Type opleiding
Klassikaal
Opslaan
Opslaan als favoriet Opgeslagen als favoriet

Omschrijving

De Nederlandse woningmarkt bevat de grootste vastgoedcategorie in Nederland en raakt alle inwoners direct: elk huishouden moet immers een plek hebben waar het kan wonen. Daarmee heeft de woningmarkt grote invloed op de maatschappij. Hoe ziet de woningvraag van de toekomst eruit, hoe ontwikkelen de prijzen van koopwoningen zich, hoe houden we woningen betaalbaar zijn slechts enkele vragen waarop de opleiding Werking van de Woningmarkt antwoord geeft.

De woningmarkt is een bijzondere markt. De producten op deze markt; de woningen, voorzien in een basisbehoefte en zijn daardoor moeilijk te substitueren. Woningen hebben een veel langere levensduur dan de meeste andere goederen, zijn heterogeen, locatie gebonden en kapitaalintensief. Door deze specifieke kenmerken functioneert de woningmarkt anders dan veel andere markten en is er sprake van marktimperfecties. Marktimperfecties en onrechtvaardige welvaartsverdeling zijn belangrijke reden die overheidsingrijpen vanuit welvaartseconomie perspectief legitimeren op de woningmarkt.

De prijs van woningen komt tot stand in een samenspel van drie deelmarkten: de woonruimtemarkt, de beleggingsmarkt, en de bouwen ontwikkelingsmarkt. Deze deelmarkten worden beïnvloed door exogene markten, de kapitaalmarkt en de reële economie. De woningvraag wordt niet gezien als autonome ontwikkelingen, maar veeleer beschouwd als afgeleide van de demografische, sociaal-culturele en economische factoren. Deze factoren zijn van substantiële invloed zijn op de woonvoorkeuren van huishoudens en kunnen tot vergaande woondifferentiatie leiden. Gedegen inzicht in werking van de woningmarkt is onmisbaar om de ontwikkelingen op de woningmarkt te duiden en woningmarkt prognoses op te stellen.

Resultaat
De opleiding werking van de woningmarkt brengt je fundamentele basiskennis en geeft je concrete handvaten om goed in te spelen op de woningmarkt van de toekomst
In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De structuur en bijzondere kenmerken van de woningmarkt
  • Woningmarktdynamiek en deelmarkten
  • De invloed van demografie en conjunctuur op de woningvraag
  • Woningprijsontwikkelingen en prijscycli
  • Volkshuisvesting en betaalbaarheid

Doelgroep
Professionals werkzaam bij gemeenten, financiers, beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, adviseurs en makelaars die inzicht willen in de wijze waarop de woningmarkt functioneert. Het geeft je een gedegen kennis fundament om in de markt actief te zijn en een goede inschatting te maken voor behoeften in de toekomst.

Doel van deze opleiding

De volgende onderwerpen worden behandeld;

De staat van de Woningmarkt en introductie economisch perspectief en overheidssturing
Wat is de vraag en welke woondiensten zijn er op de markt? Hoe grijpt het beleid in op deze markt en welke sturingsinstrumenten worden gebruikt? Met deze introductie wordt er gekeken naar trends, eigendomsverhoudingen en betaalbaarheid van zowel de realisatie van woningen als bijv. verduurzamingsmaatregelen.

Woningmarkt dynamiek
De woningmarkt is een complex systeem. De prijs van woningen komt tot stand in een samenspel van drie deelmarkten: de woonruimtemarkt, de financierings- en beleggingsmarkt, en de bouw- en grondmarkt. De verschillende deelmarkten komen aan de orde waarin kenmerken en mechanismen van elke deelmarkt worden behandeld.

De vraag naar woondiensten
De bevolkingsgroei, bevolkingssamenstelling en gezinssamenstelling zijn belangrijke demografische factoren die de vraag naar woningen, in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin, beïnvloed. Hoe ziet de woningbehoefte er in de toekomst uit en welke rol spelen demografische en sociaal culturele veranderingen van Nederland hierin?

De markt voor koopwoningen
Huizenprijzen komen tot stand op een regionale koopwoningmarkt. De verhouding tussen de vraag naar en het aanbod aan woningen kunnen regionaal sterk verschillen. Wat is de invloed van nieuwbouw op de regionale prijsontwikkeling van woningen? Hoe beïnvloeden nationale factoren, zoals de rentestand, de regionale woningprijs ontwikkeling?

De markt voor (sociale) huurwoningen
Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit van de woning voorraad zijn al decennialang de centrale hoofddoelen van het woonbeleid waar voor een scala aan instrumenten wordt en is ingezet. Hoe houden we woningen betaalbaar en beschikbaar? En welke rol spelen woningcorporaties hierbij?

Werkwijze
Met uitzondering van de plenaire sessie volg je het programma online.
Ter afronding van de opleiding wordt in kleine, divers samengestelde groepen aan een casus gewerkt. Hier wordt de kennis die in de opleiding is opgedaan in praktijk gebracht. In de groepen wordt met vakgenoten uit verschillende disciplines kennis en ervaring over de woningmarkt uitgewisseld.Houdt bij deze opleiding rekening met een gemiddelde studiebelasting van ongeveer 2-4 uur per week.

Planning

Datum Tijd Locatie Aanmelden
07-10-2024
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
14-10-2024
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
21-10-2024
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
28-10-2024
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
04-11-2024
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
11-11-2024
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
18-11-2024
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
29-11-2024
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training
Aanmelden
31-03-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
07-04-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
14-04-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
21-04-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
28-04-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
05-05-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
12-05-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
23-05-2025
13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training
Aanmelden
Datum, tijd & locatie
07-10-2024 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
14-10-2024 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
21-10-2024 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
28-10-2024 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
04-11-2024 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
11-11-2024 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
18-11-2024 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
29-11-2024 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training
Datum, tijd & locatie
31-03-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
07-04-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
14-04-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
21-04-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
28-04-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
05-05-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
12-05-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
23-05-2025 13:30 - 17:30
ASRE - collegezalen - Amsterdam
Dit is een meerdaagse training

Kosten

Onderdeel Prijs
Trainingsprijs € 1.130,-
Opleidingskosten
€ 1.130,-
Incompany training

Op zoek naar een op maat gemaakte training voor jouw organisatie of team? Vraag dan de incompany training aan.

Aanvragen
Wachtkamer

Geen geschikte datum of locatie? Schrijf je in voor de wachtkamer. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwe planning.

Inschrijven

Vragen?

Bel of mail ons gerust.

info@watdoejijmorgen.nl
088 - 2032832