Opleidingskosten
€ 1.040,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De verwarming en het ventilatiesysteem zijn onmisbare installaties in een woning. Aan deze systemen worden steeds hogere eisen gesteld en de technische ontwikkelingen staan niet stil. Als bouwkundig medewerker of mutatieopzichter kom je dagelijks in aanraking met deze installaties. Je verstrekt opdrachten, handelt klachten af, houdt toezicht op de montage of bent betrokken bij het maken van installatiekeuzes. Om je werk op een professionele manier te kunnen doen, is het soms goed om meer specialistische kennis te hebben op het gebied van verwarmings- en ventilatietechniek. Deze praktijkgerichte training verwarmings- en ventilatietechniek geeft je inzicht in zaken als; de wet en regelgeving, installatieconcepten, technische ontwikkelingen en montagevoorschriften.

Resultaat

 • Je hebt kennis van en inzicht in de werking van de verschillende, veel voorkomende installaties binnen een woning
 • Je hebt veel achtergrondinformatie en praktische tips ontvangen die je direct kunt toepassen in je dagelijks werk
 • Je bent een goede, professionele gesprekspartner voor installateurs en installatieadviseurs
 • Je beschikt over basiskennis van installatietechnische symbolen in bouwtekeningen
 • Je hebt inzicht in deze installatiesystemen en je ben dus beter in staat om (de juiste) keuzes te maken
 • Je weet hoe een legionella besmetting of koolmonoxidevergiftiging kan ontstaan en je bent in staat om onveilige situaties te herkennen

Doelgroep
Deze training is geschikt voor bouwkundig medewerkers, project- en mutatieopzichters en bijvoorbeeld VvE-beheerders en inspecteurs BWT die meer willen weten van verwarmings- en ventilatiesystemen in de woningbouw.

Doel van deze opleiding

Verwarmingstechniek
 • Welke type verwarmingsinstallaties onderscheiden we?
 • Beschrijving van de meest voorkomende individuele verwarming- en warmwatertoestellen
 • Werking individuele verwarming- en warmwatertoestellen
 • Wat zijn de gevaren van open verbrandingstoestellen HR-ketels?
 • Montagevoorschriften en materiaalkeuze
 • Laagtemperatuurverwarmingssystemen
 • Leiding- en warmteafgiftesystemen
 • Het hydraulisch inregelen van verwarmingssystemen
 • Hot-spot vrij installeren door ontwerpen met koele vloerzones
 • CW- classificatie
 • Temperatuurregelingen
 • De functie van componenten als expansievat, overstortventiel
 • Individuele en collectieve rookgasafvoersystemen
 • Randvoorwaarden montage rookgasafvoersysteem
 • Aanpassen van bestaande (bouwkundige) systemen
 • Positie rookgasuitmonding t.a.v. functioneren en hinder
 • Nieuwe technieken als warmtepomp, zonnewarmte HRe-ketel
 • Het beheer en onderhoud van verwarming en warmtapwatersytemen
 • Onderhoudscontracten
 • Klachten en storingen

Ventilatietechniek

 • Het doel van ventileren en het voorkomen van luchtbederf
 • Concentratie CO2als maat voor binnenluchtverontreiniging
 • Welke type ventilatiesystemen onderscheiden we
 • Mechanische-ventilatie en balansventilatie met warmteterugwinning.(wtw)
 • Bijzondere ventilatiesystemen
 • Ventilatiecapaciteit volgens bouwbesluit en opstellen ventilatiebalans
 • Thermisch comfort
 • Spuiventilatie
 • Montagevoorschriften en materiaalkeuze
 • Het voorkomen van installatiegeluid en overspraak
 • Positie inblaas- en afzuigventielen
 • Positie luchttoevoer en ventilatieafvoer voorzieningen in dak of gevel
 • Het regelen van de ventilatiecapaciteit
 • Het beheer en onderhoud van ventilatie-installaties
 • Onderhoudscontracten
 • Klachten en storingen

Werkwijze
Deze cursus hanteert een klassikale werkwijze waarbij veel ruimte is voor vragen en interactie met de cursist.