdeling, gebruik van kopjes
 • Begin- en eindzinnen
 • Formulering; duidelijkheid en begrijpelijkheid voorop